TP. Hải Phòng: Phát hiện nhiều vi phạm về tài nguyên, khoáng sản giai đoạn 2017-2021

PV

PV

Theo kết quả kiểm toán tại TP. Hải Phòng của Đoàn Kiểm toán nhà nước, nhiều dự án chưa lập đề án đóng cửa mỏ khi giấy phép khai thác đã hết hiệu lực.
TP Hải Phòng: 9 nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành công tác chuyển đổi số TP. Hải Phòng ưu tiên vốn đầu tư công cho các công trình trọng điểm

Phát hiện nhiều vi phạm

Thực hiện Quyết định số 343/QĐ-KTNN ngày 25/3/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán chuyên đề quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Đoàn Kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực VI đã tiến hành kiểm toán tại thành phố Hải Phòng từ ngày 28/3/2022 đến ngày 11/5/2022.

Qua kiểm tra chọn mẫu hồ sơ kê khai thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản năm 2020, năm 2021 của 05 doanh nghiệp, 05 bộ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về thuế, 18 thông báo của cơ quan thuế đối với 05 tổ chức khai thác khoáng sản và 05 bộ hồ sơ theo dõi nợ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, tiền chậm nộp cho thấy công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với người nộp thuế nộp tờ khai không đúng hạn của cơ quan thuế thực hiện theo quy định; thực hiện thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đảm bảo thời gian theo quy định, đồng thời đã ban hành thông báo tiền chậm nộp đối với các trường hợp còn nợ thuế theo Quyết định số 1401/QĐ-TCT ngày 28/7/2015 về quy trình quản lý nợ thuế và các quy định hiện hành.

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực khoáng sản trong giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố được các cơ quan Trung ương thực hiện, công tác thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực khoáng sản trong giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố tiếp tục được UBND thành phố Hải Phòng quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong đó Thanh tra thành phố đã thực hiện 04 cuộc thanh tra và đã có kết luận.

Theo kết quả kiểm toán, có 06 dự án khai thác khoáng sản được thẩm định và cấp phép trong giai đoạn 2017-2021, trong đó có 05 dự án chưa được thể hiện tại các điểm khép góc trên bản đồ quy hoạch, có 01 dự án chưa phù hợp quy hoạch về mặt thời gian tại Bản đồ quy hoạch.

Bãi tập kết cát xây dựng tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng
Bãi tập kết cát xây dựng tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng (Ảnh Báo TN&MT)

Việc cấp Giấy phép khai thác cát cho Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Hải Đăng khi chưa thực hiện đánh giá lại tác động môi trường; Giấy phép khai thác khoáng sản cấp cho Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Hải Nam có công suất khai thác tối đa năm và thời hạn khai thác còn chưa phù hợp với trữ lượng khai thác; Giấy phép Khai thác khoáng sản cấp cho Công ty TNHH thương mại Quốc tế Thái Việt giao vị trí khai thác mỏ thuộc khu vực ven biển quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, tuy nhiên khi xác định lại tọa độ Giấy phép thì vị trí trên thuộc phạm vi quản lý địa giới hành chính của quận Hải An.

Còn có 02 doanh nghiệp được cấp giấy phép Khai thác khoáng sản và đã tổ chức Khai thác khoáng sản, nhưng chưa được cho thuê và chưa được ký hợp đồng thuê đất; 05 doanh nghiệp được cấp giấy phép Khai thác khoáng sản từ năm 2014 nhưng đến thời điểm kiểm toán (ngày 11/5/2022) chưa hoàn thiện các thủ tục cho thuê đất, thuê mặt nước; 05 doanh nghiệp đã được phê duyệt đóng cửa mỏ nhưng chưa thu hồi đất cho thuê; Công ty Cổ phần xây dựng và khai thác khoáng sản Nam Đình Vũ và Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Hải Đăng vị trí khai thác thuộc trường hợp giao khu vực biển tuy nhiên thực tế lại cho thuê mặt nước ven biển. Đến ngày 31/12/2021 còn có 15 dự án chưa lập đề án đóng cửa mỏ khi giấy phép khai thác đã hết hiệu lực.

Ngoài ra, cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng số 9 Hải Phòng còn chưa chính xác; phương án nổ mìn của Công ty Cổ phần Minh Phú có thay đổi với thiết kế cơ sở đã được Sở Xây dựng thẩm định tuy chưa được làm rõ và vẫn cấp phép; cấp Giấy chứng nhận đào tạo chưa phù hợp.

Có 04 công ty Khai thác khoáng sản cát hồ sơ không thể hiện đầu tư máy móc thiết bị khai thác mà bán cát cho các đơn vị khác không có tên trong giấy phép mang máy móc thiết bị vào khai thác và vận chuyển cát; có 06 công ty Khai thác khoáng sản cát hồ sơ thể hiện đầu tư (mua hoặc thuê máy móc thiết bị tuy nhiên chưa đầy đủ) nhưng lại thể hiện hình thức bán cát cho các đơn vị đó với hình thức đơn vị mua cát đưa máy móc thiết bị vào khai thác tại mỏ; Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân theo hồ sơ do đơn vị cung cấp có một số vị trí khai thác đá có độ sâu khai thác sâu hơn độ sâu được cấp phép; Công ty TNHH Nguyên Hà sử dụng vượt số lượng thuốc nổ và kíp nổ so với giấy phép.

Nhiều doanh nghiệp kê khai sai

Cũng theo kết luận, UBND TP Hải Phòng chưa kịp thời điều chỉnh và phê duyệt một số quy hoạch phục vụ công tác quản lý; Sở Xây dựng chấp thuận điều chỉnh quy hoạch theo đề xuất của Công ty Cổ phần xi măng Tân Phú Xuân còn có điểm chưa phù hợp; Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017, 2018 và 2019 chưa có văn bản đôn đốc thực hiện việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; 01 công ty chưa nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của năm 2021; 04 công ty chậm nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; Cơ quan có thẩm quyền chưa xử phạt chậm nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

Cục Thuế thành phố Hải Phòng chưa tổng hợp chi tiết về sản lượng khai thác tài nguyên trong năm 2021 theo từng mỏ; chưa có biện pháp thu hồi nợ tiền cấp quyền Khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát; chưa thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi khai sai; Quyết định kiểm tra còn chưa đầy đủ, biên bản kiểm tra chưa giải thích nguyên nhân chênh lệch, ấn định thuế chưa đảm bảo...(Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên).

Một số doanh nghiệp còn kê khai sai, tính thiếu thuế tài nguyên (03 doanh nghiệp), phí bảo vệ môi trường (04 doanh nghiệp) đối với hoạt động Khai thác khoáng sản phải nộp; còn có doanh nghiệp chưa nộp tờ khai quyết toán thuế tài nguyên, thực hiện kê khai phí bảo vệ môi trường theo khoáng sản chưa phù hợp (01 doanh nghiệp); chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất khi đã hết thời kỳ ổn định tại 01 công ty; một số doanh nghiệp còn nợ tiền cấp quyền Khai thác khoáng sản, chưa nộp đủ tiền thuê mặt nước.

Việc xác định giá tính thuế tài nguyên cát tại một số đơn vị được kiểm tra, đối chiếu: 09 công ty được cấp giấy phép khai thác cát đều có hợp đồng với các đơn vị khác (không có tên trong giấy phép) vào hút cát và vận chuyển với giá bán trên hóa đơn dao động từ 22.000đ/m3 đến 43.636đ/m3, dẫn đến đơn vị được cấp Giấy phép khai thác và đơn vị vào hút cát và vận chuyển đi bán đã không thực hiện quy trình Khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Luật Khoáng sản năm 2010. Từ tình hình trên, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Thuế tài nguyên năm 2009 và quy định tại Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính, Đoàn kiểm toán chưa đủ căn cứ để xác định đơn vị nào là đơn vị đã thực hiện Khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Luật Khoáng sản năm 2010, dẫn đến chưa đủ căn cứ để xác định việc chấp hành nghĩa vụ thuế tài nguyên của các công ty khai thác tài nguyên khoáng sản.

Giai đoạn 2017 đến 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng không tổ chức thanh tra về công tác quản lý và chấp hành pháp luật khoáng sản theo kế hoạch được duyệt; không thực hiện giám định, kiểm định, đo đạc và xác minh đối với các đơn vị có hành vi khai thác vượt công suất.

Sở Công Thương chưa xử lý theo quy định đối với Công ty TNHH Nguyên Hà trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vượt giấy phép được cấp; Kế hoạch kiểm tra chưa được UBND Thành phố phê duyệt; chưa cung cấp được các Biên bản kiểm tra và Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra gửi UBND Thành phố.

Một số đơn vị khai thác vượt công suất năm trong Giấy phép, tuy nhiên tiền thuê mặt nước, sử dụng khu vực biển không tương ứng với số năm thuê nếu đơn vị khai thác đúng công suất trong Giấy phép được cấp, cụ thể: Công ty Cổ phần khai thác cát phục vụ Khu kinh tế năm 2021 khai thác vượt công suất 4,9 lần, đơn vị mới nộp tiền sử dụng khu vực biển 01 năm; Công ty TNHH thương mại quốc tế Duyên Hải ký hợp đồng thuê mặt nước ven biển đã nộp tiền 05 năm ổn định đầu kỳ, đơn vị khai thác vượt công suất.

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: khai thác khoáng sản

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Nội: Cháy ở bờ hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội: Cháy ở bờ hồ Hoàn Kiếm

Khoảng 18h ngày 25/3, nhiều người dân và du khách phát hiện lửa và khói bốc lên ở bờ hồ Hoàn Kiếm đoạn gần cầu Thế Húc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
TP Hạ Long tổ chức thu gom phao xốp, rác thải trên Vịnh Hạ Long

TP Hạ Long tổ chức thu gom phao xốp, rác thải trên Vịnh Hạ Long

Rác thải, phao xốp xuất hiện nhiều trên Vịnh Hạ Long đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan và môi trường của Di sản Thiên nhiên thế giới này.
Hà Nội: Tin đồn ‘bắt cóc trẻ em’ tại quận Hoàng Mai là bịa đặt

Hà Nội: Tin đồn ‘bắt cóc trẻ em’ tại quận Hoàng Mai là bịa đặt

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) khẳng định, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc "bắt cóc trẻ em" ở quận Hoàng Mai là tin bịa đặt, thất thiệt.
TP.Hồ Chí Minh hợp tác phát triển kinh tế xã hội với các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ

TP.Hồ Chí Minh hợp tác phát triển kinh tế xã hội với các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ

Chương trình hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa TP.HCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Các khu công nghiệp Vĩnh Phúc: Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án FDI

Các khu công nghiệp Vĩnh Phúc: Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án FDI

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 4 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn cho 9 dự án.

Tin cùng chuyên mục

TP. Hải Phòng: Tìm giải pháp "gỡ rối" cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Vsip

TP. Hải Phòng: Tìm giải pháp "gỡ rối" cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Vsip

Ngày 24/3, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các ngành chức năng TP. Hải Phòng đã gặp gỡ, đối thoại với các nhà đầu tư, nhà thầu trong Khu công nghiệp Vsip
TP.Hải Phòng: Sẽ xây dựng chợ mới sau vụ cháy chợ Tam Bạc

TP.Hải Phòng: Sẽ xây dựng chợ mới sau vụ cháy chợ Tam Bạc

Ngày 24/3, UBND TP. Hải Phòng cùng các sở ngành liên quan đã có cuộc gặp, trao đổi với đại diện các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc (chợ Đổ).
Khai mạc lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023: “Kết nối di sản phát triển du lịch”

Khai mạc lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023: “Kết nối di sản phát triển du lịch”

Tối 24/3 tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023 đã chính thức khai mạc với chủ đề: “Kết nối di sản phát triển du lịch”.
Hà Nội: Bổ nhiệm loạt lãnh đạo Sở mới

Hà Nội: Bổ nhiệm loạt lãnh đạo Sở mới

Hà Nội bổ nhiệm loạt lãnh đạo mới bao gồm 3 giám đốc Sở: Nội vụ, Tài nguyên Môi trường và Quy hoạch Kiến trúc. Thành phố cũng có Phó giám đốc Sở Tài chính mới.
Quảng Ninh: Sập giàn giáo khiến một người tử vong

Quảng Ninh: Sập giàn giáo khiến một người tử vong

Vụ việc xảy ra tại một ngôi nhà đang xây tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh khiến 3 người thương vong.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu cần phải nhanh chóng nắm bắt

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu cần phải nhanh chóng nắm bắt

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng, chuyển đổi số là một xu thế tất yếu cần phải nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ phát triển do chuyển đổi số mang lại.
Quảng Ninh: Vẫn vận hành song song hai cảng Cái Rồng và Ao Tiên tại huyện Vân Đồn

Quảng Ninh: Vẫn vận hành song song hai cảng Cái Rồng và Ao Tiên tại huyện Vân Đồn

Cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) sẽ vẫn hoạt động bình thường và chỉ thay đổi đơn vị quản lý, vận hành.
Nghệ An: “Hoa hồng” xăng dầu tăng, doanh nghiệp bán lẻ phấn khởi

Nghệ An: “Hoa hồng” xăng dầu tăng, doanh nghiệp bán lẻ phấn khởi

Từ thời điểm đầu tháng 3/2023, hầu hết các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Nghệ An được thông báo tăng mức chiết khấu từ các đơn vị đầu mối.
Nghệ An sẽ sáp nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh

Nghệ An sẽ sáp nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh

Thông tin được đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 3 của UBND tỉnh Nghệ An. Theo dự thảo sẽ nhập toàn bộ diện tích, dân số thị xã Cửa Lò về TP. Vinh.
Quảng Ninh: Tai nạn trong đường lò khiến một người lao động tử vong

Quảng Ninh: Tai nạn trong đường lò khiến một người lao động tử vong

Tại đường lò thuộc Công ty than Thống Nhất - TKV vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người lao động tử vong.
Thanh Hóa: Khen học sinh lớp 6 nhặt được của rơi trả lại người mất

Thanh Hóa: Khen học sinh lớp 6 nhặt được của rơi trả lại người mất

Công An phường Đông Sơn và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường vừa tổ chức khen thưởng học sinh lớp 6 nhặt được của rơi trả lại người mất.
Công an tỉnh Lạng Sơn: Cảnh báo thủ đoạn lừa tặng quà trên mạng xã hội

Công an tỉnh Lạng Sơn: Cảnh báo thủ đoạn lừa tặng quà trên mạng xã hội

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp.
Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cho vay lãi suất lên tới 400%/năm

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cho vay lãi suất lên tới 400%/năm

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây cho vay lãi suất lên đến 400%/năm và đòi nợ bằng cách hăm dọa, bơm keo 502 vào ổ khóa người vay…
Ninh Bình: Cho thôi việc nữ giáo viên tát vào mặt học sinh 4 tuổi chậm phát triển

Ninh Bình: Cho thôi việc nữ giáo viên tát vào mặt học sinh 4 tuổi chậm phát triển

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết, đã cho thôi việc nữ giáo viên Trịnh Thị Hồng Hạnh do có hành vi tát vào mặt học sinh 4 tuổi gây bức xúc dư luận.
Thừa Thiên Huế: Thay đổi thiết kế, Trung tâm thương mại “cầu cứu” nơi đổ thải

Thừa Thiên Huế: Thay đổi thiết kế, Trung tâm thương mại “cầu cứu” nơi đổ thải

Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế, Thừa Thiên Huế thay đổi thiết kế, dôi dư khoảng 80.000m3 chất thải, nhà thầu đã gửi đơn “cầu cứu” các ban, ngành giải quyết.
Tạm hoãn giải đấu VGA Union Cup 2023 do có liên quan đến golfer đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn

Tạm hoãn giải đấu VGA Union Cup 2023 do có liên quan đến golfer đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn

Hiệp hội Golf Việt Nam và Ban tổ chức giải quyết định tạm hoãn giải đấu VGA Union Cup 2023 do có liên quan đến golfer đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn.

'Khởi động' mùa hè, Nghệ An nóng gần 40 độ C

Trong đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè 2023, tại Nghệ An ghi nhận mức nhiệt gần 40 độ C. Dự báo nắng nóng gay gắt còn kéo dài hết ngày mai.
Voọc chà vá chân nâu đi lạc vào vườn nhà dân ở Hà Tĩnh

Voọc chà vá chân nâu đi lạc vào vườn nhà dân ở Hà Tĩnh

Ngày 22/3, tin từ Hạt kiểm lâm huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một cá thể voọc chà vá chân nâu từ dân địa phương.
Hải Phòng: Tạm giữ hình sự người giả nhà báo để xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông

Hải Phòng: Tạm giữ hình sự người giả nhà báo để xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông

Đối tượng Đàm Mạnh Ninh (trú tại Hải An, TP. Hải Phòng) xuất trình thẻ nhà báo giả để xin lực lượng Cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi vi phạm.
Thừa Thiên Huế: Trồng cây xanh phố đi bộ đè lên cáp quang

Thừa Thiên Huế: Trồng cây xanh phố đi bộ đè lên cáp quang

Trong lúc trồng cây xanh trên tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng, TP. Huế, Thừa Thiên Huế, công nhân Trung tâm cây xanh đã trồng 4 vị trí cây xanh đè lên cáp quang.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động