Top địa phương thu ngân sách lớn nhất 6 tháng đầu năm

Danh sách địa phương thu ngân sách lớn nhất cả nước gần như không xáo trộn. Lần đầu tiên Hà Nội ghi nhận số thu tương đương TP. HCM, tăng cao nhất trong 12 năm
Quảng Ninh: Thu ngân sách 5 tháng đạt trên 24.100 tỷ đồng 6 tháng năm 2023, thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 183.744 tỷ đồng

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội cả nước quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 6 ước đạt 93.500 tỷ đồng, bằng 5,8% dự toán, bằng 72,5% so cùng kỳ năm 2022. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 đạt 875.800 tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Top địa phương thu ngân sách lớn nhất 6 tháng đầu năm
Hà Nội và TP. HCM tiếp tục dẫn đầu trong danh sách thu ngân sách cao nhất cả nước

Trong đó, Hà Nội và TP. HCM tiếp tục dẫn đầu trong danh sách thu ngân sách cao nhất cả nước. Các tỉnh nhỏ như Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh cũng vươn lên Top địa phương đạt thu ngân sách chục nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, theo thống kê thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 của một số tỉnh, thành như sau: TP HCM đạt 227.872 tỷ đồng, giảm 6,8% so với cùng kỳ do một số nguồn thu chủ lực đều giảm mạnh; TP Hà Nội thu ước đạt trên 224.000 tỷ đồng, đạt 62,4% dự toán pháp lệnh năm và tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2022; TP Hải Phòng ước đạt 48.582,79 tỷ đồng, bằng 46,41% dự toán Trung ương giao và 41,72% dự toán HĐND thành phố giao.

Bà Rịa - Vũng Tàu ước khoảng 44.123 tỷ đồng, đạt 49,8% dự toán, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 2022; Bình Dương ước đạt 31.550 tỷ đồng; Quảng Ninh khoảng 28.000 tỷ đồng; Hưng Yên thu ngân sách ước đạt 16.200 tỷ đồng, đạt 70,68% kế hoạch; Vĩnh Phúc đạt gần 16.000 tỷ đồng; Bắc Ninh ước đạt 14.845 tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán năm, bằng 91,4% so với cùng kỳ năm 2022...

Theo Cục Thống kê TP. HCM, một số nguồn thu quan trọng của thành phố như thu nội địa, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đều giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, thu nội địa đạt 150.688 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm trước. Trong đó, thu từ doanh nghiệp Nhà nước là 14.738 tỷ đồng (giảm 4,6%); thu từ khu vực ngoài nhà nước 46.977 tỷ đồng (tăng 5,5%); thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 35.617 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ nửa đầu năm trước.

Thu dầu thô 6 tháng đầu năm 2023 cũng chỉ đạt 12.938 tỷ đồng, giảm 6,7% so với cùng kỳ. Còn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 64.242 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ.

Cục Thống kê TP. HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế của thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi hoạt động kinh doanh bất động sản, xuất nhập khẩu giảm là nguyên nhân khiến thu ngân sách giảm 6,8% so với cùng kỳ.

Năm 2023, TP. HCM được giao chỉ tiêu thu ngân sách 469.681 tỷ đồng, đây là một thách thức rất lớn cho đầu tàu kinh tế của cả nước trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động. Ngay từ đầu năm, TP. HCM đã dự báo được tình hình khó khăn và kết quả thu ngân sách giảm trong 6 tháng đầu năm là kết quả không bất ngờ.

Tuy vậy, qua dự báo của Cục Thống kê TP. HCM, tình hình thu ngân sách quý 3/2023 có thể sẽ tốt hơn khi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp khởi sắc hơn. Qua khảo sát, Cục Thống kê TP. HCM dự báo, tình hình quý 3/2023 so với quý 2/2023, có 26,4% doanh nghiệp đánh giá tốt hơn, 35,1% giữ ổn định và 38,5% khó khăn hơn.

Theo Cục thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội 6 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện trên 224.000 tỷ đồng, đạt 62,4% dự toán pháp lệnh năm và tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là mức tăng cao nhất của thành phố trong giai đoạn 2012-2023.

Trong cơ cấu thu ngân sách nửa đầu năm của Hà Nội, chỉ có thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm, đạt 11.300 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ; còn lại thu nội địa và thu từ dầu thô đều tăng khá so với 6 tháng 2022.

Cụ thể, thu nội địa 207.200 tỷ đồng, đạt 64% dự toán và tăng 25,7% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô 1.700 tỷ đồng, đạt 79,9% dự toán và tăng 34,4%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa là ở khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 41.600 tỷ đồng, đạt 70,6% dự toán năm và tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 13.700 tỷ đồng, đạt 58% và tăng 22,1%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 43.000 tỷ đồng, đạt 57,9% và tăng 7%.

Thuế thu nhập cá nhân 21.300 tỷ đồng, đạt 55,4% và giảm 0,6%; thu tiền sử dụng đất 3.600 tỷ đồng, đạt 21,2% và giảm 47,7%; thu lệ phí trước bạ 3.200 tỷ đồng, đạt 38,6% và giảm 20,6%; thu phí và lệ phí 8.700 tỷ đồng, đạt 49,6% và giảm 1,5%.

Với Hải Phòng, Cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 46.490,8 tỷ đồng, đạt 39,93% dự toán HĐND Thành phố giao và bằng 84,83% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa đạt 16.666,2 tỷ đồng, bằng 81,63% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 28.475,6 tỷ đồng, bằng 86,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Rịa - Vũng Tàu, theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt khoảng 44.123 tỷ đồng, đạt 49,8% dự toán, giảm 20,9% so cùng kỳ; trong đó, thu từ dầu khí ước khoảng 16.450 tỷ đồng, đạt 68,8% dự toán, giảm 21,3% so cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu ước khoảng 8.542,5 tỷ đồng, đạt 39,4% dự toán, giảm 23,3% so cùng kỳ; thu ngân sách nội địa ước khoảng 19.130 tỷ đồng, đạt 44,5% dự toán, giảm 19,5% so cùng kỳ…

Nguyên nhân tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt thấp hơn chủ yếu do thu từ xuất nhập khẩu của một số mặt hàng giảm so với cùng kỳ, thu nội địa giảm, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt thấp do một số doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trong 6 tháng thấp hơn cùng kỳ.

Bình Dương đứng thứ 5 trong Top các địa phương có tổng thu ngân sách lớn nhất cả nước. Cụ thể, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 31.550 tỷ đồng, đạt 48% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 42% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 91% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa 23.850 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 50% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 100% so với cùng kỳ; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 7.700 tỷ đồng, đạt 38% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 71% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 7.330 tỷ đồng, đạt 24% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong Top địa phương có thu ngân sách Nhà nước cao trong cả nước, hầu hết đều ghi nhận số thu ngân sách nửa đầu năm giảm nhiều chẳng hạn như TP. HCM, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu,...

Trong đó, thu ngân sách của Hưng Yên giảm sâu nhất là 42,2%, dù vậy vẫn đạt 66,4% dự toán giao. Trong tổng thu ngân sách 15.223 tỷ đồng 6 tháng đầu năm của Hưng Yên, thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đều giảm. Cụ thể, thu nội địa đạt 13.557 tỷ đồng, giảm 43,5% so với cùng kỳ, đạt 74,4% dự toán giao; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.666 tỷ đồng, giảm 28,8% so với cùng kỳ, đạt 35,5% dự toán.

Mekong Asan
Mekong Asan
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tổng cục Thống kê

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

TP. Hồ Chí Minh: Phấn đấu tiết kiệm điện ít nhất 2% tổng sản lượng điện tiêu thụ

TP. Hồ Chí Minh: Phấn đấu tiết kiệm điện ít nhất 2% tổng sản lượng điện tiêu thụ

Dự báo năm 2024, nhu cầu điện sẽ tăng cao, để đảm bảo cung cấp điện, ngành điện TP. Hồ Chí Minh phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng lượng điện thương phẩm.
50 đơn vị cấp huyện và 1.243 đơn vị cấp xã chuẩn bị sắp xếp lại

50 đơn vị cấp huyện và 1.243 đơn vị cấp xã chuẩn bị sắp xếp lại

Từ phương án tổng thể sắp xếp lại đơn vị hành chính của 56 tỉnh, thành cho thấy, tổng số huyện thực hiện sắp xếp là 50 đơn vị và 1.243 đơn vị cấp xã.
Lâm Đồng: Đề nghị kiểm tra hoạt động nạo vét cát lòng hồ Thủy điện Đa M’Ri và Đa Siat

Lâm Đồng: Đề nghị kiểm tra hoạt động nạo vét cát lòng hồ Thủy điện Đa M’Ri và Đa Siat

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan tiến hành kiểm tra các hoạt động nạo vét cát tại lòng hồ thủy điện.
Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Sáng 27/2, 8 địa phương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ giao, nhận quân, tiễn hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024.
Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài

Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài

Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào địa bàn đạt 3 tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Khu Công nghệ cao hợp tác với Siemens đào tạo nhân lực công nghiệp vi mạch bán dẫn

TP. Hồ Chí Minh: Khu Công nghệ cao hợp tác với Siemens đào tạo nhân lực công nghiệp vi mạch bán dẫn

Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh hợp tác với Công ty Siemens Electronic Design Automation phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn.
Khánh Hòa: Phê duyệt quy hoạch khu đô thị ven vịnh Cam Ranh rộng hơn 300 ha

Khánh Hòa: Phê duyệt quy hoạch khu đô thị ven vịnh Cam Ranh rộng hơn 300 ha

Vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh - khu 3, TP. Cam Ranh, rộng hơn 300ha.
Quảng Nam: Doanh nghiệp hiến kế phát triển du lịch

Quảng Nam: Doanh nghiệp hiến kế phát triển du lịch

Các doanh nghiệp du lịch đã hiến kế để làm sao du khách đến Quảng Nam phải lưu trú nhiều ngày hơn, chi tiêu ở mức cao, khám phá được nhiều hơn...
Báo chí đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương

Báo chí đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương

Những thành tựu tỉnh Bình Dương đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp lớn của các cơ quan báo chí truyền thông và đội ngũ những người làm báo.
Hải Phòng: Khẩn trương hoàn thiện đưa bến phà Đồng Bài đi vào hoạt động từ ngày 1/3

Hải Phòng: Khẩn trương hoàn thiện đưa bến phà Đồng Bài đi vào hoạt động từ ngày 1/3

Theo kế hoạch của TP. Hải Phòng, bắt đầu từ 5 giờ ngày 1/3/2024, bến phà Đồng Bài sẽ chính thức đi vào hoạt động thay thế cho bến phà Gót.
Hải Phòng: Gỡ khó trong việc xin xác nhận khi mua nhà ở xã hội

Hải Phòng: Gỡ khó trong việc xin xác nhận khi mua nhà ở xã hội

Mới đây, Sở Xây dựng TP. Hải Phòng kiến nghị Bộ Xây dựng, Chính phủ ban hành nghị định nới rộng điều kiện về thu nhập cho các đối tượng mua nhà ở xã hội.
Dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng “ì ạch” chậm hơn 8 năm vẫn tiếp tục muốn gia hạn

Dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng “ì ạch” chậm hơn 8 năm vẫn tiếp tục muốn gia hạn

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình đã có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng của Dohwa.
Phú Yên: Sẽ là một trung tâm kinh tế biển của vùng Duyên hải Trung Bộ

Phú Yên: Sẽ là một trung tâm kinh tế biển của vùng Duyên hải Trung Bộ

Theo quy hoạch tỉnh Phú Yên, TP. Tuy Hòa được phát triển là đô thị biển; TP. Sông Cầu phát triển là TP. du lịch. Đây là động lực để kinh tế Phú Yên phát triển.
Đồng Nai: Cháy trên địa bàn huyện Xuân Lộc, nhiều tài sản và cây trồng bị lửa thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy trên địa bàn huyện Xuân Lộc, nhiều tài sản và cây trồng bị lửa thiêu rụi

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai và người dân địa phương đã nỗ lực dập tắt đám cháy khoảng 300m2 trên địa bàn huyện Xuân Lộc.
Kỳ vọng xuất khẩu năm 2024 khởi sắc

Kỳ vọng xuất khẩu năm 2024 khởi sắc

Ngành Công Thương Bình Thuận đề ra chỉ tiêu phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh là 791,3 triệu USD, tăng 10,76% so với năm 2023
Lào Cai ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Lào Cai ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2023.
Hà Tĩnh: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng tăng 5%

Hà Tĩnh: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng tăng 5%

Hai tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh đạt gần 955 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.
Thanh Hóa: 3.655 công dân hăng hái lên đường nhập ngũ vào quân đội

Thanh Hóa: 3.655 công dân hăng hái lên đường nhập ngũ vào quân đội

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa có 3.655 công dân thuộc 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đã hăng hái lên đường nhập ngũ.
Bình Định: Cần hơn 7.300 tỷ đồng mở rộng Cảng hàng không Phù Cát

Bình Định: Cần hơn 7.300 tỷ đồng mở rộng Cảng hàng không Phù Cát

Tỉnh Bình Định sẽ triển khai 3 dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Phù Cát với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng.
Lâm Đồng: Cháy rừng thông trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt

Lâm Đồng: Cháy rừng thông trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt

Chiều ngày 25/2, rừng thông nằm trong khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, TP. Đà Lạt bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa lan nhanh rồi bao phủ toàn khu vực.
Nghệ An: Hơn 3.250 công dân hăng hái lên đường nhập ngũ

Nghệ An: Hơn 3.250 công dân hăng hái lên đường nhập ngũ

Tỉnh Nghệ An có hơn 3.250 công dân thuộc 21 huyện, thị xã, thành phố hăng hái lên đường nhập ngũ.
Đắk Lắk: Phát hiện trăn gấm khổng lồ và ổ trứng trong vườn nhà ở huyện Cư M

Đắk Lắk: Phát hiện trăn gấm khổng lồ và ổ trứng trong vườn nhà ở huyện Cư M'gar

Anh Nguyễn Chí Cương, trú tại xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) vừa phát hiện 1 con trăn gấm nặng tới 15 kg đang đẻ trứng tại vườn nhà.
Bắc Ninh: Gần 2.000 người con ưu tú lên đường tòng quân

Bắc Ninh: Gần 2.000 người con ưu tú lên đường tòng quân

Ngày hội tòng quân năm nay, tỉnh Bắc Ninh có gần 2.000 người con ưu tú háo hức lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Yên Bái: Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Yên Bái: Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành công điện yêu cầu các sở ngành, địa phương tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
Yên Bái: Mục tiêu đến năm 2030 sẽ có trên 750 căn hộ nhà ở xã hội

Yên Bái: Mục tiêu đến năm 2030 sẽ có trên 750 căn hộ nhà ở xã hội

Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ nhà ở xã hội địa phương hoàn thành khoảng 751 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 263 căn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động