Ứng dụng Khoa học và Công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước

Hội thảo Định hướng phát triển và ứng dụng Khoa học và Công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2021 - 2030
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nói về dự án "quây" vùng đệm Vịnh Hạ Long
Đầu tư nghiên cứu khoa học và công nghệ cần cơ chế đặc thù

Ngày 8 tháng 12 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Phân hiệu trường Đại học Thuỷ lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển và ứng dụng KH&CN đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2021 - 2030”. Tham dự hội thảo có đại diện các Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ban chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ và đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước (KC.14/21-30K), các nhà khoa học, các Viện nghiên cứu, trường và các doanh nghiệp.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, doanh nghiệp đóng góp ý kiến thảo luận, đề xuất định hướng phát triển và ứng dụng KH&CN phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước trong mọi tình huống, cấp đủ nước với chất lượng chấp nhận được cho sản xuất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ứng dụng Khoa học và Công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước
Hội thảo “Định hướng phát triển và ứng dụng KH&CN đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2021 - 2030”

Hiện nay, nước đã trở thành tài nguyên chiến lược thứ hai sau tài nguyên con người, cũng là chìa khoá để đạt được tất cả mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, nhưng đang bị suy thoái trầm trọng. Do đó, trong những năm qua, Nhà nước đã đầu tư và có nhiều giải pháp để bảo đảm an ninh nguồn nước (ANNN) và an toàn đập, hồ chứa nước, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra với ANNN và an toàn đập, hồ chứa nước ở nước ta: Nguồn nước mặt của nước ta phân bổ không đều cả về không gian và thời gian, phụ thuộc nhiều vào nguồn nước xuyên biên giới; Thách thức về nghiên cứu công nghệ để gia tăng nguồn nước cũng như sử dụng nước hiệu quả và tiết kiệm cũng là bài toán lớn đặt ra trong giai đoạn tới khi nhu cầu nước dự kiến năm 2045 là 130 tỷ m3 tăng khoảng 30% so với nhu cầu thực tế hiện nay; Nguồn nước ở nhiều khu vực của nước ta bị ô nhiễm trầm trọng; Công trình khai thác nguồn nước xây dựng từ lâu đã xuống cấp, khó thay đổi công năng để đáp ứng cho sản xuất quy mô lớn; Quản trị nước còn yếu, hiệu quả khai thác, sử dụng nước thấp...

Ứng dụng Khoa học và Công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái điều hành Hội thảo.

Xác định an ninh nguồn nước đã trở thành vấn đề toàn cầu, việc bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước là yêu cầu tất yếu khách quan, là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đề ra 09 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó cũng đưa ra giải pháp "Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước. Giải pháp này cũng đã được cụ thể hoá tại Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ và một số chiến lược, quy hoạch như: Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đều đề cập đến nội dung về bảo đảm an ninh nguồn nước…

Từ nhu cầu thực tiễn ANNN và nhiệm vụ được giao của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, ngày 01/12/2023 Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 2846/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước”, mã số KC.14/21-30. Mục tiêu của Chương trình KC.14/21-30 sẽ hướng tới: Cung cấp luận cứ, cơ sở khoa học và thực tiễn để hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước; Phát triển, ứng dụng, chuyển giao được các công nghệ tiên tiến để phát triển, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an ninh nguồn nước và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; Phát triển, ứng dụng và chuyển giao được các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao mức bảo đảm an toàn, hiệu quả quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước và công trình thủy lợi.

Phát biểu trao đổi tại hội thảo, TS. Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết: “Với tổng lượng nước bình quân trên đầu người 9.589m3/người/năm, tài nguyên nước Việt Nam được đánh giá là cao so với tiêu chuẩn của khu vực và thế giới. Thực tế tài nguyên nước Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức do phân bố không đồng đều về không gian và thời gian, 70% dân số có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các thiên tai liên quan đến nước, xu hướng gia tăng luân phiên lũ lụt và hạn hán. Do đó, việc bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia là vấn đề thiết yếu, cấp bách trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 của Đảng.”

Ứng dụng Khoa học và Công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước

TS. Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản ký tài nguyên nước,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cũng tại hội thảo, Lãnh đạo Trường Đại học Thuỷ lợi cũng có ý kiến: Là trường Đại học công lập, có bề dày truyền thống gần 65 năm xây dựng và phát triển. Trường đã đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chất lượng cao trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, và đã đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước. Trong lĩnh vực an ninh nguồn nước và an toàn đập, nhà trường có hàng trăm nhà khoa học đang giảng dạy và nghiên cứu về các lĩnh vực: khí tượng, thủy văn, quy hoạch, tưới tiêu, quản lý hệ thống công trình thủy lợi, môi trường đất, nước, cấp thoát nước, xử lý nước, an toàn hồ đập, vận hành và khai thác hồ chứa nước…. Nguồn lực về con người của nhà trường hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn đến năm 2030’’.

Ứng dụng Khoa học và Công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước

Lãnh đạo Trường Đại học Thủy lợi phát biểu tại hội thảo

Ông Trần Hồng Thái – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ điều hành tại hội thảo cho biết: Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng trong giai đoạn đến năm 2030, Chương trình KC.14/21-30 sẽ góp phần giải quyết những vấn đề tổng thể về KH&CN liên quan đến an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước như: Công nghệ tiên tiến và giải pháp để phát triển gia tăng nguồn nước nhằm chủ động ứng phó với nguy cơ, rủi ro mất ANNN; giải pháp, công nghệ mới, tiên tiến nhằm quản lý, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tuần hoàn, giảm thất thoát, lãng phí nước; tăng hiệu suất, năng suất nước; công nghệ, phương pháp tiên tiến, hiện đại, thông minh, đề xuất giải pháp mới gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong quản lý nhằm nâng cao mức bảo đảm an toàn, khai thác hiệu quả đập, hồ chứa nước…

Mỹ Hạnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Khoa học và Công nghệ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hiệu quả từ phần mềm “Hệ thống giám sát thị trường điện” tại Nhiệt điện Hải Phòng

Hiệu quả từ phần mềm “Hệ thống giám sát thị trường điện” tại Nhiệt điện Hải Phòng

Nhờ ứng dụng “Hệ thống giám sát thị trường điện” công tác lấy dữ liệu liên quan đến thị trường điện của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng được kịp thời.
Analog Devices đạt thỏa thuận hợp tác với TSMC: Tăng năng lực cho ngành bán dẫn

Analog Devices đạt thỏa thuận hợp tác với TSMC: Tăng năng lực cho ngành bán dẫn

Thỏa thuận đặc biệt sẽ thông qua công ty JASM, nhằm đảm bảo nguồn cung chip dài hạn của Analog Devices, Inc.
Vì sao mạng xã hội “X” vẫn được gọi là Twitter ?

Vì sao mạng xã hội “X” vẫn được gọi là Twitter ?

Mạng xã hội Twitter đã được công bố đổi tên thành X sau thuộc quyền sở hữu của tỷ phú công nghệ Elon Musk.
Tắt sóng 2G, những chiếc điện thoại Vertu tiền tỷ sẽ thành “cục gạch”

Tắt sóng 2G, những chiếc điện thoại Vertu tiền tỷ sẽ thành “cục gạch”

Những chiếc điện thoại Vertu tiền tỷ cũ chỉ hỗ trợ 2G sẽ trở thành “cục gạch” và không còn giá trị sử dụng khi lộ trình cắt sóng 2G hoàn tất.
Nhà máy xe điện của VinFast tại Ấn Độ có tổng vốn đầu tư bao nhiêu?

Nhà máy xe điện của VinFast tại Ấn Độ có tổng vốn đầu tư bao nhiêu?

VinFast, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Việt Nam chính thức động thổ nhà máy xe điện tích hợp đầu tiên tại bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ.

Tin cùng chuyên mục

Cận cảnh robot hình người của Elon Musk dạo quanh phòng thí nghiệm

Cận cảnh robot hình người của Elon Musk dạo quanh phòng thí nghiệm

Tỷ phú Elon Musk vừa đăng tải video mới về robot Optimus do Tesla sản xuất di chuyển thuần thục, có kết cấu hoàn thiện hơn.
Vì sao các hãng ô tô điều chỉnh chiến lược xe điện?

Vì sao các hãng ô tô điều chỉnh chiến lược xe điện?

Các hãng xe đã đầu tư hàng chục tỷ USD để chuyển đổi sang sản xuất xe điện, nhưng thực tế là thị trường chưa đáp ứng được kỳ vọng.
Đề xuất quy định về quản lý tài nguyên Internet có gì mới?

Đề xuất quy định về quản lý tài nguyên Internet có gì mới?

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet...
Từ 1/3/2024: Điện thoại 2G lậu bị chặn kết nối mạng mới

Từ 1/3/2024: Điện thoại 2G lậu bị chặn kết nối mạng mới

Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, từ 1/3 tới, sẽ cùng các nhà mạng kiểm soát, ngăn chặn không cho nhập mạng mới với các điện thoại 2G lậu.
Công bố Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030

Công bố Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030

Việc triển khai quy hoạch thành công sẽ kiến tạo động lực, không gian phát triển cho lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm khai thác tiềm năng của ngành.
Doanh số bán hàng thị trường ô tô tháng 1/2024 giảm 50%

Doanh số bán hàng thị trường ô tô tháng 1/2024 giảm 50%

Trong tháng 1/2024, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 19.243 xe, giảm 50% so với tháng 12/2023, dù có tăng 11% so với tháng 1/2023.
Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật danh sách nội dung “đã được xác thực” trên mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật danh sách nội dung “đã được xác thực” trên mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa cập nhật danh sách nội dung đã được xác thực trên mạng (White List) tháng 2/2024 sử dụng cho hoạt động quảng cáo.
600 xe điện VinFast sẽ lăn bánh tại Indonesia

600 xe điện VinFast sẽ lăn bánh tại Indonesia

Ngày 22/2, VinFast đã ký biên bản ghi nhớ về việc cung cấp 600 xe điện cho 3 doanh nghiệp Indonesia.
Dòng máy bay nào nhận được nhiều đơn đặt hàng?

Dòng máy bay nào nhận được nhiều đơn đặt hàng?

Tính đến cuối tháng 1/2024, dòng máy bay A330 đã nhận được 1.771 đơn đặt hàng chính thức từ hơn 130 khách hàng trên toàn thế giới.
Tháng 1/2024, lượng và kim ngạch ô tô nhập khẩu đều giảm mạnh

Tháng 1/2024, lượng và kim ngạch ô tô nhập khẩu đều giảm mạnh

Tháng 1/2024, cả nước nhập khẩu 6.955 ô tô các loại, kim ngạch đạt hơn 145 triệu USD, giảm 9,1% về lượng và giảm 17,2% về kim ngạch so với tháng trước.
Các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Nhật Bản chuyển hướng sang thị trường mới

Các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Nhật Bản chuyển hướng sang thị trường mới

Các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn của Nhật Bản đang hướng sang thị trường sôi động của Trung Quốc.
Trung Quốc ra mắt robot thám hiểm sao Hỏa

Trung Quốc ra mắt robot thám hiểm sao Hỏa

Các chuyên gia Trung Quốc mới đây đã phát triển một robot bò bốn chân lấy cảm hứng từ đặc điểm vận động linh hoạt của thằn lằn sa mạc để thám hiểm sao Hỏa.
Liên minh châu Âu điều tra khiến TikTok có nguy cơ bị phạt nặng

Liên minh châu Âu điều tra khiến TikTok có nguy cơ bị phạt nặng

Liên minh châu Âu sẽ điều tra TikTok về việc vi phạm quy tắc trực tuyến nhằm bảo vệ trẻ em và đảm bảo quảng cáo minh bạch khiến Tiktok có nguy cơ bị phạt nặng.
Nên dùng điều hòa hay máy hút ẩm trong mùa nồm?

Nên dùng điều hòa hay máy hút ẩm trong mùa nồm?

Trong điều kiện thời tiết nồm ẩm, việc dùng điều hòa hai chiều để hút ẩm hay dùng máy hút ẩm là thắc mắc và băn khoăn của nhiều gia đình.
Mark Zuckerberg chế nhạo fan Apple sau bài phê bình Vision Pro

Mark Zuckerberg chế nhạo fan Apple sau bài phê bình Vision Pro

Mark Zuckerberg - Giám đốc điều hành Meta, có khá nhiều điều để nói về người hâm mộ Apple sau khi ông đánh giá sản phẩm Vision Pro mới của hãng.
Đã có bao nhiêu nền tảng tham gia chuyển đổi số quốc gia?

Đã có bao nhiêu nền tảng tham gia chuyển đổi số quốc gia?

Thêm 4 nền tảng được bổ sung lần này, tổng số nền tảng tham gia chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số gồm 38 nền tảng.
Hà Nội: 9 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024

Hà Nội: 9 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2024.
Trí tuệ nhân tạo chuyển thể văn bản thành video và nỗi lo mất việc làm

Trí tuệ nhân tạo chuyển thể văn bản thành video và nỗi lo mất việc làm

OpenAI (công ty mẹ của ChatGPT) đã tung ra một mô hình tạo video mới có tên là Sora.
Giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng nhờ ứng dụng AI

Giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng nhờ ứng dụng AI

Nhờ sử dụng trí tuệ nhân tạo trong bảo trì tiên đoán đã giúp Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông nâng cao hiệu quả vận hành khai thác và tiết kiệm năng lượng.
Chiếc SUV duy nhất giành Giải thưởng Thiết kế Quốc tế IDA

Chiếc SUV duy nhất giành Giải thưởng Thiết kế Quốc tế IDA

Xe ô tô Lynk & Co 09 là chiếc SUV duy nhất giành Giải thưởng Thiết kế Quốc tế IDA 2023 vừa được tổ chức mới đây.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động