Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 18/05/2021 23:35

Xây dựng thị trường điện cạnh tranh minh bạch

17:40 | 29/09/2020
Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của ngành Công Thương, hàng năm, Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL) đã xây dựng, tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ được giao, trong đó có xây dựng thị trường điện cạnh tranh minh bạch.
1318-1
Hệ thống điện được vận hành an toàn

Hưởng ứng các phong trào thi đua do trung ương và Bộ Công Thương phát động, Cục ĐTĐL đã phát động phong trào thi đua cải cách hành chính, công khai, minh bạch hoạt động… để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó, trong giai đoạn 2016 - 2020, Cục ĐTĐL đã đề xuất Bộ Công Thương bãi bỏ 60 thủ tục hành chính (TTHC) (từ 71 xuống còn 11 TTHC). Cắt giảm 108/163 (khoảng 60%) điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực điện lực. Thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh giai đoạn 2019 - 2020.

Về dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), từ tháng 3/2017 đến nay, 100% tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến Cục khai báo hồ sơ cấp trên Cổng DVCTT của Bộ Công Thương tại địa chỉ: http://online.moit.gov.vn. Gần 50% TTHC được trả qua đường bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cục ĐTĐL đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành. Đến nay, 100% văn bản được tiếp nhận qua iMOIT, 100% văn bản chuyển các đơn vị thuộc cơ quan Bộ qua iMOIT; 100% công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; xây dựng, áp dụng các phần mềm quản lý nội bộ (quản lý văn bản, quản lý nhân sự, quản lý tài sản, trang thông tin nội bộ và phần mềm NEO, phục vụ giám sát thị trường). 100% văn bản do Cục ĐTĐL ban hành đều được ký số qua iMOIT, trong các giao dịch với cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội. Hàng tháng, Cục đã tổ chức họp giao ban trực tuyến với các đơn vị vận hành hệ thống điện, đơn vị phát điện về công tác vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh, kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện.

Đối với phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau", Cục đã bám sát các quy định của nhà nước, xây dựng và triển khai các chương trình nhằm hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30kWh trong tháng tính theo giá bán điện sinh hoạt bậc 1, từ 0 - 50kWh; hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50kWh được hỗ trợ tiền điện như hộ nghèo.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020, Cục đã tham mưu cho Bộ Công Thương trình Chính phủ phê duyệt giảm tiền điện, giá điện cho các khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc với mức tiền trên 10.000 tỷ đồng. Qua đó, giúp các tổ chức, doanh nghiệp, người dân giảm bớt khó khăn.

Trong phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025", Cục đã hưởng ứng và tổ chức các phong trào về nghiên cứu khoa học. Giai đoạn từ 2016 - 2020, Cục đã thực hiện và bảo vệ thành công 8 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Bộ liên quan tới các vấn đề như: Vận hành hệ thống điện, xây dựng và vận hành thị trường điện, tính toán giá điện và điều chỉnh phụ tải.

Cục ĐTĐL đã xây dựng môi trường "Xanh - Sạch - Đẹp" trong toàn trụ sở làm việc và phát động rộng rãi trong toàn cơ quan thực hiện nghiêm túc. Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, chữa cháy; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho Đội phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền, phổ biến công tác phòng cháy, chữa cháy cho công chức, viên chức và nhân viên Cục.

Bên cạnh các phong trào tập thể, Cục đã quán triệt, vận động công chức, viên chức thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp; chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy chế làm việc của đơn vị. Thực hiện điều tiết hoạt động điện lực chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo đúng luật và kịp thời. Thái độ, tinh thần làm việc thân thiện, nghiêm túc, trách nhiệm. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức và lối sống. Chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử lịch sự, thân thiện trong thực thi công vụ; tích cực tham gia các phong trào do Bộ Công Thương phát động.

Nhờ sự nỗ lực phấn đấu trong các phong trào thi đua, giai đoạn 2016 - 2019, nhiều tập thể, cá nhân đã nhận được các phần thưởng xứng đáng như: Phòng Thị trường điện, Phòng Giá điện và Phí đã đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2016, 2017, 2018, 2019. Một số lãnh đạo và công chức trong Cục ĐTĐL có thành tích xuất sắc đã nhận được Huân chương Lao động hạng 3, Bằng khen của Thủ tướng, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Bằng khen Bộ trưởng.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2020 - 2025, Cục ĐTĐL sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, đổi mới công tác quản trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chuyên môn hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đình Dũng