Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 23/01/2021 21:56

Tuyển than Cửa Ông: 9 tháng sản xuất 7,6 triệu tấn than

00:00 | 17/10/2020
Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã chủ động xây dựng và thực hiện các phương án sản xuất linh hoạt, phù hợp với điều kiện sản xuất và thời tiết của từng thời điểm.
5300-duoi-125
Công ty Tuyển than Cửa Ông đã chủ động xây dựng và thực hiện các phương án sản xuất linh hoạt

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã chủ động xây dựng và thực hiện các phương án sản xuất linh hoạt, phù hợp với điều kiện sản xuất và thời tiết của từng thời điểm; bám sát kế hoạch của TKV giao; đồng thời thực hiện nhiệm vụ kép vừa sản xuất, kinh doanh vừa phòng, chống dịch Covid - 19 hiệu quả. Chủ động, linh hoạt trong việc sắp xếp, cân đối than nhập khẩu vào sản xuất tại các nhà máy tuyển, đảm bảo ổn định về năng suất, tiết kiệm chi phí. 9 tháng năm 2020, sản lượng than mỏ công ty đạt 7,6 triệu tấn; than sạch sản xuất đạt 6,9 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 6,85 triệu tấn; doanh thu đạt trên 10.665 tỷ đồng; lương bình quân đạt trên 8,1 triệu đồng/người/tháng.

Quý IV/2020, với mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, công ty phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, hoàn thành các công trình trọng điểm, công trình gắn biển, mục tiêu thi đua đã đăng ký với TKV đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng an toàn.

Hoàng Sơn