Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 14/04/2021 17:51

Tiết kiệm 5 - 7% tổng năng lượng

10:00 | 04/09/2020
Đó là mục tiêu được Hà Nội đặt ra trong Quyết định số 3700/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố.
0337-ynh-bai-85tiyt-kiym-nyng-lyyng-yang-yyyc-cac-dn-syn-xuyt-cong-nghiyp-cya-ha-nyi-quan-tam-va-triyn-khai-mynh-my
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp triển khai mạnh mẽ tiết kiệm năng lượng

Theo đó, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, đạt mức tiết kiệm năng lượng 5 - 7% tổng tiêu thụ năng lượng và giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 4% trên toàn thành phố; 100% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng; 100% doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp và 80% các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đặt ra mục tiêu 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định; đảm bảo việc tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả; đạt 330 cơ sở, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố được công nhận danh hiệu sử dụng năng lượng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và mỗi năm có ít nhất 2 - 3 công trình xây dựng được chứng nhận công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp quốc gia.

Quyết định cũng đề ra mức giảm tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành/phân ngành công nghiệp so với giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể, đối với công nghiệp dệt may, tối thiểu giảm 5%; công nghiệp rượu, bia và nước giải khát từ 3 - 6,88% tùy vào loại sản phẩm, quy mô sản xuất; công nghiệp giấy 8 - 15,8% tùy từng loại sản phẩm và quy mô sản xuất; công nghiệp hóa chất tối thiểu 7%; công nghiệp sản xuất nhựa 18 - 22,46%...

Theo đó, Sở Công Thương - Cơ quan thường trực Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương), các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình quốc gia, Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp, đúng mục tiêu, kết quả đề ra; điều phối, giám sát, kiểm tra hoạt động triển khai; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, cơ chế, chính sách; hỗ trợ kỹ thuật, tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với hoạt động sản xuất, cải tạo, chuyển đổi thị trường, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất; xây dựng Trung tâm dữ diệu năng lượng Việt Nam, các cơ sở dữ liệu ứng dụng CNTT về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; công tác tuyên truyền, tăng cường năng lực mạng lưới tổ chức, cá nhân về tiết kiệm năng lượng; đào tạo nguồn nhân lực quản lý năng lượng… Kinh phí triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2025 dự kiến 130 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Giai đoạn 2016 - 2020, hàng năm Chương trình tiết kiệm năng lượng của Hà Nội đã giúp tiết kiệm 2,28% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu. Tổng mức năng lượng tiết kiệm giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 1.124 kTOE

Thu Hường