Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước yêu cầu doanh nghiệp trực thuộc bảo đảm cung ứng than, điện, xăng dầu

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước vừa có văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu.
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước nói gì về đề xuất cơ chế giá điện như giá xăng dầu Phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công Thương và Uỷ ban quản lý vốn để không thiếu điện

Cụ thể, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có văn bản số 2146/UBQLV-NL ngày 9/10/2023 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian tới.

Công văn gửi HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); HĐTV/Người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp khác do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu.

Công văn nêu, ngày 15/8/2023, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 745/TTg-CN về kế hoạch đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024, tiếp theo đó, ngày 4/9/2023, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 782/CĐ-TTg về việc tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian tới.

EVN chủ động, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các dự án nguồn, truyền tải
EVN cần chủ động, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các dự án nguồn, truyền tải

Tại các văn bản trên, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ nhiệm vụ, yêu cầu đối với hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, vai trò, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Để thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị HĐTV/người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tập đoàn/Tổng Công ty thuộc Ủy ban chủ động rà soát, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong phạm vi doanh nghiệp thuộc thẩm quyền đối với công tác tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định, hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Đối với HĐTV EVN, PVN, TKV và người đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu chỉ đạo doanh nghiệp:

Quán triệt, phổ biến tới các đơn vị, các cấp lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp về nhiệm vụ, giải pháp, yêu cầu chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên; tổ chức theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo điều hành của cấp có thẩm quyền theo quy định.

Căn cứ lĩnh vực, phạm vi sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp chủ động lập kế hoạch và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở xem xét, dự kiến các tình huống, kịch bản và bố trí nguồn lực ưu tiên phù hợp đối với một số nhiệm vụ quan trọng, bao gồm: Bảo đảm cung ứng điện; Đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư công trình điện quan trọng, cấp bách; Duy trì ổn định và liên tục nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân; Duy trì ổn định và liên tục nguồn cung than, khí cho sản xuất điện; Chuẩn bị đủ nhiên liệu, bảo đảm tính khả dụng của các tổ máy phát điện thuộc thẩm quyền.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, đối với công tác phối hợp, tổ chức thực hiện các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, cung cấp khí cho sản xuất điện giữa 3 Tập đoàn: EVN, TKV, PVN khẩn trương làm việc theo quy định, đàm phán, xác định giá và sản lượng để ký kết các Hợp đồng cung cấp than, cung cấp khí cho sản xuất điện cho năm tiếp theo không chậm hơn ngày 31/12 hàng năm; chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện tốt theo cam kết Hợp đồng đã ký; phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện để hạn chế và xử lý kịp thời phát sinh liên quan; tăng cường trao đổi, làm việc trực tiếp giữa lãnh đạo các cấp để nâng cao hiệu quả phối hợp theo tinh thần vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Duy trì ổn định và liên tục nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân
Duy trì ổn định và liên tục nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân

Đối với việc triển khai các dự án đầu tư công trình điện quan trọng, cấp bách, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng, đối với các dự án cụ thể của doanh nghiệp, trách nhiệm triển khai trước hết thuộc chủ đầu tư.

Do đó, căn cứ Quy hoạch, kế hoạch thực hiện Quy hoạch được duyệt, EVN, TKV, PVN lập danh mục dự án, chỉ đạo các chủ đầu tư lập kế hoạch triển khai bao gồm đầu mục công việc chính của dự án, các bước công việc của từng dự án để theo dõi, kiểm soát tiến độ đồng thời kịp thời trình duyệt, báo cáo Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo các công trình năng lượng trọng điểm (Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí) và cấp có thẩm quyền để giám sát, chỉ đạo xử lý triển khai theo thẩm quyền và nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Trước mắt, EVN chủ động, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các dự án nguồn, truyền tải, đặc biệt là Dự án đường dây truyền tải 500kV từ Quảng Trạch ra các tỉnh Bắc Bộ - đến Phố Nối.

Đối với việc bảo đảm vận hành ổn định và khắc phục nhanh các sự cố nguồn điện của EVN, PVN, TKV: Trên cơ sở xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên, các doanh nghiệp tổ chức phân công trách nhiệm xử lý, kiểm tra, đôn đốc đến từng cấp, từng đơn vị, cá nhân làm cơ sở theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện nhiệm vụ và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đối với việc chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia về Bộ Công Thương, EVN bám sát, cập nhật chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để thực hiện theo quy định.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đề nghị HĐTV EVN, PVN, TKV, người đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex, các doanh nghiệp nghiên cứu, xem xét chỉ đạo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, rà soát công tác chuẩn bị, bố trí nguồn lực ưu tiên phù hợp, chủ động làm việc với các bên có liên quan, kịp thời báo cáo vướng mắc, kiến nghị giải pháp, đề xuất cơ chế chính sách nhằm đồng bộ và hỗ trợ việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp thông tin báo cáo kịp thời với Ủy ban về nội dung có liên quan.

Công văn cũng nêu rõ, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị Hội đồng thành viên EVN, PVN, TKV, người đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex, các doanh nghiệp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Việt Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia: Gắn với trách nhiệm của từng Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia: Gắn với trách nhiệm của từng Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp

Để thực hiện thành công mục tiêu Chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam đến 2030, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho từng Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.
Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030

Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 215/QĐ-TTg, phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Nâng cao năng lực truyền tải điện, vận hành an toàn mạch 500kV mùa khô năm 2024

Nâng cao năng lực truyền tải điện, vận hành an toàn mạch 500kV mùa khô năm 2024

Đây là chỉ đạo của lãnh đạo EVN tại buổi làm việc với EVNNPT và Công ty Truyền tải điện 1 tại Truyền tải điện Ninh Bình và Thanh Hóa ngày 22/2 vừa qua.
Triển khai Chiến lược Hydrogen: Doanh nghiệp, địa phương đề xuất gì?

Triển khai Chiến lược Hydrogen: Doanh nghiệp, địa phương đề xuất gì?

Tại Hội nghị triển khai Chiến lược Hydrogen, nhiều doanh nghiệp, địa phương, chuyên gia đã đưa ra các đề xuất, khuyến nghị.
Chiến lược Hydrogen mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam

Chiến lược Hydrogen mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam

Sáng 22/2/2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược năng lượng Hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen

Ngày 22/2/2024, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược năng lượng Hydrogen.
Những nguyên tắc nào của JETP nhà đầu tư cần quan tâm?

Những nguyên tắc nào của JETP nhà đầu tư cần quan tâm?

Kế hoạch huy động nguồn lực đặt ra những nguyên tắc chung để lựa chọn các dự án tham gia JETP, nhà đầu tư cần nắm rõ để đáp ứng các tiêu chí khi tham gia dự án.
Thủ tướng phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng hydrogen

Thủ tướng phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng hydrogen

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ trưởng Bộ Công Thương: Không để thiếu xăng dầu – điện trong mọi tình huống dịp Tết Nguyên đán 2024

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Không để thiếu xăng dầu – điện trong mọi tình huống dịp Tết Nguyên đán 2024

Phát biểu chỉ đạo tại các đơn vị xăng dầu - điện, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, không để thiếu điện - xăng dầu trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024

Sáng 6/2/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đi kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024 và chúc Tết một số doanh nghiệp ngành năng lượng.
Bàn giải pháp mở rộng ứng dụng nhiên liệu LNG

Bàn giải pháp mở rộng ứng dụng nhiên liệu LNG

Nhiên liệu LNG có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, đặc biệt với lĩnh vực năng lượng, do vậy nhanh chóng mở rộng ứng dụng loại khí này là cần thiết.
Ứng dụng nhiên liệu LNG nền tảng cho lộ trình giảm phát thải khí nhà kính

Ứng dụng nhiên liệu LNG nền tảng cho lộ trình giảm phát thải khí nhà kính

Chiều 30/1, Hội thảo “Chuyển đổi xanh ngành Công nghiệp: Ứng dụng nhiên liệu LNG nền tảng cho lộ trình giảm phát thải khí nhà kính” do Báo Xây dựng tổ chức.
Thủ tướng họp với Bí thư, Chủ tịch 9 tỉnh thúc đẩy dự án đường dây 500kV mạch 3

Thủ tướng họp với Bí thư, Chủ tịch 9 tỉnh thúc đẩy dự án đường dây 500kV mạch 3

Sáng ngày 28/1, tại Thanh Hoá, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì làm việc với các Bộ, ngành và 9 tỉnh thúc đẩy các dự án đường dây 500kV mạch 3.
Thành lập, trao giấy chứng nhận đăng ký cho Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình

Thành lập, trao giấy chứng nhận đăng ký cho Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình

Tổ hợp các nhà đầu tư vừa tổ chức công bố quyết định thành lập và ra mắt lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình.
Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi

Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi

Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập tổ công tác liên ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm triển khai thí điểm một số dự án điện gió ngoài khơi.
Cần tháo gỡ nút thắt tại các dự án điện khí LNG ở Việt Nam

Cần tháo gỡ nút thắt tại các dự án điện khí LNG ở Việt Nam

Theo các chuyên gia để các dự án điện khí LNG ở Việt Nam phát triển như kỳ vọng thì còn nhiều nút thắt cần được tháo gỡ.
Cập nhật tiến độ dự án điện khí LNG Hải Lăng

Cập nhật tiến độ dự án điện khí LNG Hải Lăng

Qua rà soát, kiểm tra vẫn còn nhiều bất cập chưa thống nhất trong quy hoạch liên quan, phương án điều chỉnh tổng mặt bằng dự án chưa phù hợp với Quy hoạch chung
Đề nghị phân bổ hơn 2.526 tỷ đồng cho EVN thực hiện cấp điện lưới cho Côn Đảo

Đề nghị phân bổ hơn 2.526 tỷ đồng cho EVN thực hiện cấp điện lưới cho Côn Đảo

Chính phủ trình UBTVQH báo cáo Quốc hội phân bổ hơn 2.526 tỷ đồng cho EVN để thực hiện dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến bổ sung vốn trung hạn cho EVN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến bổ sung vốn trung hạn cho EVN

Theo thông báo của Văn phòng Quốc hội, phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, từ chiều 8-1 đến ngày 9-1.
Hợp tác năng lượng Việt Nam – Lào: Nhiều kết quả tích cực

Hợp tác năng lượng Việt Nam – Lào: Nhiều kết quả tích cực

Những năm qua Việt Nam và Lào đã đạt được nhiều thành tựu trong hợp tác phát triển lĩnh vực năng lượng theo nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi.
Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án quan trọng quốc gia về năng lượng

Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án quan trọng quốc gia về năng lượng

Bộ Công Thương vừa có Quyết định thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.
Bộ Công Thương: Tập trung các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu

Bộ Công Thương: Tập trung các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 01 triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch cung ứng điện cao điểm mùa khô năm 2024

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch cung ứng điện cao điểm mùa khô năm 2024

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 từ tháng 4 đến tháng 7.
Nam Định đốc thúc tiến độ giải phóng mặt bằng đường dây 500kV mạch 3

Nam Định đốc thúc tiến độ giải phóng mặt bằng đường dây 500kV mạch 3

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương về tháo gỡ khó khăn mặt bằng các dự án đường dây 500kV mạch 3, UBND tỉnh Nam Định đã tích cực vào cuộc.
Cơ quan của Quốc hội góp ý để phát triển điện khí, điện gió và năng lượng Hydrogen

Cơ quan của Quốc hội góp ý để phát triển điện khí, điện gió và năng lượng Hydrogen

Ngày 25/12, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến Dự thảo Chiến lược sản xuất hydrogen, triển khai các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động