Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 01/12/2020 03:39

TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy chế hoạt động các hội đồng phát triển ngành công nghiệp

16:21 | 05/10/2020
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Thành Phong - vừa ký Quyết định số 3640/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của các hội đồng phát triển 4 nhóm ngành công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, các hội đồng phát triển ngành công nghiệp TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 22/5/2020, bao gồm: Hội đồng Phát triển ngành công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông, Hội đồng Phát triển ngành cơ khí, Hội đồng Phát triển ngành cao su – nhựa và Hội đồng Phát triển ngành công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy chế hoạt động các hội đồng phát triển ngành công nghiệp
Các Hội đồng phát triển ngành công nghiệp TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm tham mưu giải pháp, chính sách hỗ trợ cho các DN tiêu biểu của từng ngành để phát triển thành DN lớn, tập đoàn kinh tế vững mạnh của thành phố

Cụ thể, các Hội đồng phát triển ngành công nghiệp TP. Hồ Chí Minh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND thành phố, có nhiệm vụ tham mưu xây dựng các chiến lược, chính sách, chương trình, giải pháp phát triển đối với từng ngành công nghiệp tương ứng, đảm bảo đúng định hướng, đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố. Đồng thời, cung cấp thông tin, đánh giá về hoạt động sản xuất, kinh doanh, khó khăn, vướng mắc của 4 ngành công nghiệp chủ lực của thành phố.

Ngoài ra, các hội đồng này có trách nhiệm tham mưu giải pháp, chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiêu biểu của từng ngành để phát triển thành doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế vững mạnh của TP. Hồ Chí Minh; cung cấp thông tin, đánh giá về hoạt động sản xuất, kinh doanh, khó khăn, vướng mắc của 4 ngành công nghiệp và đề xuất giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho việc sản xuất, tiêu thụ của từng ngành.

Đồng thời, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho 4 ngành công nghiệp; góp ý, đề xuất các nội dung cần thay đổi, bổ sung đối với chính sách hiện hành của từng ngành cho phù hợp với thực tiễn.

Minh Khuê