Trả cổ tức tuần từ 27/11 - 1/12, doanh nghiệp nào cao nhất?

Trong tuần từ ngày 27/11-1/12, thị trường có 23 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, trong đó 19 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt, số còn lại trả bằng cổ phiếu.
SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18% LPBank thông báo ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức 19%

Trong số các doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt tuần này, cao nhất là 18% và thấp nhất là 1%. Cụ thể:

Ngày 8/12/2023, CTCP Tập đoàn ECI (HNX: ECI) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/12.

Trả cổ tức tuần từ 27/11 - 1/12, doanh nghiệp nào cao nhất?
Trong tuần từ ngày 27/11 - 1/12 có 23 doanh nghiệp thông báo lịch chốt trả cổ tức

Ngày 26/12/2023, CTCP Thương mại Kiên Giang (UPCoM: KTC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/12.

Ngày 21/12/2023, CTCP Gỗ An Cường (HOSE: ACG) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/12.

Ngày 15/12/2023, CTCP Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (UPCoM: DLM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/12.

Ngày 1/12/2023, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank, mã CTG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, Vietinbank dự kiến phát hành hơn 564 triệu cổ phiếu để chia cổ tức theo tỷ lệ 11,7415%, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phiếu sẽ được nhận 117.415 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020, tương đương hơn 5.694 tỷ đồng.

Ngày 11/12/2023, Tổng công ty cổ phần Phong Phú (UPCoM: PPH) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/12.

Ngày 30/11/2023, Điện Miền Trung (mã SEB) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 18%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.800 đồng. Thời gian thanh toán 12/12/2023. Với gần 32 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Điện miền Trung sẽ chi khoảng 57,6 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Ngày 20/12/2023, CTCP Cấp nước Phú Mỹ (UPCoM: PMW) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

Ngày 25/12/2023, CTCP Môi trường Đô thị Phú Yên (UPCoM: MPY) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

CTCP Xây dựng 47 (HOSE: C47) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

Ngày 28/12/2023, CTCP Sonadezi Giang Điền (UPCoM: SZG) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

Ngày 12/12/2023, CTCP Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/11.

Ngày 12/12/2023, CTCP Xây lắp Thành An 96 (HNX: TA9) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.060 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/11.

Ngày 8/12/2023, CTCP Dịch vụ-Xây dựng Công trình Bưu Điện (UPCoM: PTO) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/11.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã BID) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để chia trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, trích lập các quỹ năm 2021.

Theo đó, BIDV dự kiến phát hành gần 642 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:12,69, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12,69 cổ phiếu mới. Số cổ phiểu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Sau phát hành, ngân hàng dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 50.585 tỷ đồng lên hơn 57.004 tỷ đồng.

Ngày 28/11, CTCP Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9,54% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 954 đồng). Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 28/12/2023. Như vậy, tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch cổ tức được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

Với hơn 742,32 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bảo Việt dự kiến chi khoảng 708 tỷ đồng cho đợt cổ tức này, phần lớn thuộc về cổ đông Nhà nước. Trong đó, Bộ Tài chính sẽ thu về 460 tỷ nhờ nắm giữ 65% vốn, còn SCIC nhận về 21 tỷ đồng do nắm 3% cổ phần. Cổ đông chiến lược nước ngoài Sumitomo Life cũng "bỏ túi" gần 156 tỷ đồng nhờ sở hữu 22% vốn.

Ngày 20/12/2023, CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/11.

Ngày 20/12/2023, CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/11.

Ngày 14/12/2023, CTCP Gạch ngói Đồng Nai (UPCoM: GND) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/11.

Ngày 20/12/2023, CTCP Tập đoàn 911 (HOSE: NO1) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/11.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã HHV) thông báo chào bán thêm cổ phiếu 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/CP (phương án đã thông qua tại ĐHCĐ) với tỷ lệ thực hiện là 4:1 (4 cổ phiếu thì được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Thời gian đăng ký mua từ ngày 6 đến ngày 26/12/2023. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 6 đến ngày 20/12/2023.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, mã BCM) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 29/11 để chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8% (800 đồng/CP). Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 28/11. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 29/12. Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Becamex sẽ phải chi 828 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Với việc nắm giữ 95,44% vốn điều lệ, UBND tỉnh Bình Dương sẽ nhận về 790 tỷ đồng.

Song Hà
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Cổ phiếu

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thị trường giảm điểm cuối phiên, VN-Index đứt chuỗi tăng liên tiếp

Thị trường giảm điểm cuối phiên, VN-Index đứt chuỗi tăng liên tiếp

Sau hai phiên tăng điểm ấn tượng liên tiếp, thị trường chứng khoán trong nước đã phần nào hạ nhiệt, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,02 điểm, xuống 1.230,04 điểm.
Năm 2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam lãi 1.921 tỷ đồng

Năm 2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam lãi 1.921 tỷ đồng

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023. Tổng doanh thu đạt 1.921 tỷ đồng, giảm gần 44% so với năm trước.
Tăng phiên thứ 7 liên tiếp, VN-Index cán mốc 1.230 điểm

Tăng phiên thứ 7 liên tiếp, VN-Index cán mốc 1.230 điểm

Dù áp lực điều chỉnh đã mạnh dần, nhưng với dòng tiền sôi động, thị trường có phiên tăng thứ 7 liên tiếp, VN-Index tăng 5,09 điểm, (+0,42%), lên 1.230 điểm.
UBND tỉnh Khánh Hòa bán đấu giá 641.000 cổ phần tại NUE

UBND tỉnh Khánh Hòa bán đấu giá 641.000 cổ phần tại NUE

641.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang (NUE) do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu sẽ được đưa ra đấu giá vào ngày 4/3 tới.
Sau ngày vía Thần Tài, tài sản các tỷ phú Việt Nam tăng thêm hàng nghìn tỷ

Sau ngày vía Thần Tài, tài sản các tỷ phú Việt Nam tăng thêm hàng nghìn tỷ

Sau ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), khối tài sản của nhiều gia đình tỷ phú Việt Nam tăng thêm hàng nghìn tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Chào bán cổ phiếu thấp hơn thị trường, Becamex IJC kinh doanh ra sao?

Chào bán cổ phiếu thấp hơn thị trường, Becamex IJC kinh doanh ra sao?

Becamex IJC vừa chốt thời gian triển khai chào bán gần 126 triệu cổ phiếu IJC với giá phát hành thấp hơn 33% so với giá thị trường.
Thứ trưởng Bộ Tài chính: Không có vùng cấm trong lĩnh vực chứng khoán

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Không có vùng cấm trong lĩnh vực chứng khoán

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định, không có vùng cấm trong lĩnh vực chứng khoán, tất cả các trường hợp vi phạm đều phải xử lý nghiêm.
Cổ phiếu họ Vin tăng kịch trần, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.224,97 điểm

Cổ phiếu họ Vin tăng kịch trần, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.224,97 điểm

Hòa trong không khí hân hoan của những ngày đầu Xuân và ngày Vía Thần tài, nhà đầu tư chứng khoán đẩy mạnh giải ngân, giúp thanh khoản và điểm số “bùng nổ”.
Cổ phiếu Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm mạnh trong ngày vía Thần Tài

Cổ phiếu Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm mạnh trong ngày vía Thần Tài

Trái ngược với hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng tại các cửa tiệm vàng, cổ phiếu PNJ của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận lại giảm mạnh ngày vía Thần Tài.
Chứng khoán tuần từ 19-23/2: Thị trường có gặp khó bởi rung lắc quanh ngưỡng tâm lý 1.200 điểm?

Chứng khoán tuần từ 19-23/2: Thị trường có gặp khó bởi rung lắc quanh ngưỡng tâm lý 1.200 điểm?

Đà tăng của thị trường sắp tới có thể gặp khó khăn bởi thường có rung lắc quanh ngưỡng tâm lý 1.200 điểm. Vì thế, nhà đầu tư cần quan sát diễn biến nguồn cung.
Bất động sản là tâm điểm thị trường, Vn-Index tăng hơn 7 điểm

Bất động sản là tâm điểm thị trường, Vn-Index tăng hơn 7 điểm

Sau phiên khai Xuân thành công ngày hôm qua, thị trường chứng khoán nối tiếp đà tăng trong phiên hôm nay nhờ dòng tiền luân phiên giữa các nhóm cổ phiếu.
Sau phiên giảm mạnh hôm qua, giá vàng SJC cán mốc 80 triệu đồng/lượng

Sau phiên giảm mạnh hôm qua, giá vàng SJC cán mốc 80 triệu đồng/lượng

Sau phiên giảm hôm qua, giá vàng các loại lại điều chỉnh tăng mạnh, hiện vàng SJC đang bán ra 79 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 999.9 bán ra 66,03 triệu đồng/lượng
Phiên giao dịch đầu năm Giáp Thìn, sắc xanh bao phủ giúp VN-Index tăng gần 4 điểm

Phiên giao dịch đầu năm Giáp Thìn, sắc xanh bao phủ giúp VN-Index tăng gần 4 điểm

Trước kỳ vọng của nhà đầu tư, thị trường chứng khoán đã mở màn phiên đầu tiên của năm mới Giáp Thìn với sắc xanh bao phủ giúp VN-Index vượt ngưỡng 1.200 điểm.
Cổ đông doanh nghiệp nào sẽ được nhận cổ tức bằng tiền mặt đầu năm Giáp Thìn 2024?

Cổ đông doanh nghiệp nào sẽ được nhận cổ tức bằng tiền mặt đầu năm Giáp Thìn 2024?

Đầu năm Giáp Thìn 2024, hàng loạt các doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Đây là tin vui cho cổ đông đang nắm giữ cổ phần những doanh nghiệp này.
Lạm phát tại Mỹ tăng cao, thị trường Phố Wall chao đảo

Lạm phát tại Mỹ tăng cao, thị trường Phố Wall chao đảo

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của nước này tăng cao hơn dự báo của giới phân tích, làm giảm bớt kỳ vọng về khả năng FED hạ lãi suất.
Thị trường chứng khoán sau Tết Nguyên đán sẽ như thế nào?

Thị trường chứng khoán sau Tết Nguyên đán sẽ như thế nào?

Thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kỳ vọng thanh khoản sẽ bật tăng khi dòng tiền quay trở lại thị trường.
Số tiền gửi của nhà đầu tư chứng khoán ước đạt 82.000 tỷ đồng

Số tiền gửi của nhà đầu tư chứng khoán ước đạt 82.000 tỷ đồng

Công ty CP chứng khoán Rồng Việt vừa công bố cập nhật lượng tiền gửi của nhà đầu tư tại công ty chứng khoán tăng thêm 5.000 tỉ đồng so với quý trước.
Phiên giao dịch cuối cùng năm Quý Mão, VN-Index tiến sát mốc 1.200 điểm

Phiên giao dịch cuối cùng năm Quý Mão, VN-Index tiến sát mốc 1.200 điểm

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục tỏa sáng trong phiên giao dịch cuối năm Quý Mão, giúp chỉ số VN-Index tăng 10,05 điểm, tương đương với 0,85%, lên 1.198,53 điểm.
Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 1/2024 tăng mạnh

Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 1/2024 tăng mạnh

VSDC vừa thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tính đến hết tháng 1/2024.
Cho khách hàng margin quá sức và loạt sai phạm, Vietcap bị phạt 295 triệu đồng

Cho khách hàng margin quá sức và loạt sai phạm, Vietcap bị phạt 295 triệu đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap vừa nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ Ủy ban Chứng khoán nhà nước với tổng số tiền 295 triệu đồng.
Giao dịch ngày cận Tết ảm đạm, VN-Index tăng hơn 2 điểm

Giao dịch ngày cận Tết ảm đạm, VN-Index tăng hơn 2 điểm

Thị trường chứng khoán trong nước đã có sự chững lại trong phiên hôm nay, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.188,48, tăng nhẹ 2,42 điểm (tương đương 0,20%).
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố hàng loạt quyết định xử phạt trước Tết Nguyên đán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố hàng loạt quyết định xử phạt trước Tết Nguyên đán

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố các quyết định xử phạt hàng loạt doanh nghiệp do không công bố thông tin.
"Giữa bão" thị trường chạm đáy, thu nhập của lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản ra sao?

"Giữa bão" thị trường chạm đáy, thu nhập của lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản ra sao?

Trong năm 2023, mức lương của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán có nhiều biến động so với năm trước.
Cổ phiếu ngân hàng tăng sốc, VN-Index tăng gần 14 điểm

Cổ phiếu ngân hàng tăng sốc, VN-Index tăng gần 14 điểm

Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng tăng sốc đã đẩy chỉ số VN-Index bật tăng mạnh 13,51 điểm, tương đương 1,15%, lên 1.186,06 điểm.
Chứng khoán tuần từ 5-7/2: Thị trường giao dịch giằng co do tâm lý nghỉ Tết?

Chứng khoán tuần từ 5-7/2: Thị trường giao dịch giằng co do tâm lý nghỉ Tết?

Thị trường tuần tới chỉ còn giao dịch 3 phiên nữa là nghỉ Tết. Tâm lý nghỉ ngơi có thể sẽ xuất hiện, khiến thị trường trong nước được dự báo sẽ giằng co.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động