Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 17/09/2019 19:28
Hà Quảng, Cao Bằng

Ưu tiên cho các chương trình, dự án nước sạch

17:00 | 26/11/2016
Trong chương trình công tác kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc tại Cao Bằng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ðinh Quế Hải và đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã làm việc với huyện Hà Quảng. Trong đó, chính sách về cấp nước sạch cho người dân nhận được nhiều kiến nghị và sự quan tâm.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ðinh Quế Hải (thứ hai bên phải) làm việc tại Hà Quảng

Năm 2016, từ nguồn vốn Chương trình 135, huyện Hà Quảng được phân bổ 18 tỷ 482 triệu đồng, đã đầu tư xây dựng 27 công trình, gồm: 3 trường học, 16 tuyến giao thông, 4 công trình thủy lợi, 4 công trình nước sinh hoạt. Triển khai dự án hỗ trợ sản xuất với sự tham gia của 1.523 hộ nghèo, cận nghèo. Đến nay, đã giải ngân vốn Chương trình 135 được 15 tỷ 498 triệu đồng, bằng 83,9% kế hoạch. Thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã cho 94 hộ vay 689 triệu đồng, mua giống cây trồng, phân bón phục vụ sản xuất. Thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện đã chi trên 636 triệu đồng (bằng 100% kế hoạch) mua phân bón, giống cây trồng cấp cho 1.391 hộ nghèo ở 18 xã. Chi gần 4 tỷ đồng hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà cho học sinh bán trú. Cấp trên 25.000 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số...

Đến nay, 100% xã có đường ô tô, điện lưới đến trung tâm xã, trên 95% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Năm 2015, thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/năm. Huyện có 13 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, 4 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 1 xã đạt 18 tiêu chí nông thôn mới… Tuy nhiên, hiện Hà Quảng vẫn còn 57,71% hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc, huyện Hà Quảng kiến nghị: Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương bổ sung nội dung hỗ trợ phân bón vào nội dung thực hiện “Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn” theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Phân bổ nguồn vốn hỗ trợ giải quyết đất sản xuất cho hộ thiếu đất...

Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Đặc biệt, Hà Quảng kiến nghị với Chính phủ và các ban ngành, hàng năm sớm phân bổ đầy đủ nguồn vốn thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg về nội dung nước sạch sinh hoạt phân tán và nước sinh hoạt tập trung theo đề án được phê duyệt. Trong đó, Hà Quảng kiến nghị Nhà nước quan tâm sớm xây dựng một công trình nước sạch quy mô giúp dân xã Lục Khu - khu vực thiếu nước nghiêm trọng của huyện. Thời gian qua, người dân địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong đời sống, sinh hoạt và sản xuất do không có nguồn nước.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Đinh Quế Hải đánh giá, huyện Hà Quảng đã triển khai, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, không để xảy ra sai sót trong thực hiện các chính sách. Tuy nhiên, trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, xây dựng công trình nước sinh hoạt của nhân dân, trình lên cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Riêng với vấn đề nước sạch, Thứ trưởng Đinh Quế Hải định hướng, địa phương cần báo cáo cụ thể, có kiến nghị phương án với Trung ương. Ngoài ra, tỉnh Cao Bằng cần tập trung nguồn, vốn cho giải quyết vấn đề nước sạch cho những vùng khó khăn…

Hà Quảng là huyện vùng cao, miền núi, thuộc biên giới phía Bắc của tỉnh Cao Bằng. Vùng thấp có 6 xã và 1 thị trấn là vùng có các thung lũng tương đối bằng phẳng, có nhiều sông suối đất canh tác, chủ yếu trồng lúa nước và cây thuốc lá. Trong đó, các xã, thị trấn đều có xóm vùng sâu, vùng cao, điều kiện nước sinh hoạt, canh tác rất khó khăn. Vùng cao gồm 12 xã là các xã đặc biệt khó khăn, canh tác chủ yếu trên đất rẫy có độ dốc lớn (trồng cây ngô là chủ yếu). Đặc biệt, vùng này khó khăn về nguồn nước sinh hoạt, nước sản xuất, người dân chủ yếu hứng nước mưa để sử dụng và sinh hoạt.

 

Quang Dương