Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 19/05/2021 00:27
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Tổ chức thực hiện tốt việc hỗ trợ người dân ngay sau khi ban hành các chính sách

15:51 | 08/04/2020
Ngày 8/4, phát biểu tại phiên bất thường của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) để xem xét, cho ý kiến về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo đề nghị của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá: các chính sách, biện pháp hỗ trợ được đề xuất thể hiện rõ tinh thần “không ai bị bỏ ở lại phía sau” của Đảng, Nhà nước ta và tin tưởng với sức mạnh đoàn kết cùng ý chí quyết thắng của toàn dân tộc, Việt Nam sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Chính phủ xin triển khai ngay các giải pháp hỗ trợ người dân

“Hàng triệu lao động đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là lao động giản đơn, thu nhập thấp, không thường xuyên” – Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo UBTVQH về các biện pháp hỗ trợ và nhấn mạnh, dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng lớn tới các đối tượng yếu thế khác, như: đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo... Dự báo, trong tháng 4 và 5, dịch bệnh còn phức tạp thì ước sẽ có khoảng 2 triệu lao động ngừng việc, mất việc làm; trường hợp dịch bệnh bùng phát mạnh sẽ có khoảng 3,5 triệu lao động ngừng việc, mất việc làm.

to chuc thuc hien tot vie c ho tro nguoi dan ngay sau khi ban hanh ca c chi nh sa ch
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường để xem xét, cho ý kiến về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo đề nghị của Chính phủ (Ảnh Quochoi.vn)

Trước tình hình đó, Chính phủ đề xuất hỗ trợ 6 nhóm đối tượng trong tối đa 3 tháng, các đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách hỗ trợ trở lên (kể cả chính sách hỗ trợ đang thực hiện của địa phương nếu có) thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Cụ thể: Thứ nhất, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng ngoài mức trợ cấp thường xuyên được hỗ trợ thêm: 500.000 đồng/người/tháng.

Thứ hai: Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định: 1.000.000 đồng/hộ/tháng. Thực hiện chi trả một lần mức hỗ trợ của 3 tháng.

Thứ ba: Người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động (NLĐ) theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động, trường hợp khó khăn về tài chính được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% của tiền lương tối thiểu vùng với lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Thực hiện cho vay hằng tháng theo tình hình thực tế.

Thứ tư: NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên: 1.800.000 đồng/người/tháng.

Thứ năm: NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và mất việc làm: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thứ sáu: Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ: 1.000.000 đồng/hộ/tháng. Thực hiện chi trả hằng tháng theo tình hình thực tế.

Ngoài ra, người sử dụng lao động (NSDLĐ) và lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) tối đa không quá 12 tháng; cho phép NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh, có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho NLĐ được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho NLĐ theo quy định của Luật Việc làm. Thời gian hỗ trợ tối đa là 03 tháng, mức hỗ trợ tối đa là 1.000.000 đồng/tháng đối với từng NLĐ.

Về quy mô, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ đề xuất xử dụng cả hỗ trợ trực tiếp từ Ngân sách Nhà nước, hỗ trợ gián tiếp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và nguồn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Cụ thể, dự kiến Nhà nước sẽ chi khoảng 62 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho khoảng 20 triệu đối tượng. Trong đó, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp 36 nghìn tỷ đồng. Ngân sách Trung ương 22 – 23 nghìn tỷ đồng lấy từ nguồn tăng thu, kinh phí còn lại năm 2019 là 19 – 20 nghìn tỷ đồng. Số còn lại từ nguồn dự phòng 2020, tiết kiệm chi thường xuyên... Ngân sách địa phương từ 13 – 14 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu, kinh phí còn lại năm 2019, quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách 2020 và nguồn cải cách tiền lương còn dư....

Ngoài ra, gói hỗ trợ này còn sử dụng khoản hỗ trợ gián tiếp thông qua việc cho phép doanh nghiệp, NLĐ dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại NLĐ (khoảng 3 nghìn tỷ đồng); cho vay chi trả tiền lương ngừng việc cho NLĐ qua Ngân hàng Chính sách xã hội (khoảng 16 nghìn tỷ đồng).

Để thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho người dân bị tác động bởi dịch COVID-19, Chính phủ đề nghị UBTVQH thống nhất về nguyên tắc triển khai thực hiện ngay gói hỗ trợ nêu trên. Cho phép sử dụng khoảng 19 – 20 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu và nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2019 để thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân.

“Chính phủ đề nghị UBTVQH cho phép Chính phủ thực hiện ngay” – Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nhấn mạnh và cho biết, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về việc cho phép NSDLĐ và người lao động tạm dừng đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tối đa không quá 12 tháng và sử dụng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ cho NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với NSDLĐ từ 14 ngày làm việc trở lên, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong thời gian chờ Quốc hội xem xét, quyết định, cho phép Chính phủ chủ động bố trí nguồn để hỗ trợ các đối tượng này.

Chính phủ cũng sẽ báo cáo Quốc hội tình hình tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Ngoài ra, “Căn cứ yêu cầu thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách nhà nước, cho phép Chính phủ chủ động điều chỉnh đối tượng, mức, thời gian hỗ trợ cho phù hợp” – Báo cáo của Chính phủ đề nghị.

Phải hạn chế đến mức thấp nhất “độ trễ” của chính sách

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, ngay từ khi bước vào cuộc chiến chống dịch Covid-19, tư tưởng chỉ đạo và phương châm “chống dịch như chống giặc” đã được xác định và kiên quyết, kiên trì thực hiện xuyên suốt.

to chuc thuc hien tot vie c ho tro nguoi dan ngay sau khi ban hanh ca c chi nh sa ch
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Sau khi các chính sách được ban hành, các ngành, các cấp cần chủ động, tổ chức thực hiện ngay và có hiệu quả để bảo đảm sự hỗ trợ kịp thời đến với người dân, hạn chế đến mức thấp nhất “độ trễ” của chính sách khi đi vào cuộc sống (Ảnh Quochoi.vn)

Đặc biệt theo Chủ tịch Quốc hội, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cả hệ thống chính trị đã cùng quyết liệt vào cuộc, đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các biện pháp chống dịch mà Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia đề ra với quyết tâm cao là chủ động ngăn chặn dịch bệnh trên toàn quốc, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân. Nhờ đó, dù đang trong giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, mức độ lây lan cao, diễn biến càng lúc càng khó lường, song chúng ta vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, như: Số ca nhiễm mới bước đầu giảm, số bệnh nhân được điều trị khỏi tăng,…

Thay mặt UBTVQH, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao Chính phủ đã chủ động, quyết liệt trong phòng, chống dịch cũng như quan tâm đến vấn đề ổn định sản xuất - kinh doanh, an sinh xã hội, bảo đảm đời sống người dân… Đặc biệt là việc đưa ra các chính sách, biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn được báo cáo tại phiên họp hôm nay đã thể hiện rõ hơn nữa tinh thần “không ai bị bỏ ở lại phía sau” của Đảng, Nhà nước ta.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thêm, trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, việc xây dựng và ban hành các chính sách hỗ trợ trực tiếp, kịp thời cho thấy sự nỗ lực cao của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống của nhân dân. Trước mắt sẽ đem lại sự yên tâm cho người dân, góp phần giải quyết một số khó khăn, vất vả trong bối cảnh dịch bệnh, tăng thêm sự tin tưởng của người dân đối với Đảng, Nhà nước để cùng đồng lòng, kiên trì, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh cũng như tiếp tục tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

“Sau khi các chính sách được ban hành, các ngành, các cấp cần chủ động, tổ chức thực hiện ngay và có hiệu quả để bảo đảm sự hỗ trợ kịp thời đến với người dân, hạn chế đến mức thấp nhất “độ trễ” của chính sách khi đi vào cuộc sống” - Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để không xảy ra hiện tượng tiêu cực, trục lợi chính sách hoặc thiếu sự minh bạch trong việc tổ chức thực hiện.

Hoàng Châu