Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 07/07/2020 01:04

TP. Hồ Chí Minh triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung

17:25 | 13/09/2019
Tại hội nghị triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung vừa được tổ chức, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - bà Võ Thị Trung Trinh - cho biết, TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch xây dựng kho dữ liệu dùng chung trên 3 nền tảng là người dân, doanh nghiệp và bản đồ.

Đây là nội dung quan trọng để xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở trong Đề án xây dựng TP. Hồ Chí Minh (TP) trở thành thông minh.

tp ho chi minh trien khai thi diem ban do so dung chung
Bà Võ Thị Trung Trinh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh - trao đổi về việc xây dựng bản đồ dùng chung

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, việc triển khai thí điểm nhằm hướng đến cung cấp dịch vụ bản đồ nền số dùng chung nhằm đẩy mạnh ứng dụng bản đồ GIS vào các phần mềm quản lý, tạo lập dữ liệu thuộc tính có kết nối bản đồ GIS; cung cấp dịch vụ mã địa lý thống nhất làm cơ sở chuẩn hóa trường thông tin địa lý cho các lớp cơ sở dữ liệu của TP.

Theo đó, việc triển khai dịch vụ bản đồ nền số dùng chung (tạm gọi dịch vụ Gis nền) nhằm cung cấp dịch vụ bản đồ nền số dùng chung để đẩy mạnh việc ứng dụng Gis vào các phần mềm quản lý, tạo lập dữ liệu thuộc tính có kết nối bản đồ Gis. Cung cấp dịch vụ mã địa lý (geocode) thống nhất làm cơ sở chuẩn hóa trường thông tin địa lý cho các lớp cơ sở dữ liệu TP; đây là 1 trục tham chiếu về thuộc tính không gian quan trọng để tích hợp và chồng lớp các lớp dữ liệu khi tích hợp về kho dữ liệu dùng chung; tạo lập môi trường để chia sẻ dữ liệu các lớp dữ liệu trên một nền thống nhất.

Về kế hoạch triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung của TP, giai đoạn 1, thuê dịch vụ bản đồ nền của nhà cung cấp dịch vụ bản đồ, đánh giá đảm bảo yêu cầu; trên cơ sở đó thực hiện biên tập bổ sung các lớp, trường thông tin đã được các Sở chuyên ngành phê duyệt và cung cấp, chia sẻ cho dịch vụ bản đồ số dùng chung làm cơ sở dữ liệu đầu kỳ phục vụ triển khai dịch vụ.

Giai đoạn 2, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND TP phương án xây dựng bản đồ số dùng chung.

Phát biểu tại hội nghị, bà Võ Thị Trung Trinh cho biết, TP đã ban hành kế hoạch xây dựng kho dữ liệu dùng chung trên 3 nền tảng là người dân, doanh nghiệp và bản đồ. Đến nay, TP đã triển khai thực hiện nội dung liên quan đến người dân là dân cư và hộ tịch, dự kiến tháng 6/2020, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về người dân. Đến thời điểm này, còn một cơ sở dữ liệu rất quan trọng mà TP đang gấp rút làm, vì vấn đề nhu cầu triển khai ứng dụng của TP, cũng như nhu cầu triển khai đề án đô thị thông minh, đó là kho dữ liệu dùng chung liên quan bản đồ số.

"Mục đích chung của TP trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn 2025; đặc biệt đến cuối năm 2020, TP phải vận hành được một số cơ sở dữ liệu dùng chung, trong đó có 3 cơ sở dữ liệu phải vận hành được, đó là cơ sở dữ liệu về người dân, cơ sở dữ liệu về bản đồ, cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp" - bà Trinh nhấn mạnh.

Hiện nay, việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung là nhiệm vụ trọng tâm của TP, nhiệm vụ chung của các sở, ngành, quận, huyện, Sở Thông tin và Truyền thông TP với vai trò được UBND TP phân công tham mưu vấn đề này nên mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các đơn vị. Bởi vì, hiện nay, hiện trạng chung của TP, một ứng dụng có liên quan đến sử dụng bản đồ (có nghĩa là TP sử dụng một bản đồ) và trên cơ sở như vậy khi TP cần tích hợp những loại cơ sở dữ liệu lại hết sức khó khăn. Từ thực trạng chung đó, TP quyết định phải có một bản đồ số dùng chung và bản đồ này được cập nhật thường xuyên để phản ảnh đúng hiện trạng của TP.

Thu Hà