Từ cấp chi bộ đến đảng bộ phải “mã hóa” được công việc tới từng đơn vị và cá nhân

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo cụ thể tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bộ Công Thương diễn ra chiều 13/1/2022.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Báo cáo của Đảng uỷ Bộ Công Thương tại Hội nghị do đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Công Thương nêu rõ, trong năm 2021, Đảng ủy Bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hoạt động ngày càng bài bản, nền nếp, thường xuyên có rút kinh nghiệm, cải tiến để thực hiện tốt hơn.

Từ cấp chi bộ đến đảng bộ phải “mã hóa” được công việc tới từng đơn vị và cá nhân
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm năm 2022

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động phối hợp trao đổi thông tin trong công việc; công tác phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và chú trọng cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ.

Từ đó, làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp ủy trực thuộc đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đảng ủy Bộ luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ; đặc biệt là trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Từ cấp chi bộ đến đảng bộ phải “mã hóa” được công việc tới từng đơn vị và cá nhân
Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Công Thương Phan Văn Bản trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đảng ủy Bộ luôn giữ mối quan hệ thường xuyên với các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối, đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối; phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm cao với các cơ quan hữu quan và các tổ chức đảng trực thuộc nên vừa bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ vừa góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung cũng như nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị phối hợp.

Nhìn chung, các mặt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo tổ chức đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu.

Trong năm 2021, toàn Đảng bộ đã kết nạp 63 đảng viên mới. Cũng trong năm 2021, Đảng uỷ Bộ Công Thương đã tổ chức gần 50 hội nghị trong đó có 8 hội nghị về triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Báo cáo của Đảng bộ Bộ Công Thương đã nêu lên 9 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong năm 2022. Các nhiệm vụ này hướng đến việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên trong Đảng bộ Bộ Công Thương; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2022.

Hội nghị đã dành thời gian nghe đại diện một số chi bộ tham luận làm rõ nhiều nội dung quan trọng trong công tác đảng như công tác cán bộ, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên nhất là ở các vị trí công tác đối ngoại, công tác kiểm tra giám sát. Các tham luận cũng nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò tham mưu của chi bộ đảng, công tác dân vận, tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng…

Tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn song kinh tế cả nước vẫn đạt mức tăng trưởng đáng khích lệ là 2,58%. Ngành Công Thương đã có những đóng góp rất tích cực và quan trọng trong bức tranh tăng trưởng chung đó với việc chiếm đến 72% GDP của cả nước.

Từ cấp chi bộ đến đảng bộ phải “mã hóa” được công việc tới từng đơn vị và cá nhân
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Đảng bộ Bộ Công Thương tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành
Từ cấp chi bộ đến đảng bộ phải “mã hóa” được công việc tới từng đơn vị và cá nhân
Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, nhiều đề xuất quan trọng của ngành Công Thương đã phát huy tác dụng tích cực với việc phát triển kinh tế xã hội của cả nước như trong mọi tình huống, phải duy trì hệ thống phân phối thông qua các chợ truyền thống; bổ sung vào đối tượng tiêm ưu tiên vaccine phòng Covid-19 những người lang thang cơ nhỡ, những người hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và trong các khu công nghiệp; xác định rõ khái niệm hàng hoá thiết yếu là hàng hoá không bị pháp luật cấm; các giải pháp bảo đảm lưu thông hàng hoá; đề xuất mở cửa nền kinh tế từ tháng 9/2021.

Trong thành tựu chung của ngành Công Thương, có đóng góp rất quan trọng và khá tích cực của Đảng bộ Bộ Công Thương thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện những nhiệm vụ được giao”- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ, trước hết, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã biểu dương những thành tích nổi bật của Đảng bộ Bộ Công Thương trong năm 2021. Đảng bộ Bộ Công Thương, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn ngành đã kịp thời quán triệt và triển khai kịp thời thực hiện các chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng.

Chúng ta đã có được khí thế mới, tinh thần mới để đạt được kết quả công tác như đã nêu” - Bộ trưởng nói.

Thứ hai, trong công tác đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng đã phối hợp khá tốt với lãnh đạo các đơn vị cung cấp, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Thứ ba, công tác quản lý, phân công công tác cho đảng viên đã được quan tâm hơn, mọi việc đều đã có đầu mối, có địa chỉ.

Thứ tư, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng như là một phương thức lãnh đạo được quan tâm hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng thẳng thắn chỉ rõ một số mặt còn tồn tại như công tác nghiên cứu, quán triệt chưa sâu, chưa kỹ các chủ trương, nghị quyết của Đảng dẫn đến lúng túng, thậm chí là hành động theo kiểu chiếu lệ chứ chưa phải là hành động quyết liệt và trách nhiệm. Vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác quản lý phân công cho đảng viên còn chưa thật rõ. Đặc biệt theo Bộ trưởng, công tác kiểm tra, giám sát vẫn là khâu yếu.

Sau khi phân tích rõ những thời cơ, thuận lợi và những thách thức trong và ngoài nước tác động lên phát triển kinh tế xã hội năm 2022 cũng như những năm sắp đến, Bộ trưởng đã nêu lên 5 yêu cầu với công tác Đảng và hoạt động của Đảng bộ Bộ Công Thương trong thời gian tới.

Một là, phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết và các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng và triển khai kịp thời bằng những chương trình và giải pháp rất cụ thể để thực hiện cho được các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương.

Hai là, Đảng bộ phải bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương, cụ thể hoá các mục tiêu nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phải tập trung lãnh đạo để thực hiện được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực hiện được mục tiêu là hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế. Để công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì phải phát triển cho được các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng. Hội nhập thành công phải được khẳng định bằng cái nền kinh tế độc lập, tự chủ, phải được khẳng định bằng các doanh nghiệp Việt Nam đủ sức tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu”- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ rõ.

Đặc biệt theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, cần đẩy mạnh chuyển đổi số. Bộ trưởng cho biết Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương sẽ sớm ban hành Nghị quyết về lãnh đạo công tác chuyển đổi số trong nhiệm kỳ này, bắt đầu từ năm 2022.

Ba là, đặc biệt chú trọng công tác phân công cho đảng viên, phải rất cụ thể chứ không chung chung.

Tôi đề nghị từ chi bộ cho đến các đảng bộ cấp trên cho đến đảng bộ của ngành Công Thương phải “mã hóa” được công việc cho đến từng đơn vị và từng cá nhân”- Bộ trưởng yêu cầu.

Bốn là, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ.

Năm là, quan tâm chăm lo hơn công tác cán bộ, từ việc tuyển dụng đến việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, điều động và thực hiện chính sách. Ở đây theo Bộ trưởng, vai trò của cấp uỷ cũng như của các đảng viên phải rõ hơn nữa.

Từ góc độ Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương, đồng chí Lại Xuân Lâm- Phó Bí thư Đảng uỷ Khối đánh giá, trong năm qua mặc dù khó khăn rất lớn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng uỷ Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ đảng viên trong cơ quan Bộ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần kịp thời khôi phục lại chuỗi cung ứng, kết nối giao thương hàng hoá; đồng thời cùng doanh nghiệp quyết tâm khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, thích ứng với tình hình mới trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ cấp chi bộ đến đảng bộ phải “mã hóa” được công việc tới từng đơn vị và cá nhân
Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm đề nghị Đảng bộ Bộ Công Thương tiếp tục triển khai đồng bộ các mặt trong công tác xây dựng Đảng

Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ Bộ Công Thương có nhiều chuyển biến tích cực”- đồng chí Lại Xuân Lâm khẳng định.

Liên quan đến nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị Đảng uỷ Bộ Công Thương cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng uỷ Khối, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cán bộ đảng viên phát huy vai trò nêu gương, triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Cùng đó Đảng bộ Bộ Công Thương cần tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt trong công tác xây dựng Đảng, theo đó cụ thể hoá các nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đảng bộ Bộ Công Thương; quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định và văn bản mới của Trung ương; chú ý việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, quản lý cấp uỷ viên, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ; tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng uỷ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ để làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Từ cấp chi bộ đến đảng bộ phải “mã hóa” được công việc tới từng đơn vị và cá nhân
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao bằng khen về công tác Đảng cho các cá nhân
Từ cấp chi bộ đến đảng bộ phải “mã hóa” được công việc tới từng đơn vị và cá nhân
Thứ trưởng Bộ Công Thương trao các quyết định khen thưởng về công tác Đảng trong năm 2021

Tại Hội nghị, Đảng bộ Bộ Công Thương đã công bố và trao các quyết định khen thưởng cho các tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong công tác đảng năm 2021.

Quang Lộc - Cấn Dũng

Tin mới nhất

Uy tín, vị thế "kép", tương hỗ giữa lực lượng Quản lý thị trường với ngành Công Thương

Uy tín, vị thế "kép", tương hỗ giữa lực lượng Quản lý thị trường với ngành Công Thương

“Quản lý thị trường khẳng định được uy tín, vị thế của mình thì sẽ khẳng định được uy tín, vị thế của ngành Công Thương tốt hơn và ngược lại" - đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến sáng 21/01/2022.
Bộ Công Thương sẵn sàng tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản

Bộ Công Thương sẵn sàng tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại buổi tiếp và làm việc với đại diện Văn phòng Cơ quan Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội, diễn ra chiều ngày 18/1.
Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất dự án Luật Phát triển công nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất dự án Luật Phát triển công nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên giao nhiệm vụ cho Cục Công nghiệp tập trung nghiên cứu, đề xuất dự án Luật Phát triển công nghiệp. Bên cạnh đó cần có các chính sách, cơ chế nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam đủ sức tham gia chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu để có khả năng tiếp cận công nghiệp, tiếp thu kinh nghiệm quản lý và thay đổi tầm nhìn.

Tin cùng chuyên mục

Báo Công Thương: Thực hiện “4 giải pháp” để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông

Báo Công Thương: Thực hiện “4 giải pháp” để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông

Năm 2022, Báo Công Thương sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ Công Thương, ngành Công Thương. Đặc biệt thực hiện tốt đổi mới phương thức truyền thông, nâng cao hiệu quả hoạt động.
Bộ Công Thương sẽ trình Quy hoạch Điện VIII trong quý I/2022

Bộ Công Thương sẽ trình Quy hoạch Điện VIII trong quý I/2022

Quy hoạch điện VIII, công tác thanh kiểm tra các dự án điện mặt trời, kế hoạch cung cấp điện 2022… là các nội dung được lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công Thương thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương diễn ra chiều 12/1.
Bộ Công Thương tích cực triển khai hiệu quả các FTA

Bộ Công Thương tích cực triển khai hiệu quả các FTA

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác, đặc biệt là các hiệp định tiêu chuẩn cao, thị trường rộng lớn, như Hiệp định tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA).
Giải pháp căn cơ nào cho tiêu thụ nông sản?

Giải pháp căn cơ nào cho tiêu thụ nông sản?

Tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu thời gian qua đã khiến doanh nghiệp, người nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Cần những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, cũng như tăng cường tiêu thụ nội địa để giải quyết tình trạng này.
Thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Belarus

Thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Belarus

Sáng ngày 11/1/2022, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã có buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Belarus - ông N. N. Borisevich nhân chuyến công tác tham dự Tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Belarus.
Bước tiến đẩy mạnh hợp tác song phương Việt Nam - Canada thực chất, toàn diện

Bước tiến đẩy mạnh hợp tác song phương Việt Nam - Canada thực chất, toàn diện

Việc ký kết Bản ghi nhớ thành lập Ủy ban hỗn hợp (UBHH) về kinh tế Việt Nam - Canada là minh chứng cho thấy cam kết và quyết tâm của hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương đi vào thực chất và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Tiếp tục phát triển thị trường điện lực minh bạch, hiệu quả

Tiếp tục phát triển thị trường điện lực minh bạch, hiệu quả

Ngày 10/1/2022, tại Hà Nội, Cục Điều tiết Điện lực (ĐTDL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ 2022. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tham dự và phát biểu chỉ đạo.
Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và kinh doanh

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và kinh doanh

Trong năm 2021, trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, Bộ Công Thương đã có các chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả nhằm bảo đảm duy trì, khôi phục và từng bước phát triển các hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt với diễn biến của dịch bệnh. Những giải pháp này đã góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
“Ngành Công Thương đã từng bước vượt qua thách thức và đạt được những kết quả quan trọng”

“Ngành Công Thương đã từng bước vượt qua thách thức và đạt được những kết quả quan trọng”

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã khẳng định như vậy tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Công Thương, sáng 9/1.
Các Bộ ngành, địa phương chia sẻ gì với Bộ Công Thương?

Các Bộ ngành, địa phương chia sẻ gì với Bộ Công Thương?

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, các Bộ ngành, địa phương đã chia sẻ về sự vào cuộc của Bộ Công Thương trong việc phối hợp với các bộ ngành, hỗ trợ kịp thời các địa phương trong việc vượt qua khó khăn do đại dịch, hoàn thành mục tiêu năm 2021.
“Vượt bão” đại dịch, ngành Công Thương “về đích” vượt mức nhiều chỉ tiêu

“Vượt bão” đại dịch, ngành Công Thương “về đích” vượt mức nhiều chỉ tiêu

Đối diện với những khó khăn chưa từng có của dịch bệnh Covid-19, cùng cả nước, ngành Công Thương đã tích cực, chủ động và sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm lưu thông, cung ứng kịp thời hàng hóa thiết yếu, đẩy mạnh xuất nhập khẩu và đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực.
Việt Nam và Lào nhất trí đưa kim ngạch thương mại tăng 30% hàng năm

Việt Nam và Lào nhất trí đưa kim ngạch thương mại tăng 30% hàng năm

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Phankham Viphavan, ngày 8/1/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Công Thương Lào Khampheng Saysompheng đã ký Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác năm 2022, đồng thời nhất trí duy trì tốc độ tăng trưởng thương mại song phương hàng năm ở mức 30%
Ngành Công Thương Hà Nội cần tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”

Ngành Công Thương Hà Nội cần tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”

Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương Hà Nội năm 2022 và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba diễn ra chiều ngày 7/1.
Tăng năng lực sản xuất, ưu tiên tối đa nguồn cung ôxy cho y tế dịp Tết Nguyên đán

Tăng năng lực sản xuất, ưu tiên tối đa nguồn cung ôxy cho y tế dịp Tết Nguyên đán

Bộ Công Thương đề nghị, các Hiệp hội Khí công nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh khí quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Y tế là tập trung sản xuất, phân phối khí đáp ứng tối đa nhu cầu ôxy trong dịp Tết Nguyên đán.
Aeon coi Việt Nam là thị trường trọng điểm hàng đầu ở Đông Nam Á

Aeon coi Việt Nam là thị trường trọng điểm hàng đầu ở Đông Nam Á

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải sáng 07/01/2022, ông Furusawa Yasuyuki - Tổng giám đốc Công ty TNHH Aeon Việt Nam - cam kết thực hiện mục tiêu 1 tỷ USD trong thực hiện Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài” từ nay tới năm 2025.
Sửa đổi Luật Điện lực: Hướng tới khuyến khích tư nhân đầu tư vào hạ tầng truyền tải điện

Sửa đổi Luật Điện lực: Hướng tới khuyến khích tư nhân đầu tư vào hạ tầng truyền tải điện

Tại phiên thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần khuyến khích tư nhân đầu tư vào hạ tầng truyền tải điện nhưng vẫn phải đảm bảo độc quyền của nhà nước về vận hành lưới điện truyền tải.
Lào Cai đề xuất với Bộ Công Thương nhiều giải pháp xử lý ùn tắc hàng hoá qua cửa khẩu

Lào Cai đề xuất với Bộ Công Thương nhiều giải pháp xử lý ùn tắc hàng hoá qua cửa khẩu

Sau Quảng Ninh và Lạng Sơn, Lào Cai là điểm đến tiếp theo của Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trần Quốc Khánh dẫn đầu, nhằm nắm bắt tình hình và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19.
Tập trung giải pháp để kích thích sản xuất, phục hồi và phát triển kinh tế

Tập trung giải pháp để kích thích sản xuất, phục hồi và phát triển kinh tế

Thảo luận ở phiên họp tổ về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chiều ngày 4/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp để kích thích sản xuất, phục hồi và phát triển kinh tế.
Ba Bộ trưởng ký kết Kế hoạch bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng

Ba Bộ trưởng ký kết Kế hoạch bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng

Sáng 31/12, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã ký “Kế hoạch phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2022-2025”.
Làm việc với Lạng Sơn, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh: "Cùng nhìn lại hiện trạng, dự báo tình hình, bàn giải pháp xử lý"

Làm việc với Lạng Sơn, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh: "Cùng nhìn lại hiện trạng, dự báo tình hình, bàn giải pháp xử lý"

Chiều ngày 29/12, tại tỉnh Lạng Sơn, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trần Quốc Khánh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhằm trao đổi, nắm bắt tình hình và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa, kịp thời khắc phục tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới trong bối cảnh dịch Covid-19.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động