Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 22/09/2020 08:27

VietinBank: Chất lượng và hiệu quả kinh doanh là mục tiêu xuyên suốt

14:05 | 23/05/2020
Thông tin tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 diễn ra sáng 23/5/2020 tại Hà Nội, Chủ tịch HĐQT VietinBank- ông Lê Đức Thọ cho biết:  trong trung và dài hạn, ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung và VietinBank nói riêng có nhiều tiềm năng và cơ hội tốt để phát triển. VietinBank tiếp tục đổi mới sáng tạo, nắm bắt cơ hội, cụ thể hóa chiến lược phát triển VietinBank giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp với sự phát triển của thị trường.    

Chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh

Sự khẳng định trên không chỉ dựa trên kết quả kinh doanh của VietinBank năm 2019 mà là cả một giai đoạn triển khai quyết liệt và có kết quả các nội dung, mục tiêu, lộ trình, giải pháp của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch Kinh doanh Trung hạn 2018 – 2020 của nhà băng này.

vietinbank chat luong va hieu qua kinh doanh la muc tieu xuyen suot
Chủ tịch HĐQT VietinBank – ông Lê Đức Thọ - cho biết: toàn hệ thống VietinBank sẽ tiếp tục bám sát chiến lược phát triển của ngành Ngân hàng, chiến lược phát triển của VietinBank, triển khai các công việc theo đúng định hướng, mục tiêu, nội dung và lộ trình đề ra

Năm 2019, VietinBank đã chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh từ việc dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển hiệu quả, trên cơ sở nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ; phát triển mạnh mẽ mô hình kinh doanh theo chuỗi liên kết, phát triển và ứng dụng giải pháp ngân hàng tài chính tổng thể cho khách hàng/nhóm khách hàng. Đồng thời, ngân hàng đã tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự; nâng cao năng suất lao động và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động mạng lưới; đơn giản hóa, tinh gọn quy trình, thủ tục, hồ sơ; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị; nâng cao năng lực quản trị và điều hành, quản trị rủi ro; chuyên môn hóa hoạt động kinh doanh và tiệm cận với mô hình tổ chức theo thông lệ tốt của quốc tế.

Theo ông Trần Minh Bình, Tổng giám đốc VietinBank, năm 2019, tốc độ cải thiện hiệu quả cao hơn nhiều lần tốc độ tăng trưởng quy mô; Tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đến 31/12/2019 đạt 1,24 triệu tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2018 và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2019 đạt 11.461 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 11.781 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 37,4% so với 2018. Quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,2%.

Phát triển trọng tâm theo chiều sâu

Chủ tịch HĐQT VietinBank – ông Lê Đức Thọ - cho biết: Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn tiềm ẩn nhiều thách thức, rủi ro từ căng thẳng thương mại, địa chính trị giữa các nền kinh tế lớn, đặc biệt sự tác động mạnh và đa chiều của dịch bệnh Covid-19 đã gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của ngành Ngân hàng, trong đó có VietinBank. Tuy nhiên, toàn hệ thống VietinBank sẽ tiếp tục bám sát chiến lược phát triển của ngành Ngân hàng, chiến lược phát triển của VietinBank, triển khai các công việc theo đúng định hướng, mục tiêu, nội dung và lộ trình đề ra.

vietinbank chat luong va hieu qua kinh doanh la muc tieu xuyen suot
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của VietinBank

Cụ thể, năm 2020, VietinBank đã đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có mục tiêu cải thiện hiệu quả sinh lời, tiếp tục đổi mới cơ cấu kinh doanh; Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ, khai thác tối đa các biện pháp để tăng vốn tự có như. Đồng thời, triển khai và đáp ứng Basel II ngay khi được tăng vốn;

Bên cạnh đó, ngân hàng thực hiện hoàn thiện chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch kinh doanh trung hạn 2021 – 2023 với định hướng trọng tâm là phát triển mạnh theo chiều sâu, tăng trưởng gắn với cải thiện mạnh mẽ về hiệu quả. Tiếp tục cơ cấu lại danh mục tín dụng, tăng tỷ trọng phân khúc khách hàng SME và bán lẻ, đa dạng cơ cấu doanh thu. Quản trị tài chính, chi phí vốn hiệu quả.

Ngoài ra, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, tăng trưởng quy mô kinh doanh, cải thiện mạnh về chất lượng và hiệu quả kinh doanh. Triển khai các giải pháp kinh doanh mới mang tính đột phá, cung cấp tổng thể giải pháp dịch vụ tài chính ngân hàng cho từng khách hàng/nhóm khách hàng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ hiện đại trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán...

Đồng thời, tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ máy;Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, chất lượng tăng trưởng; Đẩy mạnh thu hồi nợ xử lý rủi ro, nợ xấu, nợ bán VAMC; Triển khai chủ động, tích cực các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Năm 2020, VietinBank đặt ra các mục tiêu chính trong hoạt động kinh doanh như: Dư nợ tín dụng tăng 4% - 8,5%; Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, dự kiến 5 - 10%; Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng dưới 2%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn, tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác: Tuân thủ quy định của NHNN.

“VietinBank có kế hoạch tăng vốn tự có từ nguồn lợi nhuận tích lũy và việc này đang được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để thực hiện. Trong bối cảnh đó, VietinBank tiếp tục định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2020 với tốc độ hợp lý, đảm bảo tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng theo điều hành của NHNN, đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng chính đáng của nền kinh tế”- Lãnh đạo ngân hàng thông tin.

vietinbank chat luong va hieu qua kinh doanh la muc tieu xuyen suot
Các cổ đông biểu quyết thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2020

Ông Lê Đức Thọ khẳng định, với vai trò của mình, VietinBank khẳng định và cam kết đáp ứng kịp thời, đầy đủ tất cả các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng chính đáng, cần thiết của doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ quy trình, thủ tục, tăng khả năng tiếp cận tín dụng và dịch vụ ngân hàng đối với các doanh nghiệp và cá nhân. Ứng dụng rộng rãi các giải pháp ngân hàng trên kênh điện tử, thuận tiện, an toàn, bảo mật. Triển khai tích hợp thanh toán trên Cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp đa dạng các dịch vụ công không dùng tiền mặt cho nền kinh tế và xã hội. Đặc biệt, VietinBank luôn chủ động phát huy tốt vai trò là NHTM chủ lực, trụ cột của hệ thống, đi đầu trong việc thực hiện có kết quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Năm 2020, VietinBank tiếp tục nằm trong Top 300 Thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất thế giới. Mới đây, tại Lễ công bố kết quả và trao Danh hiệu Sao Khuê 2020, hai dịch vụ ngân hàng điện tử của VietinBank tiếp tục đạt Sao Khuê là VietinBank eFAST (lần 2) và VietinBank iPay Mobile (lần 3). Đặc biệt, VietinBank iPay Mobile là đại diện duy nhất ngành Ngân hàng lọt vào Top 10 Sao Khuê 2020. Điều này đã minh chứng cho những đổi mới, đầu tư hiệu quả của VietinBank nhằm đem lại những tiện ích, trải nghiệm vượt trội, giúp việc quản lý tài chính cá nhân và tài chính doanh nghiệp của khách hàng trở nên dễ dàng, đồng thời góp phần tích cực thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số và xây dựng cuộc sống số tiện ích, hiện đại.

Thùy Linh