Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 20/09/2020 02:34

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I

18:26 | 18/08/2020
Ngày 18/8/2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 250 đại

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ban, ngành liên quan; cùng 250 đại biểu đến từ các 3 Đảng bộ và 9 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ủy ban.

uy ban quan ly von nha nuoc tai doanh nghiep to chuc dai hoi dang bo lan thu i
250 đại biểu đến từ các 3 Đảng bộ và 9 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ủy ban dự Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cho biết: “Đại hội lần đầu của Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, được tiến hành đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho sự hình thành và phát triển tổ chức Đảng của Ủy ban, gắn với tiến trình xây dựng và phát triển của đất nước”.

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ ủy ban có nhiệm vụ tổng kết những kết quả, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong quá trình lãnh đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thời gian qua, và quan trọng hơn, là: Đánh giá đúng tình hình, cả thuận lợi và khó khăn; xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới để làm tốt công tác xây dựng Đảng, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, quản lý, bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, góp phần giữ vững tính chủ đạo của kinh tế nhà nước.

Trình bày báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, là tổ chức Đảng mới được thành lập, trong 2 năm qua, Đảng bộ Ủy ban đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy công tác Đảng; ban hành các Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp; phân công công tác, đảm bảo phát huy đầy đủ vai trò của tổ chức Đảng.

Cùng với quá trình thành lập bộ máy công tác Đảng, Ủy ban đã khẩn trương kiện toàn cơ cấu tổ chức với 9 Vụ, đơn vị; đồng thời, nhanh chóng tiếp nhận nguyên trạng quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 Tập đoàn, Tổng công ty từ các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông.

Tiếp tục xử lý 259 công việc các Bộ đang xử lý dở dang, Ủy ban đã tiến hành phân loại công việc theo mức độ cần thiết, cấp bách để ưu tiên xử lý sớm. Tính đến hết tháng 6/2020, Ủy ban đã chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, cơ quan hoàn thành 220/259 công việc, đạt tỷ lệ 85%, tập trung chủ yếu ở các vấn đề: Bổ sung, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại các Tập đoàn, Tổng công ty; Xếp loại doanh nghiệp, phê duyệt báo cáo tài chính, quỹ tiền lương, thù lao; Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, quyết toán cổ phần hóa doanh nghiệp, thực hiện quy trình các dự án đầu tư…

uy ban quan ly von nha nuoc tai doanh nghiep to chuc dai hoi dang bo lan thu i
Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 27 đồng chí

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đảng bộ Ủy ban tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục triển khai thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng Ủy ban là cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp, có năng lực và nguồn lực tương xứng để tập trung chức năng quản lý, đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã thông qua số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 27 đồng chí; trong đó bầu tại Đại hội là 25 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII gồm 7 đồng chí.

PV