Tỉnh Hưng Yên thông tin thêm về phát triển đô thị sau dư luận chuyến công tác tại Phú Quốc

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cho biết, chuyến công tác tại Phú Quốc góp phần triển khai các nghị quyết, kế hoạch về phát triển đô thị mà tỉnh này đã đề ra trước đó.
UBND tỉnh Hưng Yên thông tin về chuyến công tác tại Phú Quốc

Xây dựng chương trình phát triển đô thị từ rất sớm

Theo ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, tỉnh này quan tâm đến phát triển đô thị từ trước khi có Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030 được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua, UBND tỉnh quyết định phê duyệt đã cơ bản cụ thể hóa hệ thống đô thị theo Chương trình phát triển đô thị quốc gia, giai đoạn 2012 - 2020 tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 7/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và quy hoạch vùng tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch phân loại đô thị quốc gia giai đoạn 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 5 năm 2021-2025, việc lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 là cơ sở xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển đô thị, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị dựa trên định hướng các quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIX tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định “Tập trung thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch; ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, ưu tiên hạ tầng giao thông và các địa bàn trọng điểm để tạo động lực phát triển” là hai trong ba khâu đột phá để góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại. Trong thời gian qua, đã có nhiều các nhà đầu tư lớn trong nước như: Tập đoàn Vinhomes, Sungroup, Xuân Trường, VietJet, Vinamilk… và các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia như: SamSung, Canon, Foxcom, LG, Dell, Hanwha, NipponZoki…. đến tìm hiểu môi trường đầu tư và xin thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Công nghiệp giữ vai trò quan trọng trong không gian phát triển

Theo Dự thảo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030: Giai đoạn năm 2015 - 2020, tốc độ đô thị hóa của tỉnh khá cao, bình quân 3,57%/năm (so với bình quân cả nước là 0,7%/năm), đưa Hưng Yên từ tỉnh có tỷ lệ đô thị hoá thấp trong cả nước thì đến nay đã theo kịp khu vực vùng Thủ đô và cả nước; tỷ lệ đô thị hoá năm 2015 là 23,15%, đến năm 2020 đạt 41% (trung bình cả nước 39,3%).

Tính đến hết năm 2020, mạng lưới đô thị toàn tỉnh có 23 đô thị (trong đó 10 đô thị hiện hữu và 13 khu vực đô thị mới.

Nhận định về xu thế, cơ hội và thách thức cho phát triển đô thị Hưng Yên, dự thảo xác định:Trong vùng Thủ đô, Hưng Yên là vùng phát triển theo mô hình vùng đô thị lớn đa cực tích hợp. Tỉnh Hưng Yên được xác định nằm trong vùng đối trọng phía Đông Nam, định hướng phát triển về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm cấp vùng về giáo dục đào tạo, dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp (Phù Cừ, Tiên Lữ, Yên Mỹ) và dịch vụ trung chuyển hàng hóa (Lạc Đạo, Bô Thời - Dân Tiến) phía Đông Nam của Vùng Thủ đô Hà Nội.

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Hưng Yên là một trong những tỉnh có ngành công nghiệp phát triển nhanh ở miền Bắc, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 10,01%/năm.

Trong đó, các ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám cao và sử dụng nhiều lao động cũng có sự dịch chuyển tích cực: với ngành công nghiệp có sử dụng chất xám cao, năm 2016 đóng góp là 40,26% và đến năm 2020 đóng góp trên 50%; với ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động giải quyết việc làm cho người lao động thì năm 2020 đã tạo việc làm cho trên 224.000 người, chiếm 31,18% tổng số lao động toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Hưng Yên cũng phát triển nhiều làng nghề tiểu thủ công nghiệp góp phần quan trọng nâng cao đời sống, giải quyết việc làm cho người lao động và phát triển kinh tế ở địa phương. Năm 2020 tổng số cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp khoảng 19.440 cơ sở, tạo việc làm cho 41.800 lao động, chiếm 18,6% tổng số lao động trong toàn ngành công nghiệp.

Hình hài các khu đô thị Hưng Yên sẽ ra sao?

Không gian phát triển đô thị Hưng Yên hướng tới toàn bộ tỉnh là thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn sau năm 2040, trong đó bao gồm các trung tâm đô thị: đô thị trung tâm vùng phía Nam (gồm đô thị TP. Hưng Yên, đô thị Lương Bằng, đô thị Vương); đô thị trung tâm vùng phía Bắc (gồm đô thị Văn Giang, đô thị Như Quỳnh); đô thị trung tâm tiểu vùng phía Đông Bắc (gồm thị xã Mỹ Hào, đô thị Yên Mỹ); đô thị trung tâm tiểu vùng phía Tây Bắc và trung tâm tỉnh (gồm đô thị Khoái Châu, đô thị Ân Thi); đô thị trung tâm tiểu vùng phía Đông Nam (đô thị Trần Cao huyện Phù Cừ).

Mạng lưới đô thị

Giai đoạn đến 2025 toàn tỉnh có 16 đô thị trong đó:

01 đô thị loại II: TP. Hưng Yên.

3 đô thị loại III: thị xã Mỹ Hào (cơ bản đạt tiêu chuẩn thành phố); đô thị Văn Lâm (khu vực huyện Văn Lâm); đô thị mới Văn Giang (khu vực huyện Văn Giang).

2 đô thị cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV: đô thị mới Khoái Châu (khu vực huyện Khoái Châu); đô thị mới Yên Mỹ (khu vực huyện Yên Mỹ);

10 đô thị loại V, trong đó: 9 đô thị loại V hiện hữu: thị trấn Lương Bằng, khu vực xã Toàn Thắng, khu vực xã Nghĩa Dân - huyện Kim Động; thị trấn Ân Thi, khu vực xã Hồng Quang - huyện Ân Thi; thị trấn Trần Cao, khu vực xã Đình Cao - huyện Phù Cừ; thị trấn Vương, khu vực xã Thụy Lôi - huyện Tiên Lữ;

01 khu vực đô thị mới: khu vực 2 xã Thọ Vinh, Phú Thịnh - huyện Kim Động.

Giai đoạn đến 2030 toàn tỉnh có 19 đô thị trong đó:

01 đô thị cơ bản đạt tiêu chí loại I: TP. Hưng Yên.

01 đô thị loại II: thị xã Mỹ Hào (dự kiến thành lập TP. Mỹ Hào).

02 đô thị loại III: đô thị Văn Giang (dự kiến thành lập thị xã Văn Giang), đô thị Văn Lâm (dự kiến thành lập thị xã Văn Lâm).

7 đô thị loại IV: đô thị Khoái Châu; đô thị Yên Mỹ; khu vực thị trấn Lương Bằng mở rộng (thị trấn Lương Bằng, Hiệp Cường, Chính Nghĩa); khu vực thị trấn Ân Thi mở rộng (thị trấn Ân Thi, Quang Vinh, Tân Phúc); khu vực thị trấn Trần Cao mở rộng (thị trấn Trần Cao, Quang Hưng); khu vực thị trấn Vương mở rộng (thị trấn Vương, Ngô Quyền, Dỵ Chế); khu vực 2 xã Toàn Thắng, Nghĩa Dân - huyện Kim Động.

Tỉnh Hưng Yên thông tin thêm về phát triển đô thị sau dư luận chuyến công tác tại Phú Quốc
Sử dụng đất và phân khu chức năng TP. Hưng Yên

8 đô thị loại V, gồm: 2 đô thị loại V đã được công nhận giai đoạn đến năm 2025: khu vực 2 xã Thọ Vinh, Phú Thịnh - huyện Kim Động; khu vực xã Đình Cao - huyện Phù Cừ. 6 khu vực đô thị mới: khu vực xã Phù Ủng, khu vực xã Xuân Trúc, khu vực 2 xã Hồng Quang, Hồng Vân - huyện Ân Thi; khu vực 2 xã Thụy Lôi, Hải Triều - huyện Tiên Lữ; khu vực xã Tống Trân, khu vực xã Minh Tân - huyện Phù Cừ.

Các khu, cụm công nghiệp: tập trung đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, tiến độ đầu tư các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, định hướng. Một số dự án các khu công nghiệp (KCN) điển hình như: KCN Kim Động, KCN sạch tại Hồng Tiến huyện Khoái Châu; Xuân Trúc huyện Ân Thi; KCN số 3, 5; KCN Thăng Long II mở rộng giai đoạn 3; KCN Yên Mỹ II mở rộng; KCN Minh Quang, Minh Đức, Thổ Hoàng, Tân Dân, Lý Thường Kiệt.

Các dự án phát triển đô thị:

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển đô thị, nhà ở có quy mô lớn như: Khu đô thị sinh thái Dream City (444,95ha); khu đô thị Đại An (293,96ha); khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5 - phân khu A (268ha); và các dự án đã được tiếp nhận, công nhận nhà đầu tư (khoảng 80ha).

Hệ thống đô thị tỉnh Hưng Yên:

Bảng 1: Hệ thống đô thị tỉnh Hưng Yên đến năm 2025

Tỉnh Hưng Yên thông tin thêm về phát triển đô thị sau dư luận chuyến công tác tại Phú Quốc

Bảng 2: Hệ thống đô thị tỉnh Hưng Yên đến năm 2030

Tỉnh Hưng Yên thông tin thêm về phát triển đô thị sau dư luận chuyến công tác tại Phú Quốc
Ghi chú: (*) Đô thị cơ bản đạt tiêu chí

Chi tiết Quy định phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Hưng Yên đến năm 2035 file đính kèm:

Minh Cường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Khai mạc Tuần Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh năm 2022

Khai mạc Tuần Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh năm 2022

Ngày 24/6, tại Trung tâm thương mại Go! Hạ Long đã diễn ra lễ Khai mạc Tuần Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản của tỉnh Quảng Ninh năm 2022.
Đắk Lắk: Nhiều vấn đề cử tri quan tâm cần được giải quyết sớm

Đắk Lắk: Nhiều vấn đề cử tri quan tâm cần được giải quyết sớm

Sau 2 ngày tiếp xúc cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm, mong muốn được giải quyết sớm
Quảng Bình: Thu ngân sách đạt gần 90% dự toán 6 tháng đầu năm 2022

Quảng Bình: Thu ngân sách đạt gần 90% dự toán 6 tháng đầu năm 2022

Tỉnh Quảng Bình ước đạt thu ngân sách trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2022 là 4.295,5 tỷ đồng, đạt 89,8% dự toán Trung ương do Bộ Tài chính giao địa phương.
Ông Dương Văn Trang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Kon Tum

Ông Dương Văn Trang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Kon Tum

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kon Tum gồm 15 thành viên, do ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum làm Trưởng ban chỉ đạo.
Hà Nội: Ô tô, xe máy sẽ có làn đường riêng trên đường Nguyễn Trãi

Hà Nội: Ô tô, xe máy sẽ có làn đường riêng trên đường Nguyễn Trãi

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất thành phố cho phép tách riêng làn ô tô, xe máy trên trục đường Nguyễn Trãi.

Tin cùng chuyên mục

Thừa Thiên Huế: Đang neo đậu, tàu cá bốc cháy dữ dội

Thừa Thiên Huế: Đang neo đậu, tàu cá bốc cháy dữ dội

Một tàu cá ngư dân Thừa Thiên Huế đang neo đậu khu vực vịnh Chân Mây bổng nhiên bốc cháy dữ dội, gây thiệt hại gần 500 triệu đồng.
Thanh Hóa: Sản xuất công nghiệp 6 tháng ước tăng 18,07%

Thanh Hóa: Sản xuất công nghiệp 6 tháng ước tăng 18,07%

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng cao, tiểu thủ công nghiệp và sản phẩm các làng nghề truyền thống phát triển ổn định.
Hàng trăm bác sĩ, cán bộ y tế ở tỉnh Gia Lai nghỉ việc

Hàng trăm bác sĩ, cán bộ y tế ở tỉnh Gia Lai nghỉ việc

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành y tế tỉnh Gia Lai có 133 trường hợp là bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc.
Tỉnh Gia Lai: Hàng loạt cây thông tại dự án "khủng" của FLC có nguy cơ chết khô

Tỉnh Gia Lai: Hàng loạt cây thông tại dự án "khủng" của FLC có nguy cơ chết khô

Hơn 2.500 cây thông ở huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) có nguy cơ chết khô do di dời để thực hiện dự án sân golf do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.
Đắk Nông: Đấu giá chợ nông sản sau gần 10 năm bỏ hoang

Đắk Nông: Đấu giá chợ nông sản sau gần 10 năm bỏ hoang

Gần 10 năm bỏ hoang, chợ nông sản Tuy Đức đang được tỉnh Đắk Nông xem xét cho phép chuyển đổi quyền sử dụng đất chợ sang đất thương mại dịch vụ để bán đấu giá.
Lai Châu: Nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc xuống giá

Lai Châu: Nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc xuống giá

Cửa khẩu ngừng thông thương, hạn chế nhập khẩu một số mặt hàng, khiến nhiều loại nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc ở Lai Châu xuống giá trầm trọng.
Tỉnh Khánh Hòa phải là ‘cánh kéo” cho cả tiểu vùng Nam Trung Bộ

Tỉnh Khánh Hòa phải là ‘cánh kéo” cho cả tiểu vùng Nam Trung Bộ

Tỉnh Khánh Hòa làm tốt sứ mệnh đầu tàu sẽ thúc đẩy liên kết phát triển trong tiểu vùng Nam Trung Bộ nói riêng; vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ nói chung
Tỉnh Quảng Ninh thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Tỉnh Quảng Ninh thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Tỉnh Quảng Ninh vừa công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Đây là một trong những tỉnh thành thành lập sớm nhất.
Đà Nẵng: Dịch vụ lưu trú bứt tốc, đón đầu du lịch

Đà Nẵng: Dịch vụ lưu trú bứt tốc, đón đầu du lịch

Du lịch Đà Nẵng đang phục hồi mạnh mẽ, dịch vụ lưu trú đẩy mạnh công suất, bứt tốc đón đầu du lịch với những kế hoạch mới, chú trọng trải nghiệm chất lượng cao.
Liên kết vùng trong bối cảnh mới đứng trước những thuận lợi, khó khăn nào?

Liên kết vùng trong bối cảnh mới đứng trước những thuận lợi, khó khăn nào?

Để liên kết phát triển vùng hiệu quả, phải nhìn nhận, đánh giá chính xác những bối cảnh trong nước và quốc tế để có những chính sách, giải pháp phù hợp.
Doanh nghiệp Nhật Bản nêu 3 lý do dừng chân tại Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp Nhật Bản nêu 3 lý do dừng chân tại Vĩnh Phúc

Honda, Toyota và sumitomo là những doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đang đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc có đánh giá tích cực về môi trường đầu tư tại địa phương.
10 công trình nào sắp phải di dời khỏi nội thành Hà Nội?

10 công trình nào sắp phải di dời khỏi nội thành Hà Nội?

UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn TP. Hà Nội (đợt 1).
Quảng Nam xin chuyển 25ha rừng tự nhiên để làm đường đến vùng sâm Ngọc Linh

Quảng Nam xin chuyển 25ha rừng tự nhiên để làm đường đến vùng sâm Ngọc Linh

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xin chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng khoảng 25ha để triển khai thực hiện dự án đường giao thông đến vùng sâm Ngọc Linh.
Tỉnh Quảng Ninh: Công tác giải ngân vốn đầu tư công đang bị chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Ninh: Công tác giải ngân vốn đầu tư công đang bị chậm tiến độ

Hiện chi ngân sách trên toàn tỉnh Quảng Ninh là hơn 8.100 tỷ đồng, chậm so với tiến độ và cùng kỳ năm 2021.
Hội sách Hà Nội 2022 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9/10

Hội sách Hà Nội 2022 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9/10

Với chủ đề ''Truyền thống và Hội nhập'', Hội Sách Hà Nội 2022 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9/10.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội: Đưa chính sách đến gần người dân

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội: Đưa chính sách đến gần người dân

Khẳng định vai trò trụ cột chính của an sinh xã hội, ngành bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã nâng cao chất lượng, đưa chính sách đến gần hơn với người dân.
Quảng Nam thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Quảng Nam thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 23/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Đà Nẵng công bố 36 dự án thu hút đầu tư

Đà Nẵng công bố 36 dự án thu hút đầu tư

Trong 36 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2022 – 2026, định hướng đến 2030 của thành phố Đà Nẵng có nhiều dự án công nghiệp – thương mại trọng điểm.
Tỉnh Thanh Hóa công nhận thêm 18 nghề, làng nghề với nhiều sản phẩm phong phú

Tỉnh Thanh Hóa công nhận thêm 18 nghề, làng nghề với nhiều sản phẩm phong phú

Hội đồng xét công nhận làng nghề truyền thống tỉnh Thanh Hóa bỏ phiếu công nhận thêm 18 nghề, làng nghề truyền thống năm 2022 với nhiều sản phẩm phong phú.
Thừa Thiên Huế: Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư khởi sắc

Thừa Thiên Huế: Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư khởi sắc

Sáu tháng đầu năm 2022, công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế khởi sắc, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn tìm hiểu, đầu tư dự án.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động