Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 20/10/2021 17:22

Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát động thi đua thực hiện "mục tiêu kép"

16:07 | 21/09/2021
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBQLV về việc phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban.
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Phát động các doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

Nỗ lực chống dịch, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ 4 với sự xuất hiện của các biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân trong cả nước đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện các giải pháp phòng chống đại dịch, các đơn vị và doanh nghiệp thuộc Ủy ban đã luôn chủ động, trách nhiệm, vượt qua khó khăn để vừa phòng chống dịch, vừa chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe của người lao động và duy trì ổn định các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát động thi đua thực hiện

Trước những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa để góp phần sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Ủy ban yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp càn tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận dụng sáng tạo những quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước “Càng khó khăn thì càng phải thi đua” và các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước về phòng, chống dịch; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; nâng cao ý thức và hành động có trách nhiệm vì tập thể, cộng đồng và xã hội trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và nơi cư trú.

Theo đó, nội dung đợt thi đua đặc biệt cần bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình hành động của Chính phủ gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị, doanh nghiệp, góp phần sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh với tinh thần nỗ lực phấn đấu cùng nâng cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”.

Các doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp linh hoạt để ứng phó với dịch bệnh và phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021. Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất và chủ động bố trí nguồn nhân lực phù hợp để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện, thực hiện tốt nhiệm vụ “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”, không để gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, các đơn vị, doanh nghiệp phát huy cao tinh thần, trách nhiệm, giữ gìn kỷ cương, tinh thần đoàn kết thống nhất, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của ngành Y tế và chính quyền địa phương. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động sản xuất - kinh doanh trong thời gian phòng, chống dịch bệnh. Đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ quản lý, và của đảng viên trước nhiệm vụ được phân công, không để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh trong đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp tốt với ngành Y tế tổ chức tiêm phòng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và xử lý các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Tăng cường công tác tuyên truyền, khen thưởng kịp thời

Ủy ban cũng yêu cầu, căn cứ nhiệm vụ được giao, người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban khẩn trương chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do địa phương và ngành Y tế phát động.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tuyên dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả, những cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch bệnh để nhân rộng những giá trị tốt đẹp nhất của từng con người, từng đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng và cả dân tộc, tạo sức lan tỏa rộng khắp, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin tất thắng vào cuộc chiến chống đại dịch của đất nước.

Để đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, các đơn vị doanh nghiệp cần biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời đề xuất khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, có ý tưởng sáng tạo mới, có giải pháp, ứng dụng khoa học hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, để triển khai hiệu quả Chỉ thị này, Ủy ban Lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất, quyết tâm chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Báo cáo kết quả tổ chức quán triệt, triển khai đợt thi đua đặc biệt (trước ngày 15/10/2021) gửi về Ủy ban (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để theo dõi, tổng hợp.

Chỉ thị số 02/CT-UBQLV cũng nêu rõ, việc quán triệt, tổ chức triển khai đợt thi đua đặc biệt “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” gắn với các nhiệm vụ chính trị được giao là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá xếp loại và xét khen thưởng năm 2021 đối với lãnh đạo cũng như đối với tập thể các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban.

Lan Anh