Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/05/2021 18:23

Xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ”

15:00 | 15/01/2021
Từ đầu năm 2020, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị gắn với xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” trong tình hình mới.
Xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ”

Nhờ đó, trong năm Đảng bộ đã xây dựng được gần 2.800 “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” cấp cơ sở; nhiều tấm gương điển hình xuất hiện trong nhiều lĩnh vực, như: Hầm lò, lộ thiên, thợ cơ khí, cơ điện; công tác tuyển sinh, phục vụ người lao động... Từ đó góp phần khích lệ, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, trong đó đội ngũ đảng viên tiêu biểu là nòng cốt; tạo không khí thi đua sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn, khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương.

Hoàng Bách