Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 07/08/2020 05:14

TKV: Nhiều hoạt động văn hóa thể thao

11:00 | 12/02/2020
Năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đề ra nhiều chương trình trong hoạt động văn hóa thể thao tại các đơn vị, cơ sở trực thuộc tập đoàn, trong đó lấy trọng tâm là đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Lãnh đạo TKV cho biết, các hoạt động văn hóa, thể thao công nhân sẽ hướng đến người lao động, tạo điều kiện và cơ hội nhiều hơn nữa để người lao động hưởng thụ văn hóa, phát triển thể lực, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Các chương trình kế hoạch văn hóa, văn nghệ cụ thể được lên kế hoạch tổ chức trong năm 2020 như: Tổ chức các chương trình văn nghệ phục vụ các sự kiện của tập đoàn, của bộ, ngành Trung ương, địa phương; tổ chức các đoàn văn nghệ sỹ, nhiếp ảnh Trung ương và địa phương đi thực tế sáng tác để có nhiều tác phẩm mới về người thợ mỏ và vùng mỏ; hội diễn nghệ thuật quần chúng; tổ chức các giải thể thao dân tộc, giải cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, quần vợt...

Thanh Mai