Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 25/09/2020 14:22

TKV tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp

15:20 | 10/02/2020
Năm 2020 là năm cuối thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Than - khoáng sản Việt Nam (TKV) giai đoạn 2017-2020 đã được Chính phủ phê duyệt, tập đoàn chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tiến độ để hoàn thành đề án.

Lãnh đạo tập đoàn cho biết, trong những năm qua, TKV đã quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp trong nội bộ TKV và các đơn vị thành viên. Mặc dù các đơn vị thuộc tập đoàn còn gặp những khó khăn, vướng mắc nhưng đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Để hoàn thành đề án, tập đoàn yêu cầu các công ty con, đơn vị trực thuộc tập đoàn tăng cường chỉ đạo, thực hiện đẩy mạnh công tác tái cơ cấu doanh nghiệp.

tkv tiep tuc day manh tai co cau doanh nghiep
TKV đẩy mạnh tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

Trong công tác tái cơ cấu doanh nghiệp năm 2020, tập đoàn tập trung vào những nhóm công việc như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; thực thi các biện pháp đồng bộ nhằm tiết giảm lao động, hạ giá thành sản xuất, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của đơn vị; các đơn vị thuộc diện chuyển đổi, sắp xếp tổ chức lại theo Đề án cần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi, sắp xếp, tổ chức lại theo quy định; các đơn vị đã được thông qua đề án khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2020.

Thanh Mai