Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 20/06/2021 02:28

Tổng công ty thuốc lá Việt Nam: Giảm thiểu chất thải ra môi trường

11:00 | 20/05/2021
Nhằm thực hiện nghiêm quy định pháp luật bảo vệ môi trường, trong những năm qua, các đơn vị thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã có nhiều cố gắng đầu tư, nâng cấp công trình bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh (SXKD).

Tăng cường đầu tư

Với 21 đơn vị thành viên, trong đó có 17 đơn vị SXKD, toàn bộ các đơn vị sản xuất thuộc Vinataba thực hiện đầy đủ các quy định quản lý môi trường, như: Lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM)/Kế hoạch bảo vệ môi trường. 100% đơn vị của tổng công ty thực hiện đầy đủ chương trình giám sát, quan chắc môi trường xung quanh 2 lần/năm và giám sát chất lượng các nguồn thải như nước thải, khí thải 4 lần/năm theo đúng cam kết trong báo cáo ĐTM hoặc đề án môi trường đã được phê duyệt.

Tổng công ty thuốc lá Việt Nam:  Giảm thiểu chất thải ra môi trường

Cảnh quan xanh tại Công ty Thuốc lá Thăng Long

16/17 đơn vị SXKD đang hoạt động của Vinataba đã có hệ thống xử lý khí thải, chất lượng khí thải sau khi xử lý đạt QCVN 19:2009 cột B. Năm 2020, Công ty Thuốc lá An Giang đã đầu tư hệ thống thu gom và xử lý gồm 1 máy hút bụi có công suất 5.000 m3/giờ, tương đương với 29,2 triệu m3/năm, được lắp đặt đồng bộ với dây chuyền sản xuất; Công ty Thuốc lá Thanh Hóa đã đầu tư xây dựng mới dây chuyền công nghệ cấp sợi tự động để chuyển sang thu bụi khó hoàn toàn thay thế cho thu bụi nước trước đó. Đặc biệt, năm 2020, Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris đã hoàn thành hệ thống xử lý nước thải công suất 20 m3/ ngày đêm, sử dụng công nghệ xử lý sinh học có tổng giá trị đầu tư 500 triệu đồng, được đưa vào sử dụng và bước đầu phát huy hiệu quả.

Với Công ty Thuốc lá Bến Tre, 3 lần đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý bụi tại phân xưởng Vấn bao, Liên hợp…, cải tạo 2 hố thu gom nước thải trong công ty đưa về hệ thống xử lý nước trung tâm để xử lý, cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất 80 m3/ngày để nước đầu ra đạt tiêu chuẩn loại A.

Công ty Thuốc lá Thăng Long đã tiến hành nhiều dự án môi trường với tổng kinh phí đầu tư hàng chục tỷ đồng như: Hệ thống xử lý mùi, hệ thống xử lý nước thải và các công trình nhà chứa rác thải. Công ty cũng xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công xuất 20 m3/ngày đêm sử dụng công nghệ xử lý sinh học. Toàn bộ khuôn viên của công ty đều được trồng cây xanh, giảm độ nóng cho nhà xưởng, hạn chế tiếng ồn cũng như ngăn mùi để tạo ra môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp - thân thiện cho công nhân.

Nâng cao công tác quản lý

Giai đoạn 2015 - 2020, nhiều đơn vị thuộc Vinataba đã đầu tư, đổi mới áp dụng công nghệ /tiêu chuẩn/quy chuẩn trong quản lý môi trường. Các đơn vị này đã áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.

Đối với chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại, 100% đơn vị ký hợp đồng với các cơ quan chức năng để thu gom, xử lý. Nhiều công ty đã thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn và duy trì hoạt động này, điển hình như Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, góp phần giảm thiểu chất thải ra môi trường và hướng đến mô hình sản xuất, tiêu dùng bền vững.

Định kỳ hàng năm, Vinataba tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị. Từ năm 2016 - 2019, tổng công ty đã tiến hành 22 lượt kiểm tra tại các đơn vị. Kết quả, các đơn vị thuộc tổng công ty đều nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường; nhiều đơn vị được cơ quan chức năng đánh giá cao việc thực hiện tốt giải pháp, nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Kết quả quan trắc cho thấy, chất lượng không khí xung quanh, khí thải của hầu hết các đơn vị đều đạt QCVN, chất lượng nước thải đạt QCVN hoặc đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của khu công nghiệp.

Thu Hường