Tỉnh Nam Định đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tỉnh Nam Định đã linh hoạt, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để vượt qua khó khăn, thực hiện thành công “mục tiêu kép”.
Nam Định: Khai thác thế mạnh ngành công nghiệp ưu tiên

Theo đó, tỉnh Nam Định đã linh hoạt, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Nam Định đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh cho biết, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương trong thời điểm dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 23/3/2021 chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và đảng viên trong toàn Đảng bộ bằng hình thức trực tuyến với 178 điểm cầu toàn tỉnh...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đặc biệt là mở đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII trong toàn Đảng bộ tỉnh với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, thông qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã kịp thời ban hành và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; ban hành Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025... đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp với thực tiễn, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo (có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các văn bản quy định của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương).

Trên cơ sở những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất lựa chọn những vấn đề trọng tâm, khâu đột phá để ban hành 6 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa gồm các Nghị quyết về: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư; xây dựng, phát triển vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng, phát triển thành phố Nam Định; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Hiện 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 và kết nối liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Chỉ số năng lực cạnh canh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố, tăng 16 bậc so với năm 2020. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh tăng 7 bậc so với năm 2020, xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố...

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cho hay, để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, nhất là hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo, thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh khẩn trương xem xét, phê duyệt và công khai Quy hoạch vùng liên huyện, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Nam Định đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa; phát triển vùng kinh tế biển trở thành vùng kinh tế động lực, là cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các dự án, công trình trọng điểm; giải ngân vốn đầu tư công; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến, thu hút đầu tư, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Đặc biệt, tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động (bổ sung) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; 6 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy. Nam Định cũng chủ động thực hiện các quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra, giám sát ngay từ cấp ủy cơ sở, chủ động phát hiện, kịp thời kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh đó, tỉnh Nam Định nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước gắn với công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện tốt văn hóa công vụ, xử lý nghiêm các sai phạm nếu có.

Theo Công an Nhân dân
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Xây dựng Đảng - Phát triển kinh tế

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Quyền con người trong quản lý thương mại điện tử: Cơ hội và thách thức

Quyền con người trong quản lý thương mại điện tử: Cơ hội và thách thức

TS. Cao Đức Thái cho rằng: Quyền con người trong quản lý thương mại điện tử ngày nay không chỉ có cơ hội mà còn có cả thách thức.
Xây dựng nền công nghiệp tự chủ, bền vững

Xây dựng nền công nghiệp tự chủ, bền vững

Công nghiệp là ngành có tỷ lệ đóng góp lớn nhất đối với ngân sách. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nền công nghiệp chiếm hơn 90% tổng kim ngạch cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Lựa chọn nhân sự sáng suốt, tiền đề cho thành công của Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022-2027

Lựa chọn nhân sự sáng suốt, tiền đề cho thành công của Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022-2027

BCH Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương khóa III (2017-2022) đã tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành và chức danh của Đoàn TN Bộ nhiệm kỳ 2022-2027.
Khu kinh tế, khu công nghiệp với tăng trưởng xanh và kinh tế số

Khu kinh tế, khu công nghiệp với tăng trưởng xanh và kinh tế số

Sáng 11/8, tại TP.Hồ Chí Minh, Tạp chí Nhà đầu tư/Nhadautu.vn tổ chức diễn đàn "Khu công nghiệp Việt Nam - 2022: Khơi thông làn sóng đầu tư mới".
Chỉ dẫn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính sách đối với thương binh, liệt sỹ

Chỉ dẫn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính sách đối với thương binh, liệt sỹ

Lúc sinh thời, hơn ai hết và không ai khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về tình cảm đặc biệt, lòng biết ơn sâu sắc với các thương binh, liệt sỹ.
Ngành Công Thương nỗ lực tri ân người có công với cách mạng

Ngành Công Thương nỗ lực tri ân người có công với cách mạng

Trong hoạt động tri ân người có công với cách mạng của cả nước, ngành Công Thương đã có nhiều đóng góp thiết thực.
Công nghiệp nông thôn đổi thay nhờ trợ lực của chính sách khuyến công

Công nghiệp nông thôn đổi thay nhờ trợ lực của chính sách khuyến công

Phát triển công nghiệp nông thôn không chỉ góp phần phát triển ngành công nghiệp nói chung mà còn tạo ra việc làm, tăng thu nhập người dân ở khu công nghiệp.
Không thể nhân danh “hoạt động vì môi trường” để vi phạm pháp luật

Không thể nhân danh “hoạt động vì môi trường” để vi phạm pháp luật

Tòa án Nhân dân Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 24 tháng tù giam đối với bà Ngụy Thị Khanh – cựu Giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh.
“Động lực vươn xa” trong ngành Công Thương

“Động lực vươn xa” trong ngành Công Thương

Hòa cùng phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc, ngành Công Thương đã luôn quan tâm, tổ chức chặt chẽ công tác thi đua, thường xuyên thu được nhiều kết quả.
Phát triển ngành công nghiệp hóa chất trở thành ngành công nghiệp nền tảng hiện đại

Phát triển ngành công nghiệp hóa chất trở thành ngành công nghiệp nền tảng hiện đại

Không phải ngẫu nhiên mà sự khởi đầu của Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất trùng với sự khởi đầu của ngành công nghiệp hóa chất vào nửa cuối thế kỷ 18.
Bí quyết và bài học phát triển công nghiệp của Lênin

Bí quyết và bài học phát triển công nghiệp của Lênin

Chính sách kinh tế mới (NEP) do Lênin đề ra cách đây hơn 100 năm có nhiều bí quyết và bài học quý về phát triển công nghiệp đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ

Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ

Bộ Công Thương cũng đã hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trước thời hạn đề ra (trong năm 2021).
Ai mới là kẻ cản trở bánh xe phát triển của doanh nghiệp và đất nước?

Ai mới là kẻ cản trở bánh xe phát triển của doanh nghiệp và đất nước?

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và những kẻ xuyên tạc mới chính là nhân tố cản trở, ném đá vào bánh xe phát triển.
Nhớ lời Bác Hồ dạy về “thang thuốc tốt nhất”

Nhớ lời Bác Hồ dạy về “thang thuốc tốt nhất”

Nhớ lời Bác Hồ dạy về “thang thuốc tốt nhất”. Có phải Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn bảo thủ, che giấu khuyết điểm?
Những chỉ dẫn đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa ở Việt Nam

Những chỉ dẫn đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa là hệ thống quan điểm mục tiêu, tính tất yếu khách quan, nội dung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại góp phần khẳng định vị thế ngành Công Thương trên trường quốc tế

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại góp phần khẳng định vị thế ngành Công Thương trên trường quốc tế

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong ngành Công Thương để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế đối ngoại.
Việt Tân xào nấu thông tin cũ để xuyên tạc bộ máy hành chính

Việt Tân xào nấu thông tin cũ để xuyên tạc bộ máy hành chính

Việt Tân xào nấu thông tin cũ rích về bộ máy hành chính đã có từ gần 10 năm trước rồi phán xét một cách thiếu hiểu biết theo kiểu thầy bói xem voi.
Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên - từ nhận thức đến hành động

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên - từ nhận thức đến hành động

Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng đều khẳng định: “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”.
Truyền thông, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Công Thương

Truyền thông, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Công Thương

Trong xã hội hiện đại, công tác truyền thông, báo chí ngày càng thể hiện vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng.
Ngành Công Thương với Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Ngành Công Thương với Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Ngày 24/2/2012, Ban Bí thư đã ban hành thông báo Kết luận số 77-TB/TW quyết định lấy tháng 5 hàng năm là Tháng Công nhân.
Sự thật về nguồn viện trợ của Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975

Sự thật về nguồn viện trợ của Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975

Thông tin được tổng hợp từ cuốn sách 21 năm viện trợ Mỹ ở Việt Nam, NXB Thông Tin, xuất bản năm 1991 của nhà sử học kinh tế Đặng Phong đã làm rõ về vai trò của nguồn viện trợ Mỹ đối với nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 21 năm (từ năm 1954 - 1975). Đó cũng là những tư liệu quý góp phần phản bác quan điểm sai trái về nền kinh tế miền Nam trước và sau 1975.
Khi cuộc chiến chống giặc nội xâm chặt đứt các chuỗi “lợi ích nhóm”, “cua cậy càng, cá cậy vây”

Khi cuộc chiến chống giặc nội xâm chặt đứt các chuỗi “lợi ích nhóm”, “cua cậy càng, cá cậy vây”

Thời gian qua, hàng loạt cán bộ cao cấp, cả đương chức, nghỉ hưu liên quan đến nhiều vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp trong ngành, lĩnh vực được cho là “nhạy cảm” đã được Đảng ta tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm minh một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng trong công cuộc đấu tranh, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động