Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 29/02/2020 01:46
Công đoàn Công Thương Việt Nam

Xây dựng đội ngũ vững mạnh

08:00 | 21/08/2019
Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) vừa tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho hơn 150 cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS). Khóa học nhằm trang bị, củng cố những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công đoàn; cơ hội và thách thức mà Công đoàn Việt Nam nói chung và CĐCTVN nói riêng phải đối mặt trong thời gian tới...
xay dung doi ngu vung manh
Công đoàn Công Thương Việt Nam thường xuyên tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn

Đối tượng tham dự khóa đào tạo lần này là các Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và cán bộ công đoàn được giao nhiệm vụ theo dõi đoàn viên công đoàn thuộc công đoàn khối trường học, các cục, vụ, viện, trung tâm và CĐCS khối doanh nghiệp khu vực phía Bắc.

Tại khóa học, học viên được nghe tuyên truyền về các chuyên đề liên quan trực tiếp đến hoạt động công đoàn cũng như lợi ích của người lao động: “CPTPP, FTA, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - những cơ hội và thách thức đối với tổ chức công đoàn”; “những vấn đề mới trong Bộ luật Lao động sửa đổi và những nội dung liên quan, quan điểm của tổ chức công đoàn”; “Một số vấn đề lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn”; “Công tác kiểm tra công đoàn”; hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn...

Điểm mới tại khóa học lần này, các học viên được thao tác thực hành trên máy tính những tính năng cơ bản về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên như: Đăng nhập hệ thống phần mềm; tạo một nhóm cấp công đoàn mới; thêm mới đoàn viên từ một danh sách; phê duyệt đoàn viên được tạo mới; chuyển sinh hoạt đoàn viên; tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên; sử dụng công cụ quản lý đoàn phí; sử dụng công cụ báo cáo, thống kê; quản trị người sử dụng phần mềm và các nội dung có liên quan đến việc cập nhật thông tin và đổi lại thẻ mới...

Việc triển khai phần mềm quản lý thẻ đoàn viên là chủ trương lớn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn và đoàn viên trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả thẻ đoàn viên công đoàn. Đồng thời, giúp các cấp công đoàn thuận lợi hơn trong việc thống kê chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng đoàn viên ở từng cấp công đoàn, giúp CĐCS xây dựng được chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp, nâng cao chất lượng công tác đoàn viên…; trên cơ sở đó, có chính sách ưu đãi, chăm lo đoàn viên công đoàn.

Thời gian qua, công tác xây dựng CĐCS vững mạnh luôn được CĐCTVN chú trọng. Trên thực tế, cán bộ CĐCS vừa thực hiện chức năng, nhiệm vụ là người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; vừa vận động đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Vì thế, cán bộ CĐCS có vai trò quan trọng trong xây dựng quan hệ lao động, ổn định, phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị. Kết quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn luôn gắn liền với năng lực tổ chức thực hiện của cán bộ CĐCS. Do đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đóng vai trò quan trọng góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, ổn định sản xuất của doanh nghiệp.

CĐCTVN xác định, công tác xây dựng và đổi mới đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, công đoàn ngành sẽ tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách, nhằm thúc đẩy đổi mới tư duy của cán bộ công đoàn...

Thanh Tâm