Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm theo Bác bằng những hành động thiết thực

Những năm qua, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã luôn học và làm theo lời Bác dạy bằng những hành động thiết thực.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm theo lời Bác Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày sinh của Người

Luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ đến thăm ngành Điện cách đây gần 70 năm là “Phải đoàn kết để thi đua…Thi đua nhằm tăng năng suất lao động…”, trong những năm qua, cán bộ công nhân viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) luôn đoàn kết thi đua để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý vận hành và đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định

Thực hiện lời căn dặn của Bác năm xưa và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong suốt quá trình phát triển, tinh thần đoàn kết đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của EVNNPT. Nhiều năm qua, tinh thần đoàn kết song hành cùng với phong trào thi đua luôn được EVNNPT gìn giữ, phát huy và trở thành truyền thống tốt đẹp, là sợi dây gắn kết các thành viên, giúp EVNNPT tạo dựng một tập thể vững mạnh, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, EVN giao phó.

Hệ thống truyền tải điện 500kV giữ vai trò “xương sống” trong hệ thống điện toàn quốc với 3 mạch đường dây 500kV Bắc - Nam, đã có các mạch vòng 500kV ở cả khu vực miền Bắc và miền Nam, đã kết nối lưới truyền tải điện khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ ở cấp điện áp 500kV. Đến nay, về quy mô hệ thống truyền tải điện 220-500kV của Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á và nằm trong 10 nước đứng đầu châu Á.

Theo đó, EVNNPT đang quản lý vận hành khoảng 30.000 km đường 500kV và 220kV; quản lý vận hành 187 TBA 500kV và 220kV với tổng dung lượng máy biến áp trên 120.000 MVA. Nhiều công nghệ hiện đại như đường dây nhiều mạch, nhiều cấp điện áp, cáp ngầm 220kV, trạm GIS 220kV, trạm biến áp không người trực, hệ thống điều khiển tích hợp bằng máy tính, thiết bị định vị sự cố, giám sát dầu online, hệ thống SCADA... đã được áp dụng.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm theo Bác bằng những hành động thiết thực
Hệ thống truyền tải điện Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh

Năm 2024, xác định việc đảm bảo cung ứng, đảm bảo đủ điện có ý nghĩa rất quan trọng nên ngay từ đầu năm Đảng ủy EVNNPT đã ban hành Nghị quyết số 181-NQ/ĐU, ngày 12/01/2024 về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 với mục tiêu đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trên các mặt hoạt động của EVNNPT nhằm góp phần cùng EVN đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân.

Đảng ủy EVNNPT cũng đã ban hành Chương trình hành động số 33-CTr/ĐU (ngày 7/3/2024) thực hiện Nghị quyết số 239-NQ/ĐU, ngày 07/02/2024 của Đảng uỷ Tập đoàn về đảm bảo cung cấp điện năm 2024.

Để thực hiện mục tiêu chính trị xuyên suốt này, Tổng công ty và các đơn vị tập trung mọi nguồn lực trong công tác quản lý vận hành nhằm đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn, ổn định đặc biệt là trong thời điểm mùa nắng nóng. Đặt mục tiêu đảm bảo cung ứng điện làm mục tiêu ưu tiên hàng đầu, cao nhất, quan trọng nhất. Tất cả các công việc có liên quan hoặc hỗ trợ cho hoạt động đảm bảo cung ứng điện được lãnh đạo các đơn vị ưu tiên chỉ đạo và triển khai thực hiện, giải quyết ngay.

Các đơn vị bám sát tình hình vận hành, tăng tần suất kiểm tra thiết bị TBA và đường dây, tăng cường ứng trực, kiểm tra hành lang các tuyến đường dây, nhất là đối với các đường dây, máy biến áp mang tải cao trong các chế độ vận hành cực đoan để phát hiện và xử lý kịp thời bất thường, nguy cơ sự cố, đặc biệt là trên lưới điện 500kV, lưới truyền tải Trung - Bắc, lưới điện đấu nối nguồn và mua điện nước ngoài.

Chuẩn bị đầy đủ các phương án xử lý sự cố, chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng, phương án điều chuyển thiết bị khi cần. Sẵn sàng huy động và tập trung cao độ nhân lực, phương tiện để khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất. Giám sát chặt chẽ các đơn vị công tác trong quá trình công tác trên đường dây và trong TBA. Tuyệt đối đảm bảo an toàn, không để xảy ra các sai sót trong quá trình thao tác, thí nghiệm, sửa chữa thiết bị TBA và đường dây truyền tải.

EVNNPT cũng đã hoàn thành rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị không đảm bảo vận hành trên lưới điện truyền tải, đặc biệt là lưới điện liên kết Trung - Bắc để đảm bảo vận hành khi nâng giới hạn truyền tải Trung - Bắc trong mùa khô năm 2024. Cùng với đó, EVNNPT luôn xác định ứng dụng khoa học công nghệ là chìa khóa cho việc phát triển bền vững và là công cụ then chốt giúp tăng năng suất lao động, công tác ứng dụng khoa học công nghệ luôn được Tổng công ty hết sức quan tâm và coi trọng. EVNNPT đã xây dựng và đang triển khai thực hiện chiến lược ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040. Trong đó, chủ trương là xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia đồng bộ, hiện đại, thông minh; làm chủ công nghệ hiện đại, ứng dụng CNTT, sử dụng các ứng dụng mới nhất trong lĩnh vực truyền tải điện để nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện truyền tải.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm theo Bác bằng những hành động thiết thực
Thi công dự án đường dây 500kV

Hoạt động thiết thực

Xác định rõ việc đầu tư xây dựng có ý nghĩa rất quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng, đặc biệt là thực hiện Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án này phải hoàn thành trong tháng 6/2024.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Đảng ủy EVNNPT yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU của Đảng uỷ EVN, Nghị quyết số 31-NQ/ĐU của Đảng uỷ EVNNPT về nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, Nghị quyết số 144-NQ/ĐU của Đảng uỷ EVNNPT với quyết tâm, nỗ lực cao nhất nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và khối lượng, chú trọng các dự án trọng điểm, cấp bách, đặc biệt là các dự án đường dây 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, dự án đã hoàn thành 1.137/1.177 vị trí móng, đã hoàn thành và đang dựng 569/1.177 cột, đã hoàn thành kéo dây 7 khoảng néo, đang kéo dây 12 khoảng néo, dự án đang quyết tâm về đích vào tháng 6/2024.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm theo Bác bằng những hành động thiết thực
Lãnh đạo EVN/EVNNPT kiểm tra công trường đường dây 500kV mạch 3

Để có thành tích trên, thời gian qua, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể được phát huy để tạo thành sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên thông tin, tuyên truyền, bám sát tiến độ Dự án, kiểm tra, giám sát công trường thi công để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

EVNNPT cũng đã chỉ đạo các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát bố trí đủ nguồn lực, đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công tác thiết kế, thẩm tra, thẩm định đảm bảo chất lượng, tiến độ và đồng bộ các bước. Các nhà thầu cử lãnh đạo chuyên trách để chỉ đạo tổng thể, chuyên trách về Dự án, bố trí văn phòng đại diện tại Hà Nội để làm việc, trao đổi, giải trình và thực hiện công tác thiết kế được nhanh chóng, thuận tiện.

Tăng cường công tác quản lý về chất lượng thiết kế thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, của các ban quản lý dự án. Chỉ đạo tư vấn kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng, tiến độ và sự đồng bộ các bước thiết kế. EVNNPT chủ động, tích cực thực hiện công tác thu xếp đủ vốn cho các dự án, làm việc với các ngân hàng để đảm bảo giải ngân vốn vay kịp thời, đúng tiến độ; bố trí đủ vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án.

Bám sát các bộ, ngành và chính quyền địa phương hoàn thành công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, tác động vào rừng mở đường phục vụ thi công, đẩy nhanh tiến độ các Dự án. Bám sát chính quyền địa phương các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên để phối hợp đẩy nhanh công tác BTGPMB, sớm hoàn thành bàn giao hành lang trên toàn tuyến phục vụ kéo dây đảm bảo tiến độ của Dự án.

Lập tổng thể tiến độ, tiến độ chi tiết cho từng hạng mục để tổ chức quản lý, điều hành khoa học, đồng bộ, dự báo các điểm nút thắt để điều hành, tháo gỡ kịp thời. Áp dụng chương trình phần mềm quản lý chất lượng ĐTXD để kiểm soát tốt chất lượng, tiến độ. Tăng cường quản lý hợp đồng với các nhà thầu, yêu cầu nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng và tiến độ của các dự án. Chỉ đạo các nhà thầu xây lắp huy động tối đa nhân lực, vật lực, “sẵn sàng” thi công "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "làm việc xuyên lễ”… nhằm đảm bảo tiến độ các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động, sẵn sàng ứng phó với những tác động bất thường từ bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thi công như thời tiết, thiên tai, môi trường, dịch bệnh... Giám sát sự tuân thủ trong công tác đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai và thi công theo đúng quy định. Kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh về pháp lý. Chính vì vậy, đến nay tiến độ của dự án đang rất khả quan để tiến dần về đích.

Luôn ghi nhớ và thực hiện những lời căn dặn của Bác, tập thể lãnh đạo, CBCNV và người lao động EVNNPT sẽ luôn cố gắng, đoàn kết, quyết tâm, vươn lên, phát triển một cách bền vững, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, đảm bảo quản lý vận hành với công nghệ hiện đại để đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện.

Tiến Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bác Hồ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bảo hiểm PJICO chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới: “Phụng sự từ tâm”

Bảo hiểm PJICO chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới: “Phụng sự từ tâm”

Ngày 21/6, Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex- PJICO long trọng tổ chức Lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ...
WinCommerce đẩy mạnh hợp tác với các nhà sản xuất, khai thác tiềm năng tiêu dùng nội địa

WinCommerce đẩy mạnh hợp tác với các nhà sản xuất, khai thác tiềm năng tiêu dùng nội địa

Hội nghị Nhà cung cấp 2024 của WinCommerce: đẩy mạnh hợp tác với các nhà sản xuất, khai thác tiềm năng tiêu dùng nội địa. Mỗi ngày 1 điểm bán mới sẽ xuất hiện.
Công ty CP Công nghệ Chống giả Việt Nam khai trương văn phòng tại Đồng Nai và Bình Dương

Công ty CP Công nghệ Chống giả Việt Nam khai trương văn phòng tại Đồng Nai và Bình Dương

Trong 2 ngày 20 - 21/6, Công ty CP Công nghệ Chống giả Việt Nam (ACTIV) tổ chức khai trương 2 Văn phòng Đại diện Công ty ACTIV tại tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.
Trường Đại học Công Nghệ Đông Á: Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội

Trường Đại học Công Nghệ Đông Á: Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội

Trường Đại học Công Nghệ Đông Á là ngôi trường tiên phong theo mô hình đào tạo “Thực hành ứng dụng” đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội”.
Một doanh nghiệp ngành than tiên phong ứng dụng công nghệ AI trong giám định mớn nước tàu biển

Một doanh nghiệp ngành than tiên phong ứng dụng công nghệ AI trong giám định mớn nước tàu biển

Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong công tác giám định khối lượng hàng hóa

Tin cùng chuyên mục

T&T Group và Tập đoàn Erex (Nhật Bản) hợp tác phát triển nhà máy điện sinh khối tại An Giang

T&T Group và Tập đoàn Erex (Nhật Bản) hợp tác phát triển nhà máy điện sinh khối tại An Giang

Vừa qua, T&T Group và Tập đoàn Erex (Nhật Bản) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện sinh khối An Giang 1
Tâm lý tiêu dùng thay đổi, doanh nghiệp tìm cách thích nghi và kích cầu

Tâm lý tiêu dùng thay đổi, doanh nghiệp tìm cách thích nghi và kích cầu

Kinh tế khó khăn, người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Do đó, doanh nghiệp phải thay đổi, cung cấp các giải pháp phù hợp cho người tiêu dùng.
Hòa Phát lọt top 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á

Hòa Phát lọt top 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á

Doanh thu của Hòa Phát trong năm 2023 đạt 4,99 tỉ USD, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 287 triệu USD, tổng tài sản đạt 7,74 tỉ USD tại thời điểm 31/12/2023.
Kết nối kinh doanh cho 50 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Kết nối kinh doanh cho 50 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Phiên kết nối kinh doanh đã diễn ra sôi nổi giữa 30 doanh nghiệp mua hàng tiềm năng và 50 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ theo 4 nhóm ngành hàng.
VEAM có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị và tân Tổng giám đốc

VEAM có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị và tân Tổng giám đốc

Sáng 20/6 tại Hà Nội, tại đại hội cổ đông thường niên 2024, VEAM đã bỏ phiếu bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
Đại hội đồng cổ đông VEAM: Năm 2024, đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 5.400 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông VEAM: Năm 2024, đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 5.400 tỷ đồng

Sáng 20/6 tại Hà Nội, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM)-CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Nhiệt điện Ninh Bình: Thực hiện đạt và hoàn thành vượt mức kế hoạch, chỉ tiêu năm 2023

Nhiệt điện Ninh Bình: Thực hiện đạt và hoàn thành vượt mức kế hoạch, chỉ tiêu năm 2023

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Sáng nay 20/6, VEAM họp bãi nhiệm, miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Sáng nay 20/6, VEAM họp bãi nhiệm, miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Sáng nay 20/6 tại Hà Nội, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM)-CTCP sẽ tổ chức đại hội cổng đông thường niên năm 2024.
Kinh tế phục hồi hỗ trợ chứng khoán nửa cuối năm 2024

Kinh tế phục hồi hỗ trợ chứng khoán nửa cuối năm 2024

Nửa đầu năm 2024 đã chứng kiến nhiều biến động trên thị trường chứng khoán toàn cầu do tác động của các yếu tố kinh tế và địa chính trị.
EVNNPT với những dấu ấn Tháng công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động 2024

EVNNPT với những dấu ấn Tháng công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động 2024

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là những dấu ấn của Công đoàn EVNNPT trong Tháng Công nhân 2024.
67 doanh nghiệp sẽ được vinh danh vì người lao động năm 2024

67 doanh nghiệp sẽ được vinh danh vì người lao động năm 2024

Dự kiến vào ngày 25/6 tới, 67 doanh nghiệp sẽ được vinh danh trong chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2024.
Đẩy nhanh thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần In Việt Lập Cao Bằng

Đẩy nhanh thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần In Việt Lập Cao Bằng

UBND tỉnh Cao Bằng đang triển khai công tác chuẩn bị và đẩy nhanh các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần In Việt Lập Cao Bằng.
Tập đoàn PAN lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Tập đoàn PAN lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Vượt qua hàng loạt bước đánh giá của Fortune, Tập đoàn PAN (Mã: PAN) là một trong 70 doanh nghiệp Việt Nam có tên trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á
Quacontrol: Nhiều hoạt động chăm lo người lao động nhân Tháng Công nhân

Quacontrol: Nhiều hoạt động chăm lo người lao động nhân Tháng Công nhân

Quacontrol thăm hỏi, tặng quà động viên các tổ đội sản xuất điển hình tiên tiến, công nhân lao động diện chính sách... nhân Tháng Công nhân năm 2024
Chứng khoán KBSV trao tặng 1 tỷ đồng học bổng cho sinh viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Chứng khoán KBSV trao tặng 1 tỷ đồng học bổng cho sinh viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam vừa trao học bổng dành cho 40 sinh viên xuất sắc của Đại học Quốc gia Hà Nội với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Công đoàn Than Dương Huy: Nhiều hoạt động thiết thực vì người lao động

Công đoàn Than Dương Huy: Nhiều hoạt động thiết thực vì người lao động

Vừa qua, Công đoàn Công ty Than Dương Huy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng Công nhân – Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024
Nửa cuối năm 2024, doanh nghiệp dệt may sẽ bớt áp lực tỷ giá

Nửa cuối năm 2024, doanh nghiệp dệt may sẽ bớt áp lực tỷ giá

Nửa cuối năm, dù áp lực tỷ giá được dự báo giảm nhưng doanh nghiệp dệt may được khuyến cáo cần bám sát diễn biến thị trường để ứng phó phù hợp.
Doanh nghiệp hóa chất Việt Nam lọt vào Top 20 nhà phân phối hoá chất lớn nhất toàn cầu

Doanh nghiệp hóa chất Việt Nam lọt vào Top 20 nhà phân phối hoá chất lớn nhất toàn cầu

Công ty Cổ phần Stavian Hóa chất vươn lên thứ 17 trong Top 100 Nhà phân phối hóa chất lớn nhất toàn cầu, đánh dấu sự công nhận của cộng đồng doanh nghiệp.
70 cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị biểu dương Người lao động ngành Điện tiêu biểu

70 cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị biểu dương Người lao động ngành Điện tiêu biểu

EVNGENCO2 phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương Người lao động ngành Điện tiêu biểu, an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2024 và cán bộ nữ xuất sắc giai đoạn 2019-2024
Phục hồi chưa bền vững, doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều rủi ro

Phục hồi chưa bền vững, doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều rủi ro

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của khu vực doanh nghiệp được ghi nhận có sự phục hồi song vẫn thiếu bền vững và chứa đựng nhiều rủi ro.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động