Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 05/08/2021 01:49

Tôn vinh “Gương sáng pháp luật”

11:47 | 16/06/2021
Ngày 15/6, Báo Pháp luật Việt Nam đã phát động Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật”.

Ông Đào Văn Hội, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Trưởng ban tổ chức, cho biết Chương trình ‘‘Gương sáng Pháp luật’’ sẽ lựa chọn và tôn vinh khoảng 50 cá nhân trong cả nước, là đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương.

Tiêu chí lựa chọn ‘‘Gương sáng Pháp luật" là từ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân có thành tích và được cơ quan nơi công tác, cơ quan Nhà nước quản lý ngành, lĩnh vực hoặc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp xét tặng danh hiệu, giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên về những nỗ lực, đóng góp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các cá nhân cư trú tại Việt Nam có hành động, việc làm cụ thể mang tính tích cực nêu gương, đóng góp đối với quá trình xây dựng và tổ chức, thi hành pháp luật, đã được cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp tặng thưởng đối với thành tích đã đạt được, có ý nghĩa tích cực đối với việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Các cá nhân sống tại Việt Nam có hành động anh dũng, đức hy sinh trong việc bảo vệ pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cộng đồng, được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị ban tổ chức xét tặng và tôn vinh "Gương sáng Pháp luật" để ghi nhận lòng quả cảm, đức hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và thực hiện pháp luật; góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và các giá trị nhân văn tốt đẹp cao thượng trong xã hội.

Căn cứ vào danh sách đề cử, Hội đồng bình chọn là tập thể gồm các cá nhân có uy tín, đại diện cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp do ban tổ chức thành lập (11 người) sẽ bình chọn theo phương thức chấm điểm và bỏ phiếu.

Danh hiệu ‘‘Gương sáng Pháp luật’’ sẽ được Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật T.Ư và Bộ Tư pháp trao tặng các cá nhân được bình chọn nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).