Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 14/07/2020 04:56

VietinBank hoàn thành tốt đẹp đại hội Đảng bộ điểm của Khối Doanh nghiệp Trung ương

19:00 | 05/06/2020
 Ngày 4 và 5/6/2020 tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (NHCTVN/VietinBank) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội điểm, đồng thời là Đại hội đầu tiên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW).Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự đại hội.          

Đảng bộ đã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ

 Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo NHCTVN đã luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW và sự điều hành của NHNN để lãnh đạo Đảng bộ và toàn hệ thống VietinBank thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

vietinbank hoan thanh tot dep dai hoi dang bo diem cua khoi doanh nghiep trung uong
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ NHCTVN đã triển khai quyết liệt và có kết quả Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch kinh doanh trung hạn, kế hoạch kinh doanh hằng năm; tận dụng cơ hội, tiềm năng thị trường, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng từ dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang bảo đảm tốc độ tăng trưởng phù hợp đi đôi với cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ và phát triển hiệu quả, tăng năng suất, cơ cấu mạnh mẽ thu nhập trên nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ. So với nhiệm kỳ trước, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020 đạt kết quả vượt trội. VietinBank tiếp tục phát huy vai trò là NHTM lớn, chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, cung ứng đầy đủ, kịp thời vốn và dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế.

Đến cuối năm 2019, tổng tài sản của VietinBank đạt 1,24 triệu tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm 2014, tăng trưởng bình quân ở mức 13,4%/năm (Nghị quyết đề ra là 10% - 15%). Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư năm 2019 gấp 2,1 lần năm 2014. Quy mô nguồn vốn tăng trưởng phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, cơ cấu nguồn vốn đa dạng theo loại tiền, kỳ hạn… Đặc biệt, VietinBank cũng chú trọng khai thác đa dạng các nguồn vốn, tiết giảm chi phí tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay và duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường.

Quy mô dư nợ tín dụng năm 2019 gấp 2 lần năm 2014. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về phân loại nợ. Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng là 1,2%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân toàn ngành Ngân hàng là 1,89%. Cơ cấu tín dụng được cải thiện mạnh mẽ theo hướng hiệu quả và bền vững. VietinBank tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu về phục vụ khách hàng doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI, đẩy mạnh phục vụ các KHDN nhỏ và vừa, các hoạt động bán lẻ, hướng tới thương hiệu số 1 về bán lẻ.

VietinBank đã không ngừng đổi mới công tác quản trị điều hành; cải thiện hiệu quả kinh doanh gắn liền với nâng cao chất lượng tăng trưởng, quản trị rủi ro hiệu quả, theo thông lệ tốt của quốc tế. Việc tiên phong thay thế thành công hệ thống Core Banking mới vào năm 2017 đã tạo nền tảng đưa VietinBank trở thành ngân hàng có hạ tầng công nghệ đồng bộ, hiện đại hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Đặc biệt, VietinBank tiếp tục là doanh nghiệp đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. Giai đoạn 2015 - 2020, VietinBank đã và đang tài trợ hơn 2.300 tỷ đồng cho nhiều chương trình, hạng mục công trình tài trợ với nhiều lĩnh vực, đối tượng được thụ hưởng trên phạm vi cả nước.

Đầu năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng toàn diện đến nền kinh tế và đời sống xã hội, VietinBank đã luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối, NHNN, chủ động, đi đầu triển khai quyết liệt và có kết quả các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

“Trong nhiệm kì 2015 - 2020, đảng bộ NHCTVN đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thành công, thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kì. Trong đó chúng tôi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai tốt phương án cơ cấu lại NHCTVN, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng để phát triển có hiệu quả cao. Trên cơ sở đó đã có đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới và phát triển của đất nước” - Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank nhấn mạnh.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ NHCTVN đặc biệt quan tâm tăng cường công tác xây dựng Đảng trong đó công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng, đổi mới toàn diện. Đảng ủy NHCTVN đã ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ban Cán sự Đảng NHNN; Công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức bộ máy chuyên môn, công tác cán bộ, phát triển đảng viên được coi trọng, thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả tốt. Thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, Đảng ủy NHCTVN đã lãnh đạo thực hiện hợp nhất 04 cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với 04 cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Đến ngày 31/3/2020, Đảng bộ NHCTVN có 91 tổ chức đảng trực thuộc. Đảng bộ NHCTVN đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện đồng bộ và có nhiều chuyển biến rõ nét.

vietinbank hoan thanh tot dep dai hoi dang bo diem cua khoi doanh nghiep trung uong
Đồng chí Nguyễn Văn Bình tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao các kết quả đã đạt được của VietinBank trong nhiệm kỳ vừa qua, thể hiện xứng đáng vai trò là một trong những ngân hàng đi đầu, triển khai tích cực các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách tiền tệ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngành ngân hàng và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị Đại hội cần chú trọng thảo luận Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội; thực hiện đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; thực hiện tốt công tác nhân sự tại Đại hội theo đúng tinh thần của Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Với truyền thống 32 năm xây dựng và phát triển và những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ VietinBank sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, đưa VietinBank phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành Ngân hàng tin tưởng giao phó, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”- đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Đột phá tạo động lực phát triển trong nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá,Đảng bộ VietinBank đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện chính sách tiền tệ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

vietinbank hoan thanh tot dep dai hoi dang bo diem cua khoi doanh nghiep trung uong
Các đại biểu biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong 5 năm tới

Từ kết quả đạt được của nhiệm kỳ vừa qua và những ghi nhận của đảng ủy cấp trên trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo cũng như toàn hệ thống NHCTVN sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh số hóa toàn diện Ngân hàng; phát triển Văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu VietinBank; tiếp tục cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững để hướng tới mục tiêu trở thành “Ngân hàng thương mại có quy mô lớn với hiệu quả hoạt động tốt nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam”; phát huy vai trò chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đảng bộ NHCTVN sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, kịp thời, có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy NHCTVN; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng cấp ủy, đảng viên am hiểu sâu về công tác đảng; đào tạo và phát triển cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia các mặt nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của NHCTVN và phù hợp với tình hình hiện nay. ..

Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của NHCTVN trên nền tảng công nghệ hiện đại. Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Bảo đảm tốc độ phát triển hợp lý và bền vững; Nâng cao năng lực tài chính, năng suất lao động; Kiểm soát quy mô và chất lượng danh mục tài sản có rủi ro phù hợp với lộ trình tăng vốn tự có.

Đổi mới sáng tạo trong phát triển.nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh để phát triển kinh doanh; đa dạng sản phẩm dịch vụ và kênh phân phối hiện đại đáp ứng nhu cầu của thị trường...

vietinbank hoan thanh tot dep dai hoi dang bo diem cua khoi doanh nghiep trung uong
Ban chấp hành Đảng bộ VietinBank nhiệm kỳ mới ra mắt

Đảng bộ VietinBank xác định về quyết tâm thực hiện thành công 2 khâu đột phá là: Đổi mới sáng tạo, phát triển dịch vụ ngân hàng là nền tảng chuyển dịch cơ cấu thu nhập, cơ cấu khách hàng; chuyển dịch mạnh mẽ phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

Ứng dụng mạnh mẽ, sáng tạo Cách mạng Công nghiệp 4.0, thực hiện đồng bộ, toàn diện chuyển đổi số là động lực phát triển VietinBank.

Với sự nhất trí cao Đại hội đã tín nhiệm bầu 31 đồng chí đại biểu ưu tú vào BCH Đảng bộ NHCTVN nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đ/c Lê Đức Thọ tiếp tục được BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tín nhiệm bầu cử giữ chức danh Bí thư Đảng ủy NHCTVN.

Đ/c Trần Minh Bình và đ/c Trần Kiên Cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy NHCTVN; đ/c Nguyễn Đình Vinh giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy NHCTVN.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHCTVN lần thứ X đã nhất trí bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 12 đồng chí .

Thùy Linh