Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

UBTVQH cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.
Chính phủ cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số Bộ Công Thương: Hoàn thiện các chính sách tạo động lực phát huy các nguồn lực nền kinh tế Xây dựng Luật Hoá chất (sửa đổi) bao gồm 4 nhóm chính sách

Đề nghị trình Quốc hội 20 dự án, dự thảo tại Kỳ họp thứ 7

Chiều 15/4, tại Phiên họp thứ 32, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2024 đối với 11 dự án, dự thảo, cụ thể: Tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024), đề nghị điều chỉnh đối với 4 dự án, dự thảo, gồm: Đề nghị lùi thời hạn trình 1 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật) từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Bổ sung vào Chương trình 3 dự án, dự thảo, gồm: 2 dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình 1 kỳ họp: Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; (2) Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, 1 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8: Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), đề nghị bổ sung đối với 8 dự án, gồm: Bổ sung vào Chương trình thông qua đối với dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bổ sung vào Chương trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình 1 kỳ họp đối với dự án Dự án Luật Điện lực (sửa đổi).

Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến đối với 6 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Như vậy, trên cơ sở đề nghị điều chỉnh, bổ sung các dự án, dự thảo như đã báo cáo, Chương trình năm 2024 sẽ có 29 dự án, dự thảo do Chính phủ trình, tăng 9 dự án so với Chương trình đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024), trình Quốc hội 20 dự án, dự thảo, gồm: Phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua 7 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6; trình Quốc hội thông qua theo quy trình 1 kỳ họp đối với 3 dự án, dự thảo; trình Quốc hội cho ý kiến đối với 10 dự án luật.

Tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), trình Quốc hội 19 dự án, gồm: Phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua 10 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7; trình Quốc hội thông qua theo quy trình 1 kỳ họp đối với 1 dự án luật; trình Quốc hội cho ý kiến đối với 8 dự án luật.

Bổ sung vào Chương trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với 1 dự án: Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2025, trên cơ sở nguyên tắc đã nêu, Chính phủ đề nghị Chương trình năm 2025 gồm 17 dự án. Đây là các dự án đã được xác định theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể như sau, tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025), trình 17 dự án, gồm: Trình Quốc hội thông qua 8 dự án, là các dự án Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, trong đó có 2 dự án đã có trong Chương trình theo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 6 dự án đang được đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào chương trình.

Trình Quốc hội cho ý kiến 9 dự án mới, bao gồm: Luật Cấp, thoát nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Đường sắt (sửa đổi).

Tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025), trình 9 dự án, gồm: Trình thông qua, dự kiến 9 dự án luật, là các dự án được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9; trình cho ý kiến, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, Chính phủ sẽ tiếp tục đề xuất bổ sung vào chương trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đáp ứng yêu cầu mới về chuyển đổi năng lượng

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho hay, về 4 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Nhà giáo, Ủy ban Pháp luật, Thường trực các Ủy ban thẩm tra nội dung nhất trí với đề nghị của Chính phủ bổ sung 4 dự án Luật này vào Chương trình năm 2024, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại phiên họp

Về dự án Luật Công nghiệp công nghệ số, Ủy ban Pháp luật và Thường trực Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường cơ bản tán thành với sự cần thiết nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về công nghiệp công nghệ số nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tạo khung pháp lý để quản lý, phát triển công nghiệp công nghệ số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ báo cáo bổ sung làm rõ: Lý do của việc không xây dựng Luật điều chỉnh về công nghệ số (bao gồm các chính sách về quản lý, phát triển công nghiệp công nghệ số, ứng dụng công nghệ số và các vấn đề cần thiết có liên quan); lý do xây dựng dự án luật này trên cơ sở sửa đổi, bổ sung một số chương, điều của Luật Công nghệ thông tin mà không sửa đổi toàn diện, thay thế Luật Công nghệ thông tin; phân định rõ phạm vi điều chỉnh của dự án Luật này với Luật Công nghệ thông tin để khẳng định sự cần thiết ban hành Luật này bên cạnh Luật Công nghệ thông tin hiện hành.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, về dự án Luật Điện lực (sửa đổi), Chính phủ cũng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hướng xin phép là được bổ sung vào chương trình. Theo đó, Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, trường hợp dự án luật được chuẩn bị có chất lượng tốt, quá trình thảo luận tại Quốc hội có sự đồng thuận cao, đề nghị thông qua tại Kỳ họp thứ 8 theo quy trình 1 kỳ họp.

Trong thời gian qua, để chuẩn bị cho thời gian khẩn trương nhất có thể là được phê duyệt tại 1 kỳ họp - kỳ họp thứ 8, Bộ Công Thương đã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập ngay từ tháng 1/2024. Hiện nay, đã đang triển khai thực hiện hồ sơ cũng như đã xây dựng bản dự thảo lần 1 và đang xin ý kiến rộng rãi...

Dự án Luật này mang tính cấp thiết nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị và đáp ứng yêu cầu, tình hình mới liên quan đến vấn đề chuyển đổi năng lượng, trong đó, đặc biệt có sự phát triển và cập nhật về cơ chế chính sách mới liên quan đến việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo... Đây là những nội dung trong luật hiện hành chưa đề cập tới nhiều và cụ thể.

Phát biểu tại phiên họp, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, về Luật Quản lý phát triển đô thị, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tiến hành tổng kết thực tiễn, báo cáo Chính phủ. Chính phủ cũng đã đồng thuận với hồ sơ đề nghị xây dựng luật với các nhóm chính sách gồm: Quản lý, đánh giá, phân loại đô thị, phát triển bền vững đô thị, hệ thống đô thị; quản lý phát triển mới, cải tạo, chỉnh trang, tái phát triển đô thị; quản lý, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ…

Về phạm vi điều chỉnh, luật này điều chỉnh về quản lý, đánh giá, phân loại đô thị, quản lý phát triển bền vững đô thị, hệ thống đô thị, phát triển mới đô thị, cải tạo, chỉnh trang đô thị, tái phát triển đô thị, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị và không gian ngầm đô thị. Phạm vi điều chỉnh đã giới hạn rõ ràng, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, không chồng chéo với hệ thống pháp luật hiện hành.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định khối lượng công việc rất lớn.
Đề xuất một số giải pháp kích thích tăng trưởng GDP năm 2024

Đề xuất một số giải pháp kích thích tăng trưởng GDP năm 2024

Thúc đẩy đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng trong nước là những giải pháp nhằm kích thích tăng trưởng GDP năm 2024.
Đại tướng Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Đại tướng Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Đại tướng Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn được Trung ương thống nhất giới thiệu bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.
Bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân và Quân khu 1

Bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân và Quân khu 1

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân và Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.
Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.

Tin cùng chuyên mục

Trung ương thống nhất phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Ban Chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày sinh của Người

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày sinh của Người

Sáng ngày 18/5, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người.
Thủ tướng: Thủ tục, điều kiện cho vay mua, đầu tư nhà ở xã hội phải nhanh, đơn giản

Thủ tướng: Thủ tục, điều kiện cho vay mua, đầu tư nhà ở xã hội phải nhanh, đơn giản

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng cơ chế, thủ tục, điều kiện cho người vay vốn để đầu tư nhà ở xã hội và người mua, thuê, thuê mua phải theo hướng đơn giản.
AFD sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh

AFD sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh

Phó Tổng Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD) khẳng định, AFD và các đối tác luôn sẵn sàng hỗ trợ trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh.
Văn phòng Quốc hội công bố quyết định nhân sự

Văn phòng Quốc hội công bố quyết định nhân sự

Văn phòng Quốc hội điều động và bổ nhiệm chuyên viên Vụ Kinh tế Dương Thùy Dung giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế.
Trung ương cho ý kiến về dự thảo Chỉ thị đại hội đảng bộ các cấp

Trung ương cho ý kiến về dự thảo Chỉ thị đại hội đảng bộ các cấp

Hội nghị Trung ương 9 cho ý kiến về Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực sớm hơn 6 tháng?

Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực sớm hơn 6 tháng?

Chính phủ vừa giao Bộ Tư pháp ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung Nghị quyết sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống.
Ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Tăng cường liên kết, hợp tác cùng phát triển

Ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Tăng cường liên kết, hợp tác cùng phát triển

Ngày 17/5 diễn ra Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ X, năm 2024 tại thành phố Hà Nội thu hút đông đảo đại biểu tham dự.
Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia: Việt Nam từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về cạnh tranh

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia: Việt Nam từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về cạnh tranh

Theo ông Lê Triệu Dũng - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam, Luật Cạnh tranh Việt Nam đã và đang góp phần cải thiện môi trường kinh doanh nước ta.
Infographic: Tiểu sử tân Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường

Infographic: Tiểu sử tân Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường

Ngày 16/5, Bộ Chính trị đã phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.
Infographic: Tiểu sử tân Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII Bùi Thị Minh Hoài

Infographic: Tiểu sử tân Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII Bùi Thị Minh Hoài

Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương đã bầu đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.
Infographic: Tiểu sử tân Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII Nguyễn Trọng Nghĩa

Infographic: Tiểu sử tân Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII Nguyễn Trọng Nghĩa

Ngày 16/5, tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII, Trung ương đã bầu đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.
Infographic: Tiểu sử tân Uỷ viên Bộ chính trị khoá XIII Lê Minh Hưng

Infographic: Tiểu sử tân Uỷ viên Bộ chính trị khoá XIII Lê Minh Hưng

Ngày 16/5, tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương đã bầu đồng chí Lê Minh Hưng giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.
Infographic: Tiểu sử tân Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII Đỗ Văn Chiến

Infographic: Tiểu sử tân Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII Đỗ Văn Chiến

Ngày 16/5, tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII, Trung ương đã bầu đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.
VEPR dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2024 khoảng 5,5-6%

VEPR dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2024 khoảng 5,5-6%

Báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam 2024 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 trong khoảng 5,5-6%.
Năm 2027 sẽ hoàn thành mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn lên 6 làn xe

Năm 2027 sẽ hoàn thành mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn lên 6 làn xe

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt đầu tư Dự án mở rộng đường bộ Cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn từ 4 làn xe hạn chế lên thành 6 làn xe.
Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024

Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ X, năm 2024.
Thủ tướng Chính phủ: Doanh nghiệp không thực hiện hóa đơn điện tử trong kinh doanh vàng sẽ bị tước giấy phép

Thủ tướng Chính phủ: Doanh nghiệp không thực hiện hóa đơn điện tử trong kinh doanh vàng sẽ bị tước giấy phép

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đến ngày 15/6, đơn vị doanh nghiệp nào không thực hiện hoá đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong kinh doanh vàng thì rút phép.
Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

Chiều 16/5, tại Hà Nội đã khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc - Hà Nội, năm 2024.
Tiểu sử các đồng chí tham gia Ban Bí thư và 4 uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII

Tiểu sử các đồng chí tham gia Ban Bí thư và 4 uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII

Ngày 16/5/2024, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XIII đã phân công một số đồng chí tham gia Ban Bí thư và bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động