TP. Hồ Chí Minh ưu tiên hợp tác các lĩnh vực lợi thế với các tỉnh Đông Nam bộ

Ưu tiên khai thác thế mạnh tiềm năng sẵn có, phát huy lợi thế của các tỉnh vùng Đông Nam bộ trong một số lĩnh vực có tiềm năng hợp tác với TP. Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển Đông Nam bộ với "Tư duy mới - Đột phá mới - Giá trị mới" Thủ tướng Chính phủ khảo sát một số dự án giao thông kết nối Đông Nam bộ với Bình Dương

Triển khai nhiều chương trình hợp tác toàn diện

Sáng 18/3, diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đông Nam bộ, tại tỉnh Bình Phước.

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên hợp tác các lĩnh vực lợi thế với các tỉnh Đông Nam bộ
Đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đông Nam bộ, sáng 18/2/2023 tại tỉnh Bình Phước

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi; Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm, bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công thương địa phương (Bộ Công Thương), Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An cùng cộng đồng doanh nghiệp tham dự.

Vùng Đông Nam bộ là vùng kinh tế trọng yếu, năng động, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới và phát triển; đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm của cả nước, góp phần vô cùng quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong những năm qua, TP. Hồ Chí Minh và 5 tỉnh vùng Đông Nam bộ đã ký kết và triển khai nhiều chương trình hợp tác toàn diện để phát huy các lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng và các mối quan hệ đối ngoạ. Qua đó góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương và có đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của cả nước.

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên hợp tác các lĩnh vực lợi thế với các tỉnh Đông Nam bộ
Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, phát biểu chào mừng hội nghị

Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ để đánh giá tình hình hợp tác thời gian qua và đề xuất các phương hướng tiếp tục hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - khẳng định: Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo đột phá cho nền kinh tế của từng địa phương, mở ra cơ hội mới để thu hút những dự án từ các nhà đầu tư TP. Hồ Chí Minh cho các địa phương trong vùng.

Đối với tỉnh Bình Phước, Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh với TP. Hồ Chí Minh trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, đến nay, Bình Phước có 206 dự án của các nhà đầu tư đến từ TP. Hồ Chí Minh, với số vốn đăng ký gần 20 nghìn tỷ đồng. Từ đó, có thể khẳng định, Chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Phước với TP. Hồ Chí Minh rất có hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách và giải quyết được nhiều việc làm cho lao động địa phương. Đặc biệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước trong nhiều năm qua.

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên hợp tác các lĩnh vực lợi thế với các tỉnh Đông Nam bộ
Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh – nhấn mạnh: Các chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Vùng Đông Nam bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực: Công nghiệp xúc tiến đầu tư và thương mại, đầu tư bất động sản, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, văn hóa - du lịch, y tế, giáo dục, thông tin và truyền thông, các hoạt động an sinh xã hội...

Lãnh đạo các cấp TP. Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Vùng Đông Nam bộ tới đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành của các địa phương đã tạo được mối quan hệ, sự gắn kết ngày càng chặt chẽ trong việc trao đổi, hỗ trợ cung cấp thông tin, kinh nghiệm quản lý và các công tác chuyên ngành khác. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực…

Nâng cao hiệu quả hợp tác

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhìn nhận: Chương trình hợp tác vẫn còn một số hạn chế nhất định, hiện tại, phần lớn cơ chế hợp tác giữa hai địa phương chủ yếu là sự hỗ trợ một chiều của TP. Hồ Chí Minh dành cho các tỉnh trong vùng; các kết quả hợp tác kinh tế - xã hội chưa thực sự xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực đầu tư xã hội hóa.

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên hợp tác các lĩnh vực lợi thế với các tỉnh Đông Nam bộ
Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm trong khuôn khổ hội nghị tổng kết

Mặt khác, qua thời gian triển khai các chương trình hợp tác, một số hoạt động chưa có chiều sâu. Đặc biệt, một số chương trình hợp tác chưa đi vào trọng tâm, nội dung một vài chương trình hợp tác triển khai dàn trải chưa có sự đột phá dẫn đến không tận dụng được thế mạnh của từng bên…

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng, việc liên kết phát triển Vùng phải tạo lập được không gian kinh tế chung cho tăng trưởng của toàn vùng và của TP. Hồ Chí Minh, cung như phát huy tốt nhất lợi thế từng địa phương và của vùng.

Do đó, việc hợp tác trong thời gian tới giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam bộ cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung khai thác thế mạnh tiềm năng sẵn có, phát huy lợi thế của các tỉnh vùng Đông Nam bộ trong một số lĩnh vực có tiềm năng hợp tác với TP. Hồ Chí Minh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, bền vững của từng địa phương, Vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Cùng với đó, tạo cầu nối để doanh nghiệp các bên liên kết, hợp tác với nhau; thúc đẩy hợp tác công - tư trên nguyên tắc cùng có lợi và đóng góp vào sự phát triển chung của các bên. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm về cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hàng hóa của từng địa phương.

Việc liên kết, hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam bộ cũng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm.

Sau hội nghị, TP. Hồ Chí Minh sẽ ký biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam bọ đến năm 2025 trên các lĩnh vực trọng tâm: Về cơ chế điều phối phát triển vùng, quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, môi trường, chuyển đổi số. phát triển nguồn nhân lực...

Trước đó, vào chiều 17/3, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh Đông Nam bô, UBND tỉnh Bình Phước đăng cai tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp phân phối TP. Hồ Chí Minh và doanh nghiệp các tỉnh, thành thuộc vùng Đông Nam bộ

Cũng trong khuôn khổ hội nghị kết nối giao thương, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất các tỉnh thành vùng Đông Nam bộ đã trưng bày, giới thiệu sản phẩm tham gia kết nối với các nhà phân phối TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, có 33 biên bản ghi nhớ được ký kết tại hội giữa các tỉnh trong vùng với các nhà phân phối tại TP. Hồ Chí Minh tại hội nghị.

Minh Khuê
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Đông Nam bộ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chìm tàu trên biển Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh): Một người tử vong

Chìm tàu trên biển Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh): Một người tử vong

Ngày 22-3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ TP.HCM cho biết vừa xảy ra vụ chìm tàu trên biển Cần Giờ làm một người tử vong.
Lào Cai: Hỗ trợ 10 hộ nông dân xã Cốc Ly vay 1 tỷ đồng đầu tư trồng quế

Lào Cai: Hỗ trợ 10 hộ nông dân xã Cốc Ly vay 1 tỷ đồng đầu tư trồng quế

Ngày 22/3, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai tiến hành giải ngân 1 tỷ đồng cho 10 hộ là thành viên của Tổ hội “Trồng quế, chăm sóc quế” thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly
Quảng Ninh: Phấn đấu đạt mức tăng trưởng khoảng 9,51% trong quý II/2023

Quảng Ninh: Phấn đấu đạt mức tăng trưởng khoảng 9,51% trong quý II/2023

Trong quý I/2023,tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh Quảng Ninh ước tăng 8,04%
Voọc chà vá chân nâu đi lạc vào vườn nhà dân ở Hà Tĩnh

Voọc chà vá chân nâu đi lạc vào vườn nhà dân ở Hà Tĩnh

Ngày 22/3, tin từ Hạt kiểm lâm huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một cá thể voọc chà vá chân nâu từ dân địa phương.
Hải Phòng: Tạm giữ hình sự người giả nhà báo để xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông

Hải Phòng: Tạm giữ hình sự người giả nhà báo để xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông

Đối tượng Đàm Mạnh Ninh (trú tại Hải An, TP. Hải Phòng) xuất trình thẻ nhà báo giả để xin lực lượng Cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi vi phạm.

Tin cùng chuyên mục

Thừa Thiên Huế: Trồng cây xanh phố đi bộ đè lên cáp quang

Thừa Thiên Huế: Trồng cây xanh phố đi bộ đè lên cáp quang

Trong lúc trồng cây xanh trên tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng, TP. Huế, Thừa Thiên Huế, công nhân Trung tâm cây xanh đã trồng 4 vị trí cây xanh đè lên cáp quang.
Thừa Thiên Huế: Lấy ý kiến quy hoạch đô thị đến năm 2045

Thừa Thiên Huế: Lấy ý kiến quy hoạch đô thị đến năm 2045

Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị lấy ý kiến các địa phương về Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Khởi động dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm tỉnh Điện Biên

Khởi động dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm tỉnh Điện Biên

Dự án “Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm" nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Điện Biên.
Quảng Ninh: Khai trừ Đảng một chủ tịch phường ở Cẩm Phả

Quảng Ninh: Khai trừ Đảng một chủ tịch phường ở Cẩm Phả

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Phường Cẩm Trung (TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) Nguyễn Công Thọ đã bị khai trừ Đảng.
Đồng Nai: Xử phạt 140 triệu đồng, buộc di dời một doanh nghiệp vi phạm môi trường

Đồng Nai: Xử phạt 140 triệu đồng, buộc di dời một doanh nghiệp vi phạm môi trường

Công ty TNHH Tài nguyên xanh Toàn Cầu (địa chỉ phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã bị xử phạt 140 triệu đồng do vi phạm về môi trường.
Đắk Nông: Rộ nạn lâm tặc "bẫy" cán bộ bảo vệ rừng

Đắk Nông: Rộ nạn lâm tặc "bẫy" cán bộ bảo vệ rừng

Nhiều cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng tại Đắk Nông bị lâm tặc “tính kế”, rải đinh dọc các tuyến đường dẫn vào các điểm nóng khi thực hiện nhiệm vụ.
Thanh Hóa: Xin thêm 10 phó giám đốc Sở giống như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Thanh Hóa: Xin thêm 10 phó giám đốc Sở giống như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Tỉnh Thanh Hóa có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, báo cáo Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù về tổ chức bộ máy, xin tăng thêm 10 phó giám đốc Sở.
Bình Định: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội chung cư gần 360 tỷ đồng

Bình Định: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội chung cư gần 360 tỷ đồng

UBND tỉnh Bình Định vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội chung cư gần 360 tỷ đồng nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở xã hội cho người dân.
Kon Tum: Hơn 20 ngày ghi nhận 25 trận động đất

Kon Tum: Hơn 20 ngày ghi nhận 25 trận động đất

Tỉnh Kon Tum lại ghi nhận thêm 1 trận động đất mạnh 3,4 độ Richter tại huyện Kon Plông, đưa số trận động đất tại huyện này trong tháng 3/2023 lên 25 trận.
Hà Lan khảo sát dự án nhà máy chế biến gỗ 50 triệu USD tại Quảng Trị

Hà Lan khảo sát dự án nhà máy chế biến gỗ 50 triệu USD tại Quảng Trị

Công ty VidaXL (Hà Lan) đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị về việc xin nghiên cứu, khảo sát, đầu tư Dự án Tổ hợp nhà máy chế biến gỗ.
Mưa đá, gió lốc tiếp diễn ở miền núi Nghệ An

Mưa đá, gió lốc tiếp diễn ở miền núi Nghệ An

Thông tin từ UBND huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) cho biết, chiều tối 21/3, tại một số địa phương trên địa bàn huyện có xuất hiện mưa đá, gió lốc.
Thừa Thiên Huế: Những “sinh kế” giúp huyện miền núi A Lưới giảm nghèo

Thừa Thiên Huế: Những “sinh kế” giúp huyện miền núi A Lưới giảm nghèo

Chính quyền các cấp, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chung tay hỗ trợ vật nuôi, cây trồng, đào tạo nhân lực… từng bước giúp huyện miền núi A Lưới từng bước giảm nghèo.
Quảng Ninh: Gần 400 cơ sở karaoke, vũ trường phải tạm dừng hoạt động do chưa đủ điều kiện phòng cháy

Quảng Ninh: Gần 400 cơ sở karaoke, vũ trường phải tạm dừng hoạt động do chưa đủ điều kiện phòng cháy

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang có 389 cơ sở karaoke, vũ trường đang dừng hoạt động do chưa đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.
Đà Nẵng: Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến thương mại

Đà Nẵng: Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến thương mại

Năm 2023, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức hơn 30 hoạt động xúc tiến thương mại gồm hội chợ triển lãm, các phiên chợ hàng Việt, chương trình kết nối cung cầu.
Hợp tác xã sản xuất lúa gạo Buôn Choáh: Xây dựng thương hiệu, nâng tầm lúa gạo Krông Nô

Hợp tác xã sản xuất lúa gạo Buôn Choáh: Xây dựng thương hiệu, nâng tầm lúa gạo Krông Nô

Việc hợp tác xã ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đã giúp nhãn hiệu “Lúa gạo Buôn Choáh” nâng cao chất lượng, được thị trường đón nhận và ưa chuộng.
Đắk Lắk: Sẽ xử lý 4 cán bộ, giáo viên dùng từ ngữ phản cảm trên MXH

Đắk Lắk: Sẽ xử lý 4 cán bộ, giáo viên dùng từ ngữ phản cảm trên MXH

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk sẽ làm rõ hành vi dùng từ ngữ không đúng chuẩn mực, gây mất đoàn kết nội bộ của 4 cán bộ, giáo viên tại một trường THPT.
Đắk Nông: Một người bị điện giật tử vong khi di dời trụ cáp quang

Đắk Nông: Một người bị điện giật tử vong khi di dời trụ cáp quang

Khi điều khiển cần cẩu di chuyển trụ cáp quang, một nhân viên của công ty viễn thông không may vướng vào dây điện, bất ngờ bị điện giật, tử vong tại chỗ.
Quảng Ninh: Lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái tăng mạnh

Quảng Ninh: Lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái tăng mạnh

Lũy kế từ ngày 01/01/2023-19/3/2023, tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt 288.783 tấn, tăng 156,6% so cùng kỳ năm 2022.
Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh và đào tạo kiến thức an toàn giao thông tại Cần Thơ

Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh và đào tạo kiến thức an toàn giao thông tại Cần Thơ

Honda Việt Nam phối hợp cùng Uỷ ban ATGT Quốc gia tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, 2 và đào tạo kiến thức an toàn giao thông tại Cần Thơ.
Hà Nội: Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa

Hà Nội: Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa

Với quỹ di sản văn hóa vô cùng phong phú, Hà Nội xác định văn hóa là động lực, là nguồn lực xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động