Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 24/01/2021 08:40

Tuyên truyền hiệu quả

08:00 | 11/09/2019
Thực hiện Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, đến nay Sở Công Thương Hà Nội đã tích cực phối hợp với các Sở, ngành thành phố và địa phương triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn.

Sở Công Thương Hà Nội đã giao cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về áp dụng SXSH trong công nghiệp trên truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, năm 2018 đã xây dựng và phát 3 phóng sự; phát hành 10.000 tờ rơi về SXSH cho các DN sản xuất công nghiệp cùng 2.000 đĩa phóng sự về SXSH tới UBND các quận, huyện, đơn vị quản lý các khu, cụm công nghiệp. Cùng với đó đã phát hành 2.000 cuốn cẩm nang hướng dẫn áp dụng SXSH trong công nghiệp cho các DN sản xuất công nghiệp. Tổ chức 2 hội nghị phổ biến, trao đổi kinh nghiệm về áp dụng SXSH trong công nghiệp, 8 lớp đào tạo tập huấn giới thiệu về SXSH, cũng như phổ biến lợi ích cho DN khi áp dụng SXSH cho các cán bộ quản lý, phụ trách kỹ thuật của cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn quận Hà Đông, các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất, Phú Xuyên.

tuyen truyen hieu qua
Dây chuyền sản xuất của Công ty CP quốc tế Sơn Hà

Đặc biệt, Hà Nội đã tiến hành xây dựng thí điểm định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu, năng lượng cho ngành nhựa và cho 1 đơn vị sản phẩm. Kết quả đã xây dựng định mức giảm các nguyên liệu đầu vào chủ yếu tại Công ty CP Nhựa cao cấp hàng không là 1,15 tấn nhựa/tấn sản phẩm; 1.385 kWh điện/tấn sản phẩm; 0,223 tấn dầu/tấn sản phẩm. Định mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng là cơ sở cho doanh nghiệp quản lý và giao chỉ tiêu cho các phân xưởng.

Hà Nội cũng đã hỗ trợ đánh giá SXSH cho 30 cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp và chế xuất. Theo đó, các giải pháp điển hình hỗ trợ doanh nghiệp chế tạo, chế biến ngành cơ khí như giảm vật liệu thép tấm mỏng trong công nghệ đột dập; giảm lượng tiêu hao thép tròn, thép tấm, inox trong gia công cơ khí các công đoạn tiện, khoan, phay của Công ty CP quốc tế Sơn Hà, năm 2018 giảm 815 kg inox, 5.200 kg thép. Công ty CP Cơ điện công nghiệp E.T.H, năm 2017 giảm 1.600 kg tôn silic, 2.500 kg đồng.

Đối với các giải pháp trong nhóm ngành vật liệu xây dựng gồm giảm thiểu bụi ra ngoài môi trường 20%, giảm sản phẩm lỗi xuống còn 1,25% tại Công ty Cổ phần Vicostone; giải pháp trong quy trình thổi nhựa để tăng sản phẩm thành phẩm, giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi trong doanh nghiệp ngành nhựa, bao bì tại Công ty Bao bì Sông Lam, trong tổng sản phẩm năm 2017 đã giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi là 1,8%; tại Công ty TNHH thương mại bao bì Tuấn Bằng, trong tổng sản phẩm năm 2017 đã giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi là 1,26%.

Thực hiện Kế hoạch số 3445/KH-SCT về hành động SXSH trong công nghiệp trên địa bàn năm 2019, Hà Nội đã đặt ra mục tiêu tăng cao hơn so với kế hoạch đặt ra của năm 2018, cụ thể: Tăng thêm 20% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp; tăng thêm 10% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH và tiết kiệm từ 8 - 13% mức tiêu thụ nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng trên đơn vị sản phẩm; tăng thêm 20% các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc các khu công nghiệp và chế xuất, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có cán bộ đủ năng lực hướng dẫn áp dụng SXSH trong công nghiệp.

Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức hội thảo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến các mô hình áp dụng thành công về SXSH trong công nghiệp cho các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật, sản xuất, môi trường.

Thu Hường