Vĩnh Phúc: Tăng trưởng kinh tế đạt 9,54%, cao nhất trong 5 năm

Nhờ phát huy hiệu quả nội lực, tăng trưởng GRDP của tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2022 đạt 9,54%, vượt mục tiêu đề ra và đạt cao nhất trong 5 năm vừa qua.

Vĩnh Phúc tìm kiếm cơ hội hút nguồn vốn đầu tư chất lượng từ Singapore Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Nơi gặp gỡ, giao thoa của đất trời

Kinh tế khởi sắc nhờ đổi mới trong chỉ đạo, điều hành

Đầu năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 8-9,5%. Đây được đánh giá là mục tiêu vô cùng thách thức với địa phương trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế cả nước và địa phương. Theo đó, để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến công tác chỉ đạo, đổi mới trong điều hành, đánh giá cán bộ, và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm phát huy cao nhất nguồn nội lực địa phương, tạo cơ hội tăng trưởng kinh tế.

Vĩnh Phúc: Tăng trưởng kinh tế bứt phá nhờ phát huy hiệu quả nội lực
Tăng trưởng GRDP của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 đạt 9,54%, tức là cao hơn mục tiêu đề ra từ đầu năm từ 8-9,5%

Kết qủa, kết thúc năm 2022, tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, theo số liệu từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 9,54%, tức là cao hơn mục tiêu đề ra từ đầu năm (8-9,5%), cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước (8,02%) và là mức tăng trưởng cao nhất địa phương đạt được trong vòng 5 năm qua.

Theo ông Lê Duy Thành – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc: Với kết quả trên, Vĩnh Phúc nằm trong Top các tỉnh có chất lượng tăng trưởng ổn định và cao của cả nước; cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực, đúng định hướng. GRDP bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 9/63 tỉnh, thành trên cả nước. Cùng với đó, thu ngân sách trên địa bàn trong năm 2022 vượt mốc 40.000 tỷ đồng, đạt mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Thu hút đầu tư nước ngoài cũng là một điểm sáng của tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2022, sau 2 năm, địa phương đã thu hút được 1,6 tỷ USD, gần đạt mục tiêu của cả nhiệm kỳ với mục tiêu thu hút từ 2-2,5 tỷ USD.

Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế tích cực như trên, năm 2022 tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến phát huy hiệu quả nội lực thông qua những việc làm cụ thể như đổi mới phương thức lãnh đạo. Theo đó, năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành 44 cơ chế, chính sách, các cơ chế chính sách này chủ yếu tập trung vào thúc đẩy nâng cao đời sống, thu nhập và phúc lợi cho nhân dân. Cùng với đó, đổi mới công tác đánh giá cán bộ, phân công phân quyền, giao nguồn lực, gắn trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Cụ thể, tỉnh đã thực hiện giao việc và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm với 43 người đứng đầu các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các sở, ban ngành… tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và mang lại hiệu quả cao.

Nhằm phát huy cao nhất nội lực của địa phương, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đặc biệt chú trọng việc tập trung giải quyết những điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt là tháo gỡ nút thắt về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm, nhằm tạo thuận lợi và tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Với những nỗ lực đó, cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua đã thực chất đi vào chiều sâu, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố; chỉ số Par Index xếp thứ 5/63; chuyển đổi số xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố...

Nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy hiệu quả nội lực, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP của địa phương. Thể hiện qua những con số cụ thể như nhìn từ cơ cấu thuế, nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh chiếm đến 80%. Năm 2022, tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 ước tăng khoảng 15,5%, riêng ngành chế biến, chế tạo ước tăng 15,6% so với năm 2021. Một số sản phẩm chủ lực của tỉnh tăng mạnh so với năm 2021, đặc biệt là doanh thu linh kiện điện tử tăng 24,36%; xe máy các loại tăng 11,02%… Cùng với đó, “rất nhiều tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn trong 5 năm, thậm chí 10 năm qua đã được giải quyết trong năm 2022”, ông Lê Duy Thành cho biết thêm.

Vĩnh Phúc: Tăng trưởng kinh tế bứt phá nhờ phát huy hiệu quả nội lực
Năm 2022, tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc ước tăng khoảng 15,5%, riêng ngành chế biến, chế tạo ước tăng 15,6% so với năm trước

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, hoàn thành mục tiêu 2023

Từ kết quả đạt được của năm 2022, tỉnh UBND tỉnh Vĩnh Phúc xác định mục tiêu cho năm 2023 với tăng trưởng GRDP theo giá so sánh năm 2010 tăng từ 8,0-9,5%; vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn chiếm khoảng 30-35% GRDP theo giá hiện hành. Tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 32.398 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 27.398 tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 400 triệu USD và đầu tư trong nước là 5.000 tỷ đồng…

Để đạt được những mục tiêu trên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, địa phương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu qủa các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ và Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Đặc biệt, theo ông Lê Duy Thành, tỉnh sẽ tập trung xử lý các vướng mắc, tháo gỡ các điểm nghẽn trong tất cả các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các tồn tại, hạn chế đã được các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương, của tỉnh chỉ ra. Bám sát tình hình kinh tế trong và ngoài nước để kịp thời điều hành dự toán ngân sách tỉnh cho phù hợp năm 2023.

Năm 2023, tỉnh cũng sẽ triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, chuẩn bị sẵn các điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thu hút các dự án công nghệ cao. Cùng với đó, cụ thể hoá để tổ chức triển khai Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, quyết tâm để giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2023.

Để thực hiện giải ngân 100% vốn đầu tư công, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tập trung giải quyết vấn đề định giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, khoanh vùng khai thác đất đáp ứng nguồn vật liệu thi công san lấp mặt bằng. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp để tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư trong và ngoài nước…

Nhằm tạo nội lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023, tỉnh Vĩnh Phúc bên cạnh tiếp tục triển khai các Đề án tạo đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chính sách phát triển đội ngũ tri thức và thu hút trọng dụng nhân tài... tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ, xử lý ngăn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, hướng đến xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đóng góp vào kinh tế địa phương.

Nguyễn Hoà
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: tỉnh Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đắk Lắk: Tháng 1/2023 xuất khẩu ước đạt 140 triệu USD

Đắk Lắk: Tháng 1/2023 xuất khẩu ước đạt 140 triệu USD

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tháng 01/2023 ước thực hiện 140 triệu USD, đạt 8,8% kế hoạch năm; giảm 17,3% so với cùng kỳ.
Quảng Ngãi: Công nghiệp giữ nhịp phát triển

Quảng Ngãi: Công nghiệp giữ nhịp phát triển

Ngành công nghiệp đã đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi, trở thành ngành xuất khẩu chủ đạo, giải quyết việc làm cho nhiều lao động.
Thanh Hóa: Dự án “khủng” hơn 1.500 tỷ đồng về tay Công ty RIG Group

Thanh Hóa: Dự án “khủng” hơn 1.500 tỷ đồng về tay Công ty RIG Group

Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hoằng Hóa có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận cho Công ty RIG Group.
Thanh Hoá: Phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp Lưu Bình 470 ha

Thanh Hoá: Phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp Lưu Bình 470 ha

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lưu Bình, huyện Quảng Xương trên diện tích 470 ha.
Hưng Yên: Cháy chợ Dân Tiến tối ngày vía Thần Tài, nhiều gian hàng bị thiêu rụi

Hưng Yên: Cháy chợ Dân Tiến tối ngày vía Thần Tài, nhiều gian hàng bị thiêu rụi

Khu vực chợ của Trung tâm thương mại xã Dân Tiến (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đột nhiên bốc cháy tối ngày vía Thần Tài khiến nhiều ki ốt bị thiêu rụi.

Tin cùng chuyên mục

Sắp triển khai làm đường nối TP. Thái Bình đến khu du lịch biển Cồn Vành

Sắp triển khai làm đường nối TP. Thái Bình đến khu du lịch biển Cồn Vành

Tới đây, UBND tỉnh Thái Bình sẽ triển khai xây dựng đường từ TP. Thái Bình đến khu du lịch Cồn Vành với tổng mức đầu tư dự kiến là 2.500 tỷ đồng.
Nhiều địa phương ở Hà Nội đấu giá đất, khởi điểm từ 17,5 triệu đồng/m2

Nhiều địa phương ở Hà Nội đấu giá đất, khởi điểm từ 17,5 triệu đồng/m2

Các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, Quốc Oai (Hà Nội) đã và đang thông báo đấu giá đất với giá khởi điểm từ 17,5 triệu đồng/m2, cao nhất 51 triệu đồng/m2.
Phương án ứng phó nguy cơ tràn 8.000 lít dầu ở vùng biển Quảng Ngãi

Phương án ứng phó nguy cơ tràn 8.000 lít dầu ở vùng biển Quảng Ngãi

Phương án thả phao quanh tàu mắc cạn, không cho dầu rò rỉ ra ngoài, sau đó các thợ lặn và kỹ sư sẽ khảo sát để lắp ráp hệ thống ống bơm hút dầu và đưa vào bờ.
Đồng Tháp: Nhiều cửa hàng xăng dầu treo bảng “hết xăng” chỉ cục bộ trong vòng 1 đến 2 giờ

Đồng Tháp: Nhiều cửa hàng xăng dầu treo bảng “hết xăng” chỉ cục bộ trong vòng 1 đến 2 giờ

Đến thời điểm này tình hình các cửa hàng xăng dầu đã ổn định, tình trạng “hết xăng” chỉ cục bộ 1 đến 2 giờ đồng hồ vào một số thời điểm trong ngày trước đó.
Hà Nội: Nhanh chóng dập tắt đám cháy xe máy giữa bãi đỗ ô tô

Hà Nội: Nhanh chóng dập tắt đám cháy xe máy giữa bãi đỗ ô tô

Xe máy bất ngờ bốc cháy giữa bãi đỗ ô tô trên đường Trần Nhật Duật và các chiến sỹ cảnh sát giao thông trực chốt gần đó nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.
Quảng Ngãi cần ưu tiên ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao

Quảng Ngãi cần ưu tiên ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 18/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.
Hải Phòng: Một doanh nghiệp bị xử phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật

Hải Phòng: Một doanh nghiệp bị xử phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật

Do đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội, một doanh nghiệp tại TP. Hải Phòng vừa bị xử phạt 10 triệu đồng.
Năm 2023, tỉnh Bạc Liêu tập trung tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới tăng trưởng kinh tế

Năm 2023, tỉnh Bạc Liêu tập trung tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới tăng trưởng kinh tế

Năm 2023, tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10% - 10,5%, kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, riêng xuất khẩu tôm đạt 973,6 triệu USD.
Đà Nẵng: Trồng 1.000 cây xanh “phủ xanh” khu công nghệ cao

Đà Nẵng: Trồng 1.000 cây xanh “phủ xanh” khu công nghệ cao

1.000 cây xanh đã được trồng tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng) góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Cửa hàng vàng Nghệ An ngày vía Thần Tài: Nơi chen chúc, chỗ vắng vẻ

Cửa hàng vàng Nghệ An ngày vía Thần Tài: Nơi chen chúc, chỗ vắng vẻ

Đến hẹn lại lên, các cửa hàng vàng ở Nghệ An đã chuẩn bị rất kỹ càng để đón lộc ngày vía Thần Tài (10 tháng Giêng Âm lịch).
Quảng Nam: Nhộn nhịp mua vàng ngày vía Thần tài

Quảng Nam: Nhộn nhịp mua vàng ngày vía Thần tài

Hôm nay, ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết), người dân ở Quảng Nam nhộn nhịp đi mua vàng từ sớm để cầu may mắn, tài lộc.
Hà Nội tổ chức lại giao thông để thi công cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch

Hà Nội tổ chức lại giao thông để thi công cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch

Từ ngày 1/2, Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức lại giao thông, cấm một số phương tiện để thi công cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch.
Đà Nẵng: Người dân đổ đến các cửa hàng vàng mua vàng cầu may ngày Vía Thần Tài

Đà Nẵng: Người dân đổ đến các cửa hàng vàng mua vàng cầu may ngày Vía Thần Tài

Hàng nghìn người dân thành phố Đà Nẵng đã đổ đến các cửa hàng vàng để mua vàng cầu may trong năm mới Quý Mão 2023 trong ngày Vía Thần Tài.
Hà Nội: Xảy ra vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà 5 tầng trên đường La Thành

Hà Nội: Xảy ra vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà 5 tầng trên đường La Thành

Chiều 30/1, xảy ra vụ hỏa hoạn tầng tum của ngôi nhà 5 tầng ở số 879 đường La Thành (Đống Đa, Hà Nội).
TP Hải Phòng: Ra mắt Công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa”

TP Hải Phòng: Ra mắt Công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa”

Ngày 30/01, Thành đoàn TP Hải Phòng đã tổ chức Lễ ra mắt Công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá Di tích lịch sử - văn hóa”.
Kiên Giang: Điều động Trưởng Công an TP. Phú Quốc

Kiên Giang: Điều động Trưởng Công an TP. Phú Quốc

Công an tỉnh Kiên Giang đã điều động Thượng tá Mai Phương Nam (Trưởng Công an huyện Hòn Đất) giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Phú Quốc.
Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút 1 tỷ USD từ FDI năm 2023

Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút 1 tỷ USD từ FDI năm 2023

Trong năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1 tỷ USD
Quảng Ngãi: 5 ô tô tông liên hoàn khi dừng đèn đỏ

Quảng Ngãi: 5 ô tô tông liên hoàn khi dừng đèn đỏ

Vụ tông liên hoàn xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Quảng Ngãi đã khiến nhiều ô tô dính chùm, nhiều người bị thương và gây ách tắc cục bộ.
Các cửa hàng vàng Nghệ An đìu hiu trước ngày vía Thần Tài

Các cửa hàng vàng Nghệ An đìu hiu trước ngày vía Thần Tài

Trước ngày vía Thần Tài năm nay, hầu hết các tiệm vàng ở thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) không khí trầm lắng, rất ít khách tìm đến giao dịch.
Hà Nội: Vụ tai nạn giữa ô tô con và tàu hỏa

Hà Nội: Vụ tai nạn giữa ô tô con và tàu hỏa

Tối 29/1, xe ô tô BKS 19A - 486.XX lưu thông từ đường ngang cắt với đường sắt ra đường Ngọc Hồi đã vụ tai nạn với đoàn tàu sắt Bắc - Nam.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động