Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cần ưu tiên đào tạo nhân lực các ngành công nghiệp nền tảng

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, tại lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 - Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh chiều 19/10.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dự lễ khai giảng tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Ghi nhận thành tích của trường đại học top tốt nhất Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (IUH) chiều 19/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - nhấn mạnh: Những năm qua, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được nhiều kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các mặt công tác.

Cụ thể, công tác, tuyển sinh, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, đóng góp quan trọng vào công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Công Thương, nhất là nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhà trường đã chú trọng đổi mới chương trình, phương pháp tổ chức đào tạo, quản lý theo hướng ứng dụng, chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.

Đồng thời, mở rộng ngành nghề, tăng cường thực hành, lấy người học làm trung tâm, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của xã hội. Cùng với đó, Nhà trường đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo; thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hợp tác hội nhập quốc tế.

Nhờ đó, Trường đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô đào tạo cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng, đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý; chất lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường được nâng lên, gắn kết hơn với nhu cầu xã hội, thương thiệu và vị thế của Nhà trường ngày càng được khẳng định.

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cần ưu tiên đào tạo nhân lực các ngành công nghiệp nền tảng
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Đặc biệt, trong 2 năm học vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, song Nhà trường đã kịp thời điều chỉnh, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phù hợp, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép là: Vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa duy trì các hoạt động chuyên môn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và kế hoạch năm học đề ra; đồng thời chú trọng đầu tư cho công tác xây dựng và kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, được các tổ chức uy tin trong và ngoài nước đánh giá là một trong 11 trường đại học tốt nhất Việt Nam và thuộc Top 601+ trường đại học tốt nhất khu vực châu Á.

Từ những kết quả đạt được trên, thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.

Xây dựng nhà trường tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế số đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ, mang lại những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen. Đảng và Nhà nước ta tiếp tục xác định “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”; đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cần ưu tiên đào tạo nhân lực các ngành công nghiệp nền tảng
TS. Phan Hồng Hải – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023

Trong bối cảnh đó, để tiếp tục đổi mới, phải nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các thầy, cô giảng viên cùng toàn thể học viên, sinh viên của Nhà trường quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thật tốt các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, chính sách có liên quan về đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, trọng tâm là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế trong Nhà trường (như Đảng ủy, Hội đồng Trường và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội); đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, giảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhằm xây dựng và phát triển Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh trở thành trường đại học hàng đầu của Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cần ưu tiên đào tạo nhân lực các ngành công nghiệp nền tảng
Hơn 9.300 tân sinh viên khóa 18 - Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học; đổi mới đồng bộ cả về nội dung, chương trình và phương thức, phương pháp giáo dục, đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, lấy người học làm trung tâm, gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội và thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục đầu tư, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học hiện đại; đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả mô hình trường học số, đại học thông minh để đổi mới nâng cao trình độ quản lý và chất lượng đào tạo. Đồng thời, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia và các giảng viên có trình độ, năng lực chuyên môn cao để làm tốt vai trò quản trị, hướng dẫn người học, phát huy tính tích cực, chủ động của học viên, sinh viên.

Đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế

Ba là, tăng cường phát triển hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, các trường đại học uy tín trong và ngoài nước để nhanh chóng tiếp cận với trình độ chuẩn quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và trình độ sản xuất, kinh doanh tiên tiến, hiện đại của doanh nghiệp. Qua đó gắn đào tạo với sử dụng và đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội để bổ sung cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, hỗ trợ sinh viên và xây dựng các chương trình đào tạo mới nhằm nâng cao chất lượng sinh viên đầu ra, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Bốn là, tiếp tục chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học (không chỉ trong lĩnh vực kỹ thuật mà còn cả trong học thuật và chiến lược); ưu tiên phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo sau đại học, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Đồng thời, khuyến khích nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành công nghiệp nền tảng (như công nghiệp hỗ trợ, vật liệu, hóa chất, chế tạo, chế biến và điện tử), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của Nhà trường, của ngành và của đất nước.

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cần ưu tiên đào tạo nhân lực các ngành công nghiệp nền tảng
TS. Phan Hồng Hải – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, trao tặng học bổng cho tân sinh viên thủ khoa các ngành học tại lễ khai giảng

Năm là, bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo về chuyên môn, Nhà trường cần chú trọng xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, giải trí lành mạnh; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng về truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, giúp các em hiểu biết sâu sắc và trân trọng các giá trị truyền thống, lịch sử của Nhà trường, của Đảng, đất nước, của ngành và dân tộc; từ đó nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên, phát triển toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ. Từ đó tạo nền tảng vững chắc để khi ra trường các em trở thành những con người trung thực, nhân văn, vừa có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao để công tác, làm việc hiệu quả, vừa có lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần trách nhiệm cao đối với đất nước và xã hội.

“Với truyền thống tốt đẹp và những thành tích xuất sắc đã đạt được trong những năm qua, thầy và trò Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh sẽ luôn gắng sức, đồng lòng, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thách thức để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và đạt được những thành tích cao hơn nữa trong năm học mới, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với Nhà trường” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tin tưởng.

Nhân dịp lễ khai giảng năm học mới, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng 9 suất học bổng cho tân sinh viên thủ khoa các ngành học và 25 suất học bổng cho các sinh viên tiêu biểu. Tổng số tiền trao học bổng cho sinh viên lên đến 100 triệu đồng được trích từ Quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên 60 tỷ đồng/năm của Nhà trường, nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập cho các em.
Minh Khuê - Cấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị về đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị về đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị 09 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu...
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên họp với các tập đoàn, tổng công ty về cung ứng năng lượng cho nền kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên họp với các tập đoàn, tổng công ty về cung ứng năng lượng cho nền kinh tế

Chiều 22/8, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp với các tập đoàn, tổng công ty về tình cung cấp năng lượng cho nền kinh tế.
Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị về xuất khẩu gạo và bình ổn thị trường trong nước

Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị về xuất khẩu gạo và bình ổn thị trường trong nước

Chỉ thị mới của bộ Công Thương nhằm giúp công tác điều hành xuất khẩu gạo đảm bảo mục tiêu tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa; cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.
3 Quy hoạch ngành quốc gia được phê duyệt: Đường lớn đã mở

3 Quy hoạch ngành quốc gia được phê duyệt: Đường lớn đã mở

Các Quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản vừa được phê duyệt thể hiện nỗ lực và trách nhiệm của Bộ Công Thương với phát triển kinh tế đất nước.
Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ có tiềm năng, lợi thế quan trọng đối với phát triển công nghiệp

Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ có tiềm năng, lợi thế quan trọng đối với phát triển công nghiệp

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên góp ý, định hướng và đề xuất một số giải pháp phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải Trung bộ.

Tin cùng chuyên mục

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ tạm thời trong Lãnh đạo Bộ Công Thương

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ tạm thời trong Lãnh đạo Bộ Công Thương

Ngày 21/7/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương có Quyết định số 1893/TB-BCT về Điều chỉnh phân công nhiệm vụ tạm thời trong Lãnh đạo Bộ Công Thương.
Bộ trưởng Bộ Công Thương họp chỉ đạo cung cấp điện mùa nắng nóng 2023

Bộ trưởng Bộ Công Thương họp chỉ đạo cung cấp điện mùa nắng nóng 2023

Nhằm đảm bảo việc cung cấp điện mùa nắng nóng 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan.
Long An cần tập trung phát triển công nghiệp, thương mại gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Long An cần tập trung phát triển công nghiệp, thương mại gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Long An cần có chính sách khuyến khích, tập trung phát triển công nghiệp, thương mại gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu theo hướng bền vững.
Bộ Công Thương sửa đổi Nghị định 14/2018/NĐ-CP về thương mại biên giới: Từ 1/1/2025, ai được xuất khẩu tiểu ngạch?

Bộ Công Thương sửa đổi Nghị định 14/2018/NĐ-CP về thương mại biên giới: Từ 1/1/2025, ai được xuất khẩu tiểu ngạch?

Bộ Công Thương đang xin ý kiến về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 về thương mại biên giới.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Không để đứt gãy nguồn cung than cho sản xuất điện, đạm trong mọi tình huống

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Không để đứt gãy nguồn cung than cho sản xuất điện, đạm trong mọi tình huống

Nhằm đảm bảo đủ than cho sản xuất điện, đạm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc họp với các doanh nghiệp để kiểm điểm việc triển khai.
Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN làm việc với 3 Tập đoàn năng lượng

Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN làm việc với 3 Tập đoàn năng lượng

Bộ Công Thương và Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có buổi làm việc với 3 Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam; Điện lực Việt Nam và Than- Khoáng sản VN.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu ngành công nghiệp dựa trên nền tảng khoa học công nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu ngành công nghiệp dựa trên nền tảng khoa học công nghệ

Đây là đề xuất của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW.
Bộ Công Thương đề nghị các địa phương tăng cường quản lý kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương đề nghị các địa phương tăng cường quản lý kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương vừa có công văn số 506 /BCT-TTTN về việc thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: “Bộ Công Thương tiếp tục đổi mới - Vươn tới đỉnh cao”

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: “Bộ Công Thương tiếp tục đổi mới - Vươn tới đỉnh cao”

Tại buổi giao ban đầu Xuân 2023, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định phương châm của năm 2023 là “Bộ Công Thương tiếp tục đổi mới - Vươn tới đỉnh cao”.
Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ: Bộ Công Thương nhanh chóng tìm giải pháp phát triển

Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ: Bộ Công Thương nhanh chóng tìm giải pháp phát triển

Ngày 13/1/2023, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.
Bộ Công Thương phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo Bộ

Bộ Công Thương phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo Bộ

Bộ Công Thương vừa có ban hành Quyết định số 2956/QĐ-BCT về việc phân công nhiệm vụ cho Bộ trưởng và các Thứ trưởng.
Ngành Công Thương: Tạo dựng nền tảng để hướng tới những mục tiêu chiến lược

Ngành Công Thương: Tạo dựng nền tảng để hướng tới những mục tiêu chiến lược

Báo Công Thương trân trọng điểm lại một số chỉ đạo và chia sẻ của các Thứ trưởng Bộ Công Thương trong năm 2022 vừa qua.
Công bố các Quyết định về công tác cán bộ của Bộ Công Thương

Công bố các Quyết định về công tác cán bộ của Bộ Công Thương

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị Công bố các Quyết định về công tác cán bộ của Bộ Công Thương.
Bộ Công Thương ban hành quy định về thành lập, sáp nhập đơn vị sự nghiệp

Bộ Công Thương ban hành quy định về thành lập, sáp nhập đơn vị sự nghiệp

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp ngành Công Thương.
Kiên quyết xử lý nghiêm khắc, thu hồi giấy phép thương nhân xăng dầu vi phạm dù là ai

Kiên quyết xử lý nghiêm khắc, thu hồi giấy phép thương nhân xăng dầu vi phạm dù là ai

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo: Tổng cục Quản lý thị trường kiên quyết xử lý nghiêm khắc, thu hồi giấy phép thương nhân xăng dầu vi phạm dù là ai.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Sẽ tước giấy phép vĩnh viễn cơ sở kinh doanh xăng dầu “găm hàng”

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Sẽ tước giấy phép vĩnh viễn cơ sở kinh doanh xăng dầu “găm hàng”

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường xử lý nghiêm minh, tước giấy phép vĩnh viễn cơ sở kinh doanh xăng dầu “găm hàng".
Tiếp tục rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Tiếp tục rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Trong 2 ngày 11-12/7, Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Công Thương tổ chức hội thảo rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
Bộ Công Thương ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện năm 2022

Bộ Công Thương ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện năm 2022

Thứ trưởng Đặng Hoàng An vừa ký quyết định số 913/QĐ-BCT về ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Bộ Công Thương năm 2022.
Cung cấp điện cho SEA Games 31: Phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

Cung cấp điện cho SEA Games 31: Phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã nhấn mạnh như vậy tại buổi kiểm tra và làm việc về phương án cung cấp điện cho SEA Games 31 trên địa bàn Hà Nội.
Đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại cuộc họp bàn giải pháp bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường xăng dầu trong nước do Bộ Công Thương tổ chức chiều ngày 9/2/2022. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu tại các địa phương và doanh nghiệp trên cả nước.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động