Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 01:08

Tỷ lệ tái đàn lợn vẫn ở mức thấp

14:13 | 02/06/2020
Ngày 2/6/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có gửi Công văn số 3671/BNN-CN đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố, chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp triển khai các giải pháp tối ưu nhất để tái đàn và tăng đàn, đảm bảo nguồn cung thịt lợn.    

Theo Bộ NN&PTNT, tỷ lệ tái đàn lợn tại tháng 4/2020 so với thời điểm trước khi có dịch tả lợn châu Phi cao nhất tại các địa phương như Bắc Ninh, Lai Châu mới đạt 68%; Vĩnh Phúc đạt 67%; Hà Nội, Tiền Giang đạt 59%; Đồng Tháp tỉ lệ tái đàn đạt mức độ thấp nhất ở mức 21%.

ty le tai dan lon van o muc thap
Tỷ lệ tái đàn lợn thấp, Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương có giải pháp tối ưu

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho nhu cầu tiêu dùng. Trên cơ sở báo cáo của cơ quan chuyên môn của tỉnh, đến nay tỉnh/thành phố tái đàn lợn chỉ đạt ở mức thấp so với thời điểm trước khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi, ngày 2/6/2020, Bộ NN&PTNT có gửi Công văn số 3671/BNN-CN đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố, chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp triển khai các giải pháp tối ưu nhất để tái đàn và tăng đàn lợn, đảm bảo nguồn cung thịt lợn.

Theo đó, có chính sách hỗ trợ về đất đai, lãi suất vốn vay, tạo điều kiện thuận lợi nhằm tăng cường tái đàn và tăng đàn lợn. Kịp thời công bố hết dịch khi đủ điều kiện để các cơ sở chăn nuôi tái đàn, tăng đàn đảm bảo an toàn sinh học. Có chính sách hỗ trợ cụ thể cho việc tái đàn và tăng đàn. Hoàn thiện thủ tục hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn trong thời gian qua. Tổ chức thông tin, tuyên truyền chăn nuôi lợn an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.

Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên và thông báo về Bộ NN&PTNT các vấn đề phát sinh để phối hợp, xử lý kịp thời.

Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, đầu năm 2020, tổng đàn lợn nái sinh sản có 2,62 triệu con (không bao gồm 110 ngàn con lợn ông bà và cụ kỵ), dự kiến tăng trưởng đàn nái là 0,5%/tháng (6%/năm), đến cuối năm 2020 khả năng mới đạt khoảng 2,9 triệu con. Như vậy, trung bình tổng đàn nái cả năm 2020 là 2,76 triệu con. Mục tiêu phấn đấu tổng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng cả năm 2020 là 3,9 triệu tấn (tăng 18,4% so với năm 2019 và tăng 2,1% so với năm 2018).

Nguyễn Hạnh