Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 25/02/2021 12:51

Tổng cục Hải quan tăng cường công tác hợp tác đào tạo

20:34 | 09/10/2020
Sáng ngày 9/10/2020, Tổng cục Hải quan và Học viện Tài chính, đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, nhằm tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động hợp tác, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực giữa hai đơn vị.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong 5 năm qua, các hoạt động phối hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Học viện Tài chính và Tổng cục Hải quan đã được triển có hiệu quả. Hàng năm, Tổng cục Hải quan đã cử một số chuyên gia trực tiếp tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hải quan cho giáo viên Bộ môn Nghiệp vụ hải quan thuộc khoa Thuế - Hải quan. Tổng cục Hải quan cũng tạo điều kiện cho các giảng viên Học viện Tài chính tham gia một số khoá đào tạo ngắn hạn do các chuyên gia nước ngoài giảng dạy về nghiệp vụ hải quan (ví dụ: quản lý rủi ro, trị giá hải quan, sở hữu trí tuệ…).

Một số cục hải quan địa phương và một số đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan cũng đã tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên của Học viện Tài chính đi thực tế nghiệp vụ hải quan tại một số chi cục và cục hải quan.

5444
Ký kết hợp tác giữa Tổng cục Hải quan và Học viện Tài chính

Hai bên cũng đã phối hợp tổ chức các hội thảo trao đổi về kinh nghiệm xây dựng chiến lược đào tạo, tổ chức đào tạo, quy trình quản lý học viên, áp dụng kỹ năng sư phạm, phương pháp dạy học hiện đại, đặc biệt là công tác giảng dạy trực tuyến E-learning trên các nền tảng thông tin đa phương tiện.

Học viện Tài chính cũng đã phối kết hợp với Tổng cục Hải quan trong việc giới thiệu, các sinh viên tốt nghiệp từ loại xuất sắc trở lên để Tổng cục Hải quan tuyển chọn và xét tuyển vào làm việc tại các cơ quan hải quan...

Nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao, hai đơn vị đã thônga nhất hợp tác trong 5 năm tiếp theo, tập trung vào nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Học viện Tài chính và Tổng cục Hải quan, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa.

Ngọc Quỳnh