Tỉnh Gia Lai đã khắc phục các tồn tại liên quan đến các dự án điện mặt trời mái nhà đến đâu?

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tiếp tục đưa ra các giải pháp để khắc phục các tồn tại liên quan đến việc triển khai đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà.
PC Đắk Lắk giải trình và xử lý các vấn đề vi phạm liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà

Nỗ lực thực hiện chỉ đạo
Sáng 28/7, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã thông tin về tiến độ khắc phục các tồn tại liên quan đến 441 dự án điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Gia Lai đã khắc phục các tồn tại liên quan đến các dự án điện mặt trời mái nhà đến đâu?
Nhiều Sở, ngành, UBND huyện, thị xã tại tỉnh Gia Lai còn loay hoay trong khắc phục các tồn tại, vi phạm của các dự án điện mặt trời mái nhà

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Bộ Công Thương về việc xử lý liên quan đến hệ thống điện mặt trời mái nhà, Sở Công Thương tỉnh đã đề nghị các Sở Xây dựng, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã và Công ty Điện lực Gia Lai đôn đốc, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà khắc phục các tồn tại.

Đến nay, đã có 428/431 hệ thống điện mặt trời mái nhà đã triển khai sản xuất nông nghiệp. Có 05/10 công trình nhà kho, nhà xưởng (công trình dùng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà) đã được chủ đầu tư nộp hồ sơ đánh giá chất lượng công trình về Sở Xây dựng. Có 432/441 hệ thống điện mặt trời mái nhà đã trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Có 428/441 hệ thống điện mặt trời mái nhà đã trang bị hệ thống chống sét. Có 318/441 hệ thống điện mặt trời mái nhà đã được UBND các huyện, thị xã, thành phố thoả thuận hướng tuyến đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp trung áp. Có 424/441 công trình đường dây và trạm biến áp, hệ thống điện mặt trời mái nhà đã đầy đủ hồ sơ hoặc đã được chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn độc lập kiểm định lại chất lượng công trình đang vận hành.

Riêng về việc xây dựng công trình nông nghiệp (công trình dùng để lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai đã có báo cáo, tuy nhiên vẫn chưa báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại, thiếu sót liên quan đến công trình nông nghiệp.

Ngoài những kết quả đã khắc phục, liên quan đến các hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế. Còn 03/431 hệ thống điện mặt trời mái nhà chưa triển khai sản xuất nông nghiệp; 05/10 công trình nhà kho, nhà xưởng (công trình dùng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà) chưa gửi hồ sơ đánh giá chất lượng công trình về Sở Xây dựng; 09/441 hệ thống chưa trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy; 13/441 hệ thống chưa trang bị hệ thống chống sét; 123/441 hệ thống chưa được UBND cấp thoả thuận hướng tuyến đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp trung áp; và 17/441 hệ thống chưa được chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn độc lập kiểm định lại chất lượng công trình đang vận hành.

Đề nghị các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã tích cực phối hợp

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết, theo báo cáo, các chủ đầu tư đã gửi hồ sơ đề nghị UBND các huyện, thị xã: Ayun Pa, Chư Păh, Đak Đoa, Ia Pa, Kông Chro, Phú Thiện, Chư Pưh xem xét thỏa thuận/chấp thuận hướng tuyến đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp trung áp đấu nối Hệ thống điện mặt trời mái nhà nhưng chưa giải quyết nên việc khắc phục tồn tại của các chủ đầu tư Hệ thống điện mặt trời mái nhà chậm.

Tỉnh Gia Lai đã khắc phục các tồn tại liên quan đến các dự án điện mặt trời mái nhà đến đâu?
Vẫn còn một số dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Gia Lai chưa sản xuất nông nghiệp (Ảnh minh họa: mô hình trồng nấm công nghệ cao kết hợp điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Gia Lai)

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo UBND các huyện, thị xã: Ayun Pa, Chư Păh, Đak Đoa, Ia Pa, Kông Chro, Phú Thiện, Chư Pưh hỗ trợ các chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà triển khai khắc phục tồn tại.

Liên quan đến việc có thông tin cụm hệ thống điện mặt trời mái nhà gần nhau, có đường dây đấu nối trong nội bộ thửa đất và đi chung cột với hệ thống điện mặt trời mái nhà đã được UBND cấp huyện thỏa thuận/chấp thuận hướng tuyến nên không nhất thiết phải đề nghị thỏa thuận/chấp thuận hướng tuyến. Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị Công ty Điện lực Gia Lai kiểm tra, nếu phù hợp thì chủ động xử lý và báo cáo kết quả về Sở.

Đáng lưu ý, việc xử lý các tồn tại liên quan đến quản lý xây dựng công trình nông nghiệp, đến hoạt động trang trại, nhà kho, nhà xưởng... thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở, ngành như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng. Sở Công Thương tính Gia Lai đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty Điện lực Gia Lai căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực tiếp tục theo dõi việc khắc phục tồn tại của chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà; chủ trang trại nông nghiệp; chủ công trình nhà kho, nhà xưởng.

Tỉnh Gia Lai có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối,..), trong đó có hệ thống điện mặt trời mái nhà. Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển “nóng” trong thời gian ngắn nên đã phát sinh một số hệ lụy.

Để nắm hình hình tuân thủ thực hiện quy định pháp luật của các dự án hệ thống điện mặt trời mái nhà, tháng 3/2021, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc triển khai đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà. Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc các hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp trên mái trang trại, lắp trên mái công trình nhà kho, nhà xưởng có công suất từ 500kWp trở lên. Qua kiểm tra phát hiện 441 dự án điện mặt trời mái nhà có những vi phạm, tồn tại liên quan đến đất đai, mô hình kinh tế trang trại; chất lượng công trình nông nghiệp, công trình nhà kho, nhà xưởng; chất lượng hệ thống điện mặt trời mái nhà, công trình đường dây và trạm biến áp; thoả thuận hướng tuyến đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp; trang bị bình chữa cháy, hệ thống chống sét. Đoàn kiểm tra đã họp nhiều lần để đưa ra hướng xử lý các tồn tại, thiếu sót của chủ đầu tư; các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã thống nhất nội dung Biên bản kiểm tra.

Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai khắc phục các tồn tại, Sở Công Thương Gia Lai đã 05 lần tham mưu UBND tỉnh Gia Lai gia hạn thời gian khắc phục các tồn tại.

Tiếp tục đôn đốc và hỗ trợ các chủ đầu tư các hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh khắc phục các hạn chế, vi phạm, ngày 25/7, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tiếp tục có văn bản gửi các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty Điện lực Gia Lai. Trong đó, đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà triển khai khắc phục các tồn tại, thiếu sót theo quy định của pháp luật theo từng lĩnh vực mà các Sở, ngành, huyện, thị xã phụ trách.

“Việc kiểm tra, hướng cho nhà đầu tư thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, an toàn hệ thống điện, bảo vệ tài sản, tính mạng của doanh nghiệp và nhân dân (như đường dây, trạm biến áp, chống sét, phòng cháy chữa cháy)... không liên quan quan và không phục vụ việc hợp đồng, dừng, hay thanh toàn giữa bên mua và bán điện...”, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai – ông Phạm Văn Binh nhấn mạnh.

Vũ Lê
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tiết kiệm điện

Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tiết kiệm điện

Bộ Công Thương đã có báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tình hình triển khai thực hiện Chương trình tiết kiệm điện.
EVN trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2022-2025

EVN trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2022-2025

EVN đã trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2022 – 2025 với mục tiêu giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện xuống 6%
Bình Dương: Đảm bảo cấp điện cho sản xuất cho các khu công nghiệp

Bình Dương: Đảm bảo cấp điện cho sản xuất cho các khu công nghiệp

Nhằm đảm bảo cấp điện phục vụ sản xuất cho các khu công nghiệp, ngành Điện lực Bình Dương tập trung đầu tư hạ tầng lưới điện, để cấp điện an toàn, tin cậy.
Điện lực Thanh Hóa tháo gỡ khó khăn, sớm đưa các dự án 110kV vào vận hành

Điện lực Thanh Hóa tháo gỡ khó khăn, sớm đưa các dự án 110kV vào vận hành

Điện lực Thanh Hóa cùng chính quyền địa phương đang tháo gỡ khó khăn, sớm đưa các dự án 110kV vào vận hành, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh…
Giá xăng dầu chiều 11/8: Giá xăng giảm từ 900-940 đồng/lít

Giá xăng dầu chiều 11/8: Giá xăng giảm từ 900-940 đồng/lít

Trong kỳ điều hành ngày 11/8, giá xăng E5 RON 92 giảm là 900 đồng/lít; còn xăng RON 95 giảm 940 đồng/lít. Giá các loại dầu cũng giảm.

Tin cùng chuyên mục

Huy động vốn đầu tư cho các dự án điện: Tập đoàn Điện lực Việt Nam gặp nhiều khó khăn

Huy động vốn đầu tư cho các dự án điện: Tập đoàn Điện lực Việt Nam gặp nhiều khó khăn

Giai đoạn 2011 - 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thu xếp gần 1 tỷ USD cho đầu tư lưới điện truyền tải/năm, chỉ bằng trên 20% nhu cầu vốn đầu tư.
Giá cạnh tranh tạo cơ hội thúc đẩy chuyển dịch năng lượng

Giá cạnh tranh tạo cơ hội thúc đẩy chuyển dịch năng lượng

Giá các công nghệ và các sản phẩm phục vụ năng lượng tái tạo đã giảm, nhờ đó đã tạo cơ hội cho chuyển dịch năng lượng diễn ra nhanh hơn.
Lễ bế mạc và trao giải Hội thi Tay nghề Dầu khí lần thứ VII năm 2022

Lễ bế mạc và trao giải Hội thi Tay nghề Dầu khí lần thứ VII năm 2022

Ngày 10/8, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ VII năm 2022.
Giải phóng mặt bằng tại 4 dự án truyền tải điện ở Đồng Nai, chính quyền cần vào cuộc

Giải phóng mặt bằng tại 4 dự án truyền tải điện ở Đồng Nai, chính quyền cần vào cuộc

Hiện cả 4 dự án truyền tải điện ở Đồng Nai đều đang bị chậm tiến độ do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Để tháo gỡ khó khăn chính quyền cần vào cuộc
Đối thoại chính sách cấp cao ASEAN: Sớm thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ sử dụng than sang năng lượng sạch

Đối thoại chính sách cấp cao ASEAN: Sớm thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ sử dụng than sang năng lượng sạch

Các nền kinh tế ASEAN đều đồng ý cần sớm thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ sử dụng than sang năng lượng sạch.
Quảng Ngãi: Các nhà máy thủy điện đảm bảo công tác vận hành

Quảng Ngãi: Các nhà máy thủy điện đảm bảo công tác vận hành

Theo Sở Công Thương Quảng Ngãi, các nhà máy thủy điện về cơ bản thực hiện tốt việc vận hành phát điện; tuân thủ quy định về vận hành hồ chứa trong mùa lũ.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An: Việt Nam ưu tiên phát triển năng lượng sạch

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An: Việt Nam ưu tiên phát triển năng lượng sạch

Tại buổi làm việc với Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An khẳng định, Việt Nam ưu tiên phát triển năng lượng sach.
Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Không thể chậm trễ. Bài 2: Khoảng cách lớn từ Luật đến thực tiễn

Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Không thể chậm trễ. Bài 2: Khoảng cách lớn từ Luật đến thực tiễn

Sự ra đời của Luật Sử dụng năng lượng TK&HQ, cùng nhiều văn bản pháp luật và cơ chế, chính sách được ban hành, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
Tỉnh Hà Tĩnh: Muôn kiểu trộm cắp điện

Tỉnh Hà Tĩnh: Muôn kiểu trộm cắp điện

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người sử dụng điện tại tỉnh Hà Tĩnh đã dùng các thủ đoạn như cắt xẻ cáp, đấu nối trái phép vào hệ thống lưới điện để... trộm cắp điện.
Đề nghị các bộ ngành phối hợp tạo thuận lợi cho phát triển năng lượng tái tạo

Đề nghị các bộ ngành phối hợp tạo thuận lợi cho phát triển năng lượng tái tạo

Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu vừa yêu cầu các bộ ngành tạo thuận lợi cho phát triển năng lượng tái tạo.
Tháo gỡ khó khăn cho dự án đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn

Tháo gỡ khó khăn cho dự án đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn

Đoàn công tác của VP Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực đã làm việc với tỉnh Bắc Giang – Lạng Sơn tháo gỡ khó khăn về mặt bằng cho dự án điện 220KV.
Xu hướng chuyển dịch năng lượng đến 2050: Cần tính đến vai trò của điện khí

Xu hướng chuyển dịch năng lượng đến 2050: Cần tính đến vai trò của điện khí

Tìm nguồn năng lượng sạch, ổn định trở thành mối quan tâm của ngành điện Việt Nam khi phải đối mặt với yêu cầu cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.
Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Không thể chậm trễ - Bài 1: Báo động tình trạng lãng phí

Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Không thể chậm trễ - Bài 1: Báo động tình trạng lãng phí

Mặc dù đã có hệ thống luật pháp khá đầy đủ, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tuy nhiên ý thức sử dụng năng lượng tại Việt Nam vẫn còn hạn chế.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Đẩy nhanh tiến độ các công trình điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Đẩy nhanh tiến độ các công trình điện

Nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị đã chủ động đẩy nhanh các công trình lưới và nguồn điện.
Góp ý Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi): Thêm cơ chế ưu đãi, thu hút đầu tư vào ngành dầu khí

Góp ý Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi): Thêm cơ chế ưu đãi, thu hút đầu tư vào ngành dầu khí

Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) cần cân nhắc, bổ sung chính sách ưu đãi, đảm bảo hài hòa lợi ích để thu hút đầu tư vào ngành dầu khí.
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ Công Thương lấy ý kiến về dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ Công Thương lấy ý kiến về dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Sáng ngày 3/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Luật Dầu khí (sửa đổi).
Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch: Còn vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng

Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch: Còn vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng

Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch được xem là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Bình tạo động lực phát triển song còn tồn tại vướng mắc về giải phóng mặt bằng.
Thừa Thiên Huế nâng cao năng lực cấp điện ổn định khu công nghiệp Phú Bài

Thừa Thiên Huế nâng cao năng lực cấp điện ổn định khu công nghiệp Phú Bài

Ngành điện Thừa Thiên Huế vừa đưa vào vận hành Trạm biến áp 110kV Phú Bài 2 nhằm nâng cao cấp điện ổn định, liên tục tại khu công nghiệp Phú Bài.
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Vì sao nhiều doanh nghiệp còn thờ ơ?

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Vì sao nhiều doanh nghiệp còn thờ ơ?

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên sau 12 năm triển khai Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhiều doanh nghiệp vẫn thờ ơ.
Giá xăng dầu chiều 1/8: Giá xăng giảm gần 500 đồng/lít

Giá xăng dầu chiều 1/8: Giá xăng giảm gần 500 đồng/lít

Trong kỳ điều hành ngày 1/8, giá xăng E5 RON 92 giảm thêm 450 đồng/lít; RON 95 giảm 470 đồng/lít. Giá các loại dầu giảm mạnh hơn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động