Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 03/03/2021 03:53

Trên 348.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 11 tháng

12:52 | 16/12/2020
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), cho biết: Tính đến hết tháng 11/2020, đã có 2.311 đợt đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ, trong đó có 1.970 đợt phát hành thành công, với tổng giá trị phát hành thành công đạt 348.400 tỷ đồng, chiếm 68,5% tổng giá trị đăng ký. Số doanh nghiệp phát hành thành công là 237 doanh nghiệp, trong đó có 3 doanh nghiệp đã phát hành thành công 185 triệu USD TPDN ra thị trường quốc tế.

HNX cho biết, tháng 11/2020, có 16 doanh nghiệp đăng ký 43 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp, với tổng giá trị đăng ký phát hành 17.900 tỷ đồng; giá trị phát hành thành công đạt 10.600 tỷ đồng, chiếm 59,1% tổng giá trị đăng ký phát hành, tăng 1.100 tỷ đồng (11,6%) so với giá trị phát hành trong tháng 10/2020.

1209-tpdn
Ảnh chỉ để minh họa

Nhóm doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 11/2020 là các tổ chức tín dụng, chiếm 49,75% tổng giá trị phát hành thành công, với kỳ hạn phát hành bình quân là 4,51 năm; giá trị phát hành của các công ty bất động sản chiếm 32,8% tổng giá trị, với kỳ hạn bình quân 4,89 năm; các doanh nghiệp chứng khoán chiếm 1,45% với kỳ hạn bình quân là 1 năm; còn lại là các doanh nghiệp khác chiếm 16% với kỳ hạn bình quân là 5,47 năm.

Trong tháng 11/2020, có 1 doanh nghiệp đã phát hành thành công 30 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 5 năm.

Ngọc Quỳnh