Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí: Nhiều chỉ tiêu về đích sớm

Năm 2021, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đối diện rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, vượt lên các thách thức, PVEP đã về đích sớm nhiều chỉ tiêu, tiếp tục giữ vai trò và đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế của đất nước.
Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP): Đột phá trong quản lý tài chính và chỉ đạo điều hành

Duy trì hoạt động an toàn, ổn định

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022, ngày 27/12, báo cáo của PVEP nêu rõ tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị trong năm 2021 đứng trước các khó khăn, như: Giá dầu biến động không ổn định, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động thi công khoan, khai thác, xuất bán dầu… Trước tình hình đó, bám sát kế hoạch năm 2021 và thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm, giữ vững ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tổng giám đốc PVEP Trần Hồng Nam - cho biết, PVEP đã hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu quan trọng như sản lượng khai thác dầu, dầu khí, tài chính và lợi nhuận đã về đích sớm.

Cụ thể, gia tăng trữ lượng năm 2021 của PVEP ước đạt 0,7 triệu tấn, bằng 109% kế hoạch năm; sản lượng khai thác đạt 3,49 triệu tấn quy dầu, đạt 103% kế hoạch năm, trong đó sản lượng dầu và condensate là 2,53 triệu tấn, đạt 108% kế hoạch năm; sản lượng khí bán là 955 triệu m3, đạt 93% kế hoạch năm. Tổng doanh thu ước đạt 31.900 tỷ đồng, bằng 160% kế hoạch năm, về đích sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra. Ngoài ra, lợi nhuận trước thuế trước phân bổ chi phí ước đạt 12.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí ước tính 5.600 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 11.800 tỷ đồng, tương đương 180% kế hoạch năm.

Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí: Nhiều chỉ tiêu về đích sớm
Năm 2021 PVEP đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch

Bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng thực hiện các Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đột phá mô hình kinh doanh, đầu tư, pháp lý cũng đã mang lại những hiệu quả quan trọng trong năm 2021 của PVEP. Đặc biệt, các mô hình kinh doanh, triển khai đầu tư, pháp lý đầu tư góp phần nâng cao tính tự chủ trong hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí; mở rộng các kênh hợp tác đầu tư, tạo điều kiện cho PVEP giữ vững sự ổn định, hướng tới phát triển bền vững. Đồng thời, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cũng đã góp phần vào hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của PVEP.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế vì dịch Covid-19, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – ông Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả mà PVEP đạt được, nhất là các con số về sản lượng khai thác dầu, dầu khí, tài chính. Kết quả mà PVEP đạt được không chỉ đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, mà còn bù đắp khó khăn cho các ngành kinh tế khác. “Chính sự chủ động và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo PVEP, cũng như nỗ lực, đoàn kết của cả tập thể đã giúp đơn vị vượt qua nhiều khó khăn, duy trì tốt nhịp độ sản xuất, kinh doanh; đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả của các công trình dầu khí. Đây chính là năm đặc biệt thành công của PVEP”- ông Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động mà PVEP cần khắc phục, như còn chậm tiến độ triển khai các dự án, nhiều hạng mục bị trì hoãn, tạm dừng; mục tiêu hạ giá thành sản phẩm thích ứng biến động của thị trường, sản lượng khai thác gia tăng vượt so kế hoạch nhưng vẫn còn khiêm tốn, đặc biệt sản lượng khai thác chủ yếu vẫn từ các mỏ đã phát triển, chứ chưa khai thác thêm các mỏ mới. Theo đó, nếu không có giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn về tìm kiếm, thăm dò, khai thác nhằm gia tăng sản lượng thì tương lai hoạt động của PVEP cũng sẽ gặp nhiều khó khăn lớn do xu hướng dịch chuyển năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ.

Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí: Nhiều chỉ tiêu về đích sớm
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Hoàng Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo

Thúc đẩy gia tăng sản lượng khai thác

Năm 2022 được nhận định sẽ còn khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh, đặc biệt trước xu thế dịch chuyển năng lượng, giá dầu vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự đoán, các mỏ dần cạn kiệt, các vướng mắc về cơ chế cho hoạt động thăm dò khai thác dầu khí. Vì vậy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Hoàng Quốc Vượng yêu cầu, PVEP cần xác định rõ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác là mục tiêu quan trọng hàng đầu của đơn vị nhằm ngăn chặn đà suy giảm sản lượng khai thác.

Nhằm giảm áp lực các khó khăn, thời gian tới, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị PVEP thúc đẩy thực hiện các giải pháp đảm bảo sản xuất an toàn, khai thác liên tục ổn định; ưu tiên đầu tư các hạng mục cần thiết, đảm bảo tiến độ của dự án; nâng cao năng lực quản trị; tăng cường giám sát đầu tư, quản lý chặt chẽ dòng tiền; tập trung tìm kiếm các dự án trong nước; tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp; tăng chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ kỹ thuật, quản lý; duy trì phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả. “Đặc biệt, PVEP cần tiếp nối, phát huy truyền thống, giá trị cốt lõi của ngành đó là khát vọng tiên phong, bản lĩnh, nghĩa tình; xây dựng môi trường doanh nghiệp kỷ cương, an toàn, hiệu quả, sáng tạo để tiếp tục vượt qua khó khăn, tạo những đột phá mới trong sản xuất, kinh doanh”- ông Hoàng Quốc Vượng chỉ đạo.

Nhận thức rõ những thách thức, theo kế hoạch đề ra của năm 2022 PVEP cũng đã thể hiện rõ quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao. Đồng thời, đơn vị này cũng đã công bố một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, cụ thể trong năm tới. Đó là, gia tăng trữ lượng 0,56 triệu tấn quy dầu, tổng sản lượng khai thác năm là 3,18 triệu tấn quy dầu; đảm bảo an toàn, hiệu quả thi công 27 giếng khoan; kiểm soát và thúc đẩy tiến độ của các mỏ đang phát triển, đẩy mạnh thẩm lượng các đối tượng đã được phát hiện; hoàn thành phát triển mỏ và sớm đưa mỏ vào hoạt động khai thác đúng tiến độ. PVEP hướng tới mục tiêu tổng doanh thu đạt 25.607 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.788 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 817 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước 7.181 tỷ đồng.

Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí: Nhiều chỉ tiêu về đích sớm
Tổng giám đốc PVEP - ông Trần Hồng Nam

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2022, lãnh đạo PVEP cho biết, đơn vị này sẽ tăng cường thực hiện một số các giải pháp trọng tâm, như tìm kiếm thăm dò, phát triển khai thác; quản lý đầu tư, kiểm soát chi phí; tăng cường ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch. Trong đó, “PVEP sẽ triển khai các dự án thăm dò gia tăng trữ lượng; các dự án khai thác PVEP sẽ tập trung rà soát, cập nhật các danh mục đầu tư, cụ thể hóa phương án tìm kiếm thăm dò, nghiên cứu, xây dựng mô hình hợp tác đầu tư cụ thể cho từng dự án. Đồng thời, xây dựng kế hoạch trọng điểm, tập trung cho tìm kiếm thăm dò và phát triển dự án mới”- Tổng giám đốc Trần Hồng Nam cho hay.

Tuy nhiên, để tiếp tục đóng góp cho kinh tế đất nước, PVEP kiến nghị, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quan tâm, chỉ đạo, có giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, thách thức của PVEP, như: Các vướng mắc về cơ chế, thủ tục đầu tư, giải quyết tồn đọng các dự án; định hướng, tạo điều kiện cho PVEP tham gia cùng Tập đoàn bằng hình thức phù hợp vào các dự án có tiềm năng ở nước ngoài; kiến nghị xem xét, phê duyệt Đề án tái cơ cấu lại tổng thể PVEP giai đoạn 2021-2025; xem xét cơ chế vốn phù hợp cho doanh nghiệp và cho dự án thăm dò khai thác rủi ro; sửa đổi Luật Dầu khí, cơ chế pháp lý đảm bảo rõ các quy định trong đầu tư dự án dầu khí; khuyến khích, thu hút đầu tư phù hợp với các mỏ nhỏ, cận biên, nước sâu, xa bờ và khai thác tận thu…

Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí: Nhiều chỉ tiêu về đích sớm
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc của PVEP năm 2021
Hoa Quỳnh

Tin mới nhất

Than Quang Hanh tăng năng suất khai thác nhờ làm chủ công nghệ

Than Quang Hanh tăng năng suất khai thác nhờ làm chủ công nghệ

Nhờ chú trọng đầu tư và ứng dụng công nghệ mới trong khai thác than, Công ty Than Quang Hanh - TKV đã đạt được những kết quả tích cực trong năm 2021.
GLP công bố Quỹ Phát triển logistics đầu tiên tại Việt Nam trị giá 1,1 tỷ USD

GLP công bố Quỹ Phát triển logistics đầu tiên tại Việt Nam trị giá 1,1 tỷ USD

GLP chính thức công bố việc thành lập GLP Vietnam Development Partners I (“GLP VDP I”) với tổng giá trị đầu tư 1,1 tỷ USD. Quỹ nhận được cam kết từ một nhóm nhà đầu tư đa dạng đến từ các quỹ hưu trí, quỹ đầu tư quốc gia và các công ty bảo hiểm đến từ Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông.
SonKim Land đứng Top 10 nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam năm 2021

SonKim Land đứng Top 10 nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam năm 2021

Ngày 21/02/2022, SonKim Land được vinh danh trong Top 10 nhà phát triển bất động sản (BĐS) tại Việt Nam năm 2021 (Top 10 Developers Awards 2021 Vietnam) tại lễ trao giải thưởng quốc tế BCI Asia, nhà cung cấp thông tin hàng đầu về kiến trúc và xây dựng tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
EVN: Phấn đấu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025

EVN: Phấn đấu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025

Ngày 21-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức công bố “Hệ sinh thái số EVN - EVNCONNECT”. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của EVN trên con đường trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.
TKV giữ vững doanh nghiệp hàng đầu tìm kiếm, khai thác tài nguyên

TKV giữ vững doanh nghiệp hàng đầu tìm kiếm, khai thác tài nguyên

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tin cùng chuyên mục

Dai-ichi Life Việt Nam và dấu ấn 15 năm có mặt tại thị trường Việt Nam

Dai-ichi Life Việt Nam và dấu ấn 15 năm có mặt tại thị trường Việt Nam

Nằm trong chuỗi các hoạt động "Chào mừng 15 năm thành lập Công ty (18/1/2007 - 18/1/2022), ngày 18/1/2022 vừa qua, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“Dai-ichi Life Việt Nam”) đã tổ chức sự kiện “15 năm - Kết nối Triệu Yêu Thương” tại Trung tâm Hội nghị - Sự kiện Gem Center, Tp. Hồ Chí Minh.
Vietcombank và Trungnam Group ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện

Vietcombank và Trungnam Group ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện

Ngày 20/01/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện.
Doanh nghiệp Việt sẵn sàng phục hồi với kế hoạch “Xây dựng lại tốt hơn”

Doanh nghiệp Việt sẵn sàng phục hồi với kế hoạch “Xây dựng lại tốt hơn”

Gần hai năm sống chung với đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp Việt Nam cũng như tại khu vực Đông Nam Á đều sẵn sàng phục hồi kinh doanh với kế hoạch “Xây dựng lại tốt hơn” (build back better).
PC Vĩnh Phúc tiếp tục “bứt phá” trong tình hình mới

PC Vĩnh Phúc tiếp tục “bứt phá” trong tình hình mới

Kết thúc năm 2021 nhiều sóng gió do đại dịch Covid-19 mang lại nhưng Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc) đã hoành thành tốt mọi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số. Kết quả này đã giúp công ty tự tin bước vào năm 2022 với tâm thế tràn đầy hứng khởi.
Vietjet, FPT, Vingroup, Vinamilk vào TOP50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Vietjet, FPT, Vingroup, Vinamilk vào TOP50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Vietjet, FPT, Vingroup, Vinamilk…là những thương hiệu vừa được gọi tên trong bảng xếp hạng “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” (TOP50) năm 2020 - 2021 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư và công ty chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên.
EVNNPC: Tiếp tục hành trình thắp sáng ước mơ

EVNNPC: Tiếp tục hành trình thắp sáng ước mơ

Trong những ngày cuối cùng của năm Âm lịch cận kề, chúng tôi lại có dịp theo chân đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đến thăm và tặng quà cho các học sinh tại 15 điểm trường ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Hoạt động nằm trong chương trình "Thắp sáng ước mơ" của EVNNPC.
Sức hút của cổ phiếu Nova Consumer – doanh nghiệp mở màn IPO năm 2022

Sức hút của cổ phiếu Nova Consumer – doanh nghiệp mở màn IPO năm 2022

Mở màn IPO năm 2022, cổ phiếu Nova Consumer được nhà đầu tư kỳ vọng vì sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp cũng như tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn.
Việt Nam tiếp tục duy trì thứ hạng khá về chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia

Việt Nam tiếp tục duy trì thứ hạng khá về chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia

Năm 2021, Việt Nam xếp thứ 44 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam xếp hạng 59/100 quốc gia. Việt Nam xếp thứ 3 trong nhóm 3 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia và Singapore. Đây là thông tin được đưa ra tại Fesstival Khởi nghiệp 2022 diễn ra ngày 19/1, tại Hà Nội.
Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin: Phấn đấu đạt doanh thu 1.568 tỷ đồng trong năm 2022

Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin: Phấn đấu đạt doanh thu 1.568 tỷ đồng trong năm 2022

Năm 2021, Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, các mặt sản xuất, công tác, mục tiêu Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2021, doanh thu đạt trên 2.070 tỷ đồng, tăng 42,2%.
Kho cảng PV GAS Vũng Tàu: 20 năm vững vị thế, vươn tầm cao

Kho cảng PV GAS Vũng Tàu: 20 năm vững vị thế, vươn tầm cao

Kho cảng PV GAS Vũng Tàu (Kho cảng Thị Vải - KCTV), là kho cảng chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), xăng nhẹ (condensate) lớn nhất Việt Nam, được quản lý và điều hành bởi Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) - đơn vị trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS). Trải qua chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, Kho cảng PV GAS Vũng Tàu đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào và hướng tới những cơ hội phát triển mới trong thời gian tới.
Doanh nghiệp dệt may: "Đắt hàng" trong năm mới

Doanh nghiệp dệt may: "Đắt hàng" trong năm mới

Nhiều doanh nghiệp (DN) dệt may trong nước đang tăng tốc sản xuất nhằm tranh thủ thời điểm thuận lợi của thị trường, bù đắp những thiệt hại do dịch bệnh gây ra và làm bước đệm cho mục tiêu tăng trưởng trong năm nay.
Petrolimex Sài Gòn là “Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2021" của TP. Hồ Chí Minh

Petrolimex Sài Gòn là “Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2021" của TP. Hồ Chí Minh

Mới đây, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tôn vinh Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2021 nhằm ghi nhận sự đóng góp, đồng hành của các doanh nghiệp đối với thành phố trong năm qua. Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) vinh dự là trong 1 trong 14 doanh nghiệp được vinh danh tại buổi lễ.
Khởi động Dự án tăng năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam

Khởi động Dự án tăng năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam

Được triển khai trong vòng 5 năm, với ngân sách 36 triệu USD, Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai đã chính thức được khởi động vào chiều ngày 18/1 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Honda Việt Nam: Nỗ lực vượt đại dịch, nâng cao chất lượng vì cộng đồng

Honda Việt Nam: Nỗ lực vượt đại dịch, nâng cao chất lượng vì cộng đồng

Mặc dù phải đối mặt với những thách thức do dịch Covid-19 trong năm 2021, Công ty Honda Việt Nam (HVN) vẫn nỗ lực mang lại những sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp trên cả lĩnh vực kinh doanh ô tô và xe máy, tiếp tục đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội.
Hơn 60% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tiền Tết âm lịch

Hơn 60% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tiền Tết âm lịch

Khoảng 62,7% doanh nghiệp (DN) trong tổng số 42.159 DN báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch năm 2022.
VEAM vượt qua đại dịch, lợi nhuận đạt 6.279 tỷ đồng

VEAM vượt qua đại dịch, lợi nhuận đạt 6.279 tỷ đồng

Mặc dù bị ảnh hưởng bất lợi do đại dịch Covid-19 đã tạo ra những rào cản và và khó khăn trong hoạt động, tuy nhiên kết thúc năm 2021 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty mẹ và các công ty con thuộc Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) vẫn đạt mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2020, đặc biệt lợi nhuận của VEAM đạt 6.279 tỷ đồng.
NextTech đầu tư 500.000 USD vào Startup FoodHub.vn - Ứng dụng thực phẩm sạch tận nhà

NextTech đầu tư 500.000 USD vào Startup FoodHub.vn - Ứng dụng thực phẩm sạch tận nhà

Ngày 18/1/2022, Tập đoàn NextTech và Quỹ đầu tư Next100.vc chính thức công bố đầu tư 500.000 USD vào FoodHub.vn - Ứng dụng cung cấp dịch vụ thực phẩm sạch đến tận nhà với tham vọng phát triển một hệ sinh thái dịch vụ thực phẩm sạch thiết yếu cho các hộ gia đình thành thị Việt Nam.
Phân bón Cà Mau đạt Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2021

Phân bón Cà Mau đạt Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2021

Ngày 14/01/2022, tại Hà Nội, Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2021. Công ty Cổ phần Phân bón Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) vinh dự được tôn vinh trong sự kiện đặc biệt này.
Vietjet khai thác thêm đường bay TP. HCM - Bangkok từ ngày 21/01/2022

Vietjet khai thác thêm đường bay TP. HCM - Bangkok từ ngày 21/01/2022

Tiếp tục mở rộng mạng bay thương mại quốc tế, Vietjet khôi phục thêm đường bay kết nối thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) với thủ đô Bangkok của Thái Lan từ ngày 21/01/2022.
Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV: Xử lý gần 140 triệu m3 nước thải mỏ trong năm 2021

Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV: Xử lý gần 140 triệu m3 nước thải mỏ trong năm 2021

Năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 và sự biến đổi bất thường của thời tiết đã ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV, song Công ty vẫn khắc phục được những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động