Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 21/01/2021 15:26

Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh: Thi đua là động lực gắn kết

17:27 | 14/09/2020
Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua, yêu nước, gắn kết mọi thành viên trong đơn vị thành một tập thể mạnh. Nhiều chỉ tiêu đã đạt tốt hơn các chỉ tiêu kế hoạch năm mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao, trong đó có một số chỉ tiêu chính về đích sớm từ 1 đến 2 năm so với lộ trình.

Hiệu quả thiết thực

EVNHCMC cho biết, trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng luôn được quan tâm đổi mới theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng bộ tổng công ty. Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã được cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong tổng công ty đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Trong đó, công tác tổ chức phát động và hưởng ứng triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của EVNHCMC đạt hiệu quả thiết thực, tạo động lực thi đua mạnh mẽ, tích cực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh: Thi đua là động lực gắn kết
Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc EVNHCMC đi thị sát công trường

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc EVNHCMC khẳng định, công tác thi đua khen thưởng là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chương trình kế hoạch, nhưng phong trào thi đua chỉ thực sự có sức sống, đạt hiệu quả thiết thực khi nó trở thành phong trào của người lao động với tính tự nguyện, tự giác cao. “Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã được cấp ủy Đảng, Chính quyền và các đoàn thể trong Tổng công ty đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sâu sát, công tác tổ chức phát động và hưởng ứng triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của Tổng Công ty đạt hiệu quả thiết thực, tạo động lực thi đua mạnh mẽ”- ông Nguyễn Văn Thanh bày tỏ.

Cụ thể, phong trào thi đua tại EVNHCMC đã đáp ứng yêu cầu cung ứng điện và hoàn thành các trọng trách liên quan của ngành điện, đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, hoàn thiện và đổi mới toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty; đẩy mạnh chất lượng phục vụ khách hàng; nâng cao hiệu quả đầu tư, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; phát triển thương hiệu Tổng công ty.

Trong giai đoạn 2015-2020, việc phát động các phong trào thi đua nước rút về đích và quyết tâm thực hiện vượt chỉ tiêu trong từng lĩnh vực công tác chuyên môn đã có tác dụng tạo ra môi trường thi đua sôi nổi, tạo động lực thúc đẩy tập thể, cán bộ, nhân viên, người lao động của EVNHCMC tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu giao trong kế hoạch từng năm.

Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016 -2020 do EVN giao cho tổng công ty, EVNHCMC đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu, đặc biệt có một số chỉ tiêu trọng tâm được thực hiện về đích sớm từ 1 đến 2 năm so với lộ trình của EVN giao đến năm 2020. Đơn cử như các chỉ tiêu: Cung cấp dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 cho 19/19 loại hình dịch vụ; độ tin cậy cung cấp điện SAIFI, SADI; tổn thất điện năng đo đếm; hoàn tất 100% trạm biến áp 110kV đạt tiêu chí không người trực (54/54 trạm), về đích sớm 01 năm so với lộ trình EVN giao đến năm 2020.

Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh: Thi đua là động lực gắn kết
Gắn biển công trình tại xã đảo Thạnh An

Qua các phong trào thi đua, đơn vị cũng đã hoàn thành tiêu chí số 4 (về điện) trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP. Trong đó, đã hoàn thành công trình “Xây dựng mới lưới điện 22kV xuyên rừng cấp điện cho ấp đảo Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ”, phủ kín lưới điện quốc gia 100% trên địa bàn TP; hiện đại hóa lưới điện và nâng cao chất lượng điện năng cho khu vực 5 huyện ngoại thành. Đặc biệt trong giai đoạn 2015 – 2020, Tổng công ty đã hoàn tất ngầm hóa 675 km lưới điện trung thế (đạt 104% kế hoạch), 1.160 km lưới điện hạ thế (đạt 101% kế hoạch). Đến nay, tỷ lệ ngầm hóa lưới điện trung thế toàn thành đạt gần 40%, khu vực nội thành đạt 53%, riêng Quận 1, Quận 3 đã đạt hơn 95%.

Đa dạng phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Thời gian qua, EVNHCMC đã tổ chức phát động và duy trì nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức phong phú, đa dạng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội dung thi đua thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị được giao nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đến nay, nhiều phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, phát huy tinh thần sáng tạo, đột phá giúp EVNHCMC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm qua, các cán bộ, nhân viên, người lao động của EVNHCMC đã có hơn 620 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm, làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, đã có nhiều sáng kiến tập trung vào các lĩnh vực quan trọng hiện nay như giải pháp kỹ thuật phục vụ thi công, sửa chữa, vận hành hệ thống điện.

Nhiều công nghệ mới và cải tiến trong quản lý qua các phong trào thi đua đã được đưa vào ứng dụng như: Ứng dụng hóa đơn điện tử cho tất cả khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố; Chương trình “Quản lý kiểm tra trạm biến thế phân phối và đường dây trung, hạ thế” ứng dụng trên Pocket PC; Hệ thống quản lý thông tin trên nền địa lý (GIS) trong công tác quản lý vận hành lưới điện; Hệ thống thông tin quản lý khách hàng CMIS; Công nghệ sửa chữa điện nóng (liveline) - không cần cắt điện. “Phong trào sáng kiến được đẩy mạnh, phát triển qua từng năm đã góp phần phát huy tinh thần sáng tạo, đột phá giúp tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - ông Nguyễn Văn Thanh khẳng định.

Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, EVNHCMC và đơn vị trực thuộc, các cá nhân trong EVNHCMC đã nhận được hàng trăm Huân chương Lao động các cấp; Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và của EVN, TP. Hồ Chí Minh…

Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh: Thi đua là động lực gắn kết
Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP.HCM

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025, ông Nguyễn Văn Thanh cho biết, Tổng công ty đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững của Thành phố; từng bước hiện đại hóa lưới điện; nâng cao năng lực quản lý vận hành; nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng EVNHCMC ngang tầm các công ty điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân viên, người lao động…

Thu Viên