Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 03/12/2021 15:17

Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

21:42 | 18/11/2021
Triển lãm “Các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quy hoạch các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam” là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam 2021”, diễn ra từ ngày 18 - 23/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quy hoạch các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làngi Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam lần này trưng bày 99 tác phẩm của nhiều tác giả.

Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Cắt băng khai mạc Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phó Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, ông Phạm Văn Quyến cho biết: Đây là những hình ảnh ấn tượng, sinh động về các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Thể hiện sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong “cuộc chiến” hết sức đặc biệt này. Đồng thời, Triển lãm cũng giới thiệu những hoạt động của Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, những giá trị di sản văn hóa, truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc anh em, qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các dân tộc Việt Nam thể hiện sự đoàn kết, năng động, hội nhập và khát vọng vươn cao. Triển lãm cũng góp phần khẳng định, giá trị di sản văn hóa Việt Nam mà cốt lõi là tinh thần đại đoàn kết dân tộc, là lòng tự tôn, tự hào dân tộc... sẽ mãi là sức mạnh nội sinh bền vững đưa đất nước tiến lên trên con đường hội nhập và phát triển.

Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Các đại biểu tham quan Triển lãm
Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Quy hoạch chi tiết các khu chức năng thuộc dự án Làng Văn hóa

Đặc biệt, Triển lãm lần này còn trưng bày 19 bản đồ gồm Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu và Quy hoạch chi tiết của các khu chức năng thuộc dự án Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để những nội dung của Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu và Quy hoạch chi tiết các khu chức năng thuộc dự án Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được giới thiệu rộng rãi hơn đến các nhà quản lý, các Tập đoàn, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm đến các dự án thu hút đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Triển lãm thu hút được sự quan tâm của công chúng:

Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phạm Tiệp