Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 14/08/2020 14:26
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao:

Tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2020

14:00 | 22/07/2020
Trong 02 ngày, 21 và 22/07/2020, tại Hội trường Khu công nhân Supe, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2020.

Năm 2019, trong bối cảnh chung của toàn ngành phân bón, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn về hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là công tác tiêu thụ sản phẩm… Nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, nỗ lực lao động sáng tạo của tập thể cán bộ, người lao động, Công ty đã phấn đấu và đạt được những chỉ tiêu chủ yếu: Lợi nhuận trước thuế 12,3 tỷ đồng; Nộp ngân sách 41,5 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) theo giá thực tế đạt 3.088 tỷ đồng; tổng lượng phân bón sản xuất đạt 903.886 tấn; doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.029 tỷ đồng; tổng lượng phân bón tiêu thụ đạt 758.961 tấn; giá trị đầu tư xây dựng cơ bản là 32,58 tỷ đồng. Thu nhập bình quân cho người lao động đạt 6,52 triệu đồng/người/tháng. Các tổ chức chính trị - xã hội như Đảng ủy Công ty đạt trong sạch vững mạnh; Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty đạt vững mạnh toàn diện. Phong trào công nhân lao động có sự tiến bộ mạnh mẽ, tạo sức mạnh tập thể vượt qua khó khăn, lao động sáng tạo, triệt để thực hành tiết kiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD.

to chuc thanh cong hoi nghi dai bieu nguoi lao dong nam 2020
Đồng chí Phạm Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty đã trực tiếp trả lời thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị đề xuất của người lao động về các lĩnh vực quản lý, sản xuất, tiêu thụ và xây dựng cơ bản…

Trong lĩnh vực lao động sáng tạo, năm 2019 có 279 đề tài, sáng kiến của 602 tác giả được công nhận, làm lợi trên 25 tỷ đồng. 1.557 cá nhân đạt Lao động tiên tiến; 423 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 35 tổ đạt tổ Lao động tiên tiến; 174 tổ đạt tổ Lao động xuất sắc; 06 tập thể và 18 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ; 03 tập thể và 05 cá nhân được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ; 33 tập thể và 96 cá nhân được nhận Bằng khen của Tập đoàn HCVN; 06 tập thể và 30 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Công nghiệp HCVN; 03 tập thể và 06 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam; 24 tập thể và 35 cá nhân được nhận Bằng khen của UB Quản lý vốn Nhà nước; 03 cá nhân được suy tôn chiến sỹ thi đua UB Quản lý vốn Nhà nước; 05 cá nhân được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 01 tập thể và 08 cá nhân được nhận Bằng khen của của Thủ tướng Chính phủ; 01 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 35 cá nhân được tặng Giấy chứng nhận Lao động sáng tạo của Tổng giám đốc công ty. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong công ty được tổ chức tốt và đạt được nhiều thành tích trong Hội thao Tập đoàn và Đại hội thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ.

Năm 2020, Supe Lâm Thao phấn đấu hoàn thành một số mục tiêu cơ bản: Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 56 tỷ đồng; Nộp ngân sách 41,5 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế 3.047 tỷ đồng. Tổng lượng phân bón sản xuất 983.000 tấn; doanh thu tiêu thụ 3.140 tỷ đồng, tổng sản lượng phân bón tiêu thụ 760.000 tấn; giá trị thực hiện công tác đầu tư XDCB 5,84 tỷ đồng.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của người lao động; báo cáo sử dụng các nguồn quỹ năm 2019; thông qua phương án sửa đổi Điều lệ hoạt động Quỹ xã hội Công ty; dự thảo kế hoạch phân bổ và quy chế sử dụng quỹ phúc lợi; quỹ khen thưởng năm 2020. Các báo cáo tham luận, bổ sung của đại biểu Phòng Kinh doanh; Xí nghiệp Supe 2 và Xí nghiệp NPK 1.

Tại Hội nghị, đồng chí Tổng Giám đốc Công ty đã trực tiếp trả lời thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị đề xuất của người lao động về các lĩnh vực quản lý, sản xuất, tiêu thụ và xây dựng cơ bản,...

to chuc thanh cong hoi nghi dai bieu nguoi lao dong nam 2020
Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ cho các tập thể và cá nhân

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực vượt khó của Công ty trong năm 2019. Đồng chí mong muốn năm 2020, Công ty tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị 3 lần anh hùng, phát huy tinh thần đoàn kết để không ngừng đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

Với những thành tích đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công đoàn và phong trào khoa học sáng kiến tiết kiệm năm 2019 đã có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng: Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 05 cá nhân; Bằng khen của UBND tỉnh cho 06 tập thể và 18 cá nhân; Bằng khen của Ban chấp hành (BCH) Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ cho 03 tập thể và 05 cá nhân; Bằng khen của BCH Công đoàn Công Thương Việt Nam cho 03 tập thể và 06 cá nhân; Bằng khen của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho 33 tập thể và 96 cá nhân; Bằng khen của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cho 06 tập thể và 30 cá nhân; Giấy chứng nhận Lao động sáng tạo của Tổng Giám đốc Công ty cho 35 cá nhân.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết “Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2020” với 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua.

Để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, tại Hội nghị đồng chí Phạm Thanh Tùng, Tổng giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Công ty đã phát động phong trào thi đua năm 2020.

Hoa Mua