Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 17/04/2021 14:34

Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế: Đáp ứng yêu cầu cao về hội nhập

18:00 | 28/09/2020
Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (BCĐLNKT) là cơ quan giúp việc của BCĐLNKT, thực hiện chức năng nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo BCĐLNKT các nội dung liên ngành về hội nhập kinh tế quốc tế.

Với 4 phòng chức năng, đội ngũ của Văn phòng BCĐLNKT đa số là cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ, nhiệt tình công tác và đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu cao của công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

0747-img-1568

Thực hiện các đề án nghiên cứu

Trong năm 2019, Văn phòng BCĐLNKT đã xác định công tác nghiên cứu là nhiệm vụ quan trọng và trọng tâm ưu tiên. Theo đó, Văn phòng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ Công Thương, các Bộ, ngành liên quan triển khai 4 đề án. Cụ thể: Đề án Biên soạn cẩm nang tích hợp các FTA theo chiều dọc về từng ngành, lĩnh vực cụ thể - Hợp phần V: Hướng dẫn thực thi cam kết trong các FTA thế hệ mới; phối hợp với Vụ Thị trường châu Á - châu Phi thực hiện Đề án nghiên cứu tiền khả thi FTA với Khối Mercosur; "Đánh giá tác động thực thi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc (ACTIG) và kiến nghị giải pháp tận dụng hiệu quả cam kết để lành mạnh hóa cán cân thương mại song phương"; "Những nội dung ưu tiên về kinh tế, thương mại của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020".

Tham mưu các nội dung, chính sách

Văn phòng BCĐLNKT được giao chủ trì, phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ tham mưu các nội dung, chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế. Theo đó, Văn phòng là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 4/9/2018 về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn tới theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn. Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, BCĐLNKT đã có văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị...

Văn phòng BCĐLNKT thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai các chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng và hội nhập quốc tế nói chung. Đặc biệt, năm 2019, Văn phòng BCĐLNKT đã xây dựng Báo cáo tổng hợp tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Trưởng Ban BCĐLNKT.

Hội nhập kinh tế quốc tế ngoài nước

Trong khuôn khổ hợp tác giữa ASEAN với các đối tác đối thoại mà Việt Nam là thành viên, Văn phòng BCĐLNKT đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan tổ chức đoàn công tác tham dự phiên họp định kỳ nhằm rà soát cam kết thực thi hiệp định thương mại tự do trong khuôn khổ ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Hàn Quốc, ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - Nhật Bản, ASEAN - Astralia - New Zealand...

Trong năm 2019, Văn phòng BCĐLNKT tiếp tục giữ vai trò đầu mối điều phối và tổ chức sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động thường xuyên của WTO, thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi thành viên, theo dõi để kiến nghị kịp thời việc tham gia của Việt Nam tại các nội dung đàm phán mới của tổ chức này. Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Văn phòng đã tổ chức thành công các đoàn công tác năm 2019 trong khuôn khổ hoạt động WTO: Đoàn cấp Bộ trưởng tham dự phiên họp không chính thức một số Bộ trưởng WTO tại Thượng Hải, Trung Quốc; tổ chức 10 phiên đàm phán về Trợ cấp thủy sản tại WTO; đoàn đàm phán phiên 7 với Hàn Quốc về vấn đề thuế hóa mặt hàng gạo trong khuôn khổ WTO; 2 đoàn tham dự Phiên họp 3 Ủy ban (chống bán phá giá; phòng vệ thương mại; các biện pháp trợ cấp và đối kháng) của WTO.

Hội nhập kinh tế quốc tế trong nước

Việc triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế luôn là một nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng BCĐLNKT gắn liền với việc tham gia các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế. Trong năm 2019, Văn phòng BCĐLNKT đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thông tin tuyên truyền qua tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn; đặc biệt, qua Trang thông tin điện tử (website) của BCĐLNKT; Tạp chí Hội nhập và các ấn phẩm truyền thông khác.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ- Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành, Văn phòng đã phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện Đề án biên soạn Cẩm nang tích hợp các FTA theo chiều dọc về từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể. Năm 2019, Văn phòng đã hoàn thành đề án hợp phần V: Hướng dẫn thực thi cam kết trong các FTA thế hệ mới cùng với việc xuất bản tài liệu cẩm nang tích hợp FTA hợp phần 4 về quy tắc xuất xứ, nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu...

Năm 2019, Văn phòng BCĐLNKT đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Công Thương và Lãnh đạo Ban Chỉ đạo giao phó, nhận được sự đánh giá cao của các cấp lãnh đạo và các Bộ, ngành liên quan...

Văn phòng BCĐLNKT đã được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Công Thương, nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương...

Quỳnh Phương