Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 28/11/2021 13:00

Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

23:56 | 11/01/2021
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) chiều 11/1 tại Hà Nội.

Hoàn thành “mục tiêu kép”

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, Ủy ban đã chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan hoàn thành xử lý 233/259 việc chuyển giao từ các bộ; trong đó, năm 2020 hoàn thành xử lý 44 việc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

Cùng với đó, Ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các công việc thuộc quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ đối với doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu; quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của Tập đoàn Điện lực, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc, Tổng công ty Hàng hải; phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu của Tập đoàn Dầu khí, Tổng Công ty Đường sắt năm 2020 và giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản giai đoạn 2017-2020; phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 và Phương án thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Điện lực tại Tổng công ty Phát điện 3.

Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp ngành Công Thương, Ủy ban đã rà soát, tổng hợp các hồ sơ, tài liệu, báo cáo và nắm tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Các báo cáo, ý kiến tham mưu của Ủy ban đã làm rõ kết quả thực hiện xử lý của từng dự án, doanh nghiệp; phân tích, đánh giá đầy đủ thực trạng từng dự án, doanh nghiệp, đề xuất một số nội dung mới; có tính quyết liệt để xử lý nhanh hơn các dự án, doanh nghiệp; phương án xử lý phù hợp tình hình thực tế, theo cách tiếp cận sớm xử lý dứt điểm các dự án, doanh nghiệp, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho Nhà nước. “Đến nay, trên cơ sở tham mưu của Ủy ban, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đưa 3 dự án, doanh nghiệp ra khỏi danh sách theo dõi của Ban Chỉ đạo”- báo cáo nêu rõ.

Với nỗ lực vượt khó, thực hiện “mục tiêu kép”, phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội, nhiều chỉ tiêu cơ bản đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2020 đã đạt và vượt kế hoạch giao.

Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Tổng kim ngạch xuất khẩu một số sản phẩm chủ yếu năm 2020 của các doanh nghiệp đạt trên 1,3 tỷ USD; tổng doanh thu của 19 doanh nghiệp đạt trên 767 nghìn tỷ đồng, bằng 87,36% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 85,72% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế của 19 doanh nghiệp ước đạt trên 21 nghìn tỷ đồng, bằng 69,9% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 32,91% so với năm 2019.

Tổng nộp ngân sách của 17/19 doanh nghiệp đạt hơn 56 nghìn tỷ đồng, bằng 112% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 79,3% so với năm 2019.

Đặc biệt, một số doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu cao trong năm 2020 như: Tập đoàn Bưu chính viễn thông (7,8%); Tổng công ty Viễn thông Mobifone (20,3%); Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (8,9%); Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (9,9%).

Một số doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng về lợi nhuận so với năm 2019 cao như: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (tăng 41,73%); Tập đoàn Bưu chính viễn thông (tăng 5,3%); Tập đoàn Công nghiệp cao su (tăng 5,1%).

Ủy ban và các doanh nghiệp trực thuộc đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, song song với việc thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực trong cả giai đoạn nhiệm kỳ 2016-2020 nói chung và năm 2020 nói riêng. Công tác cổ phần hóa một số tổng công ty lớn cũng đạt được một số kết quả cụ thể, đáng ghi nhận. Các tập đoàn, tổng công ty đã thoái vốn tại 16 công ty con, công ty liên kết với tổng giá giá trị thu được là 2.420,54 tỷ đồng, gấp trên 3,8 lần giá trị sổ sách.

Riêng SCIC, tính đến 30/11/2020 đã bán thành công tại 51/132 doanh nghiệp, thu về 20.391 tỷ đồng/giá vốn 3.610 tỷ đồng, chênh lệch doanh thu trên giá vốn là 16.781 tỷ đồng, gấp 5,6 lần giá vốn…

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh phát biểu đáp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tưởng Thường trực Chính phủ
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh phát biểu tại hội nghị

Tập trung 6 nhiệm vụ, giải pháp lớn của Uỷ ban

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cơ bản đồng ý với báo cáo tổng kết và ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung nổi bật như: Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với điểm sáng là thu ngân sách công ty mẹ của 17/19 tập đoàn vượt 12% so với kế hoạch đề ra. Ủy ban đã cơ bản bảo toàn được vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, là thành tích đáng được ghi nhận và biểu dương. “Các tập đoàn, tổng công ty phải làm ăn có lãi và lãi lớn, đủ sức cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác, trở thành những quả đấm lớn của kinh tế Nhà nước. Trong điều kiện dịch bệnh, yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp là phải bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Bên cạnh nỗ lực và kết quả đạt được nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ rõ một số tồn tại mà Uỷ ban và các doanh nghiệp trực thuộc cần tập trung khắc phục như việc thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhằm tách chức năng quản lý Nhà nước ra khỏi chức năng quản lý vốn tại doanh nghiệp vẫn còn chưa tốt; tổ chức triển khai một số chức năng nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu như phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt báo cáo giám sát tài chính, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá xếp loại doanh nghiệp, do có nhiều vướng mắc, bất cập nên cổ phần hóa thoái vốn vẫn còn chậm gây lúng túng cho doanh nghiệp và chưa phát huy được thế mạnh của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban. “Công tác tái cơ cấu đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành còn chưa đạt tiến độ so với kế hoạch đề ra. Một số doanh nghiệp chậm phê duyệt chiến lược phát triển, đề án tái cơ cấu. Việc nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động mọi mặt của các doanh nghiệp còn chưa rõ nét” - Phó Thủ tướng chỉ ra.

Phó Thủ tướng cũng nêu cụ thể, việc xây dựng chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp và hệ thống các mục tiêu, chỉ số đánh giá doanh nghiệp Nhà nước theo thông lệ quốc tế chưa có nhiều chuyển biến tại các doanh nghiệp thuộc Ủy ban. Mức độ chủ động, sẵn sàng tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của các doanh nghiệp cũng chưa được đánh giá đầy đủ, đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực cho phát triển, các doanh nghiệp và Ủy ban chưa thể hiện được vai trò chủ đạo, dẫn dắt các thành phần kinh tế khác trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty cần chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt, ngay từ đầu năm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Nghị quyết 01, 02 Chính phủ bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao.

Thứ nhất, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 12-NQ/TW, khóa XII, để xây dựng Ủy ban là một cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhằm tách chức năng quản lý Nhà nước ra khỏi chức năng quản lý vốn tại doanh nghiệp nhằm chuyên nghiệp hóa công tác quản lý vốn tại doanh nghiệp; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những bất cập trong chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức để Ủy ban hoạt động tốt hơn. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo tinh thần tinh gọn, hiệu quả; ưu tiên cán bộ trẻ, nhiệt huyết, được đào tạo bài bản, tuyển dụng và bố trí đúng những cán bộ có năng lực, có phẩm chất; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, sử dụng cán bộ, chú trọng đến phẩm chất, năng lực thực thi nhiệm vụ.

Thứ hai, thực hiện tốt chức năng đại diện chủ sở hữu tại 19 tập đoàn, tổng công ty; mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Chú trọng công tác đầu tư, phát triển doanh nghiệp Nhà nước. Nghiên cứu, triển khai chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp, xây dựng hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp theo hướng hiện đại, phù hợp các thông lệ, chuẩn mực quốc tế và nguyên tắc kinh tế thị trường, lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Thứ ba, thực hiện đúng vai trò đại diện chủ sở hữu, không can thiệp vào các việc thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp; doanh nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, Ủy ban cần nhanh chóng phê duyệt chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh cho các tập đoàn, tổng công ty thuộc thẩm quyền; tiếp tục công việc sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp với tiến độ nhanh hơn, bảo đảm chất lượng hơn; thúc đẩy các tập đoàn, tổng công ty chuyển đổi mô hình tăng trưởng đi vào chiều sâu, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị và chuẩn bị sẵn sàng cả về kiến thức, nguồn lực và năng lực để tồn tại và phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Thứ năm, thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả ngành công thương. Đồng thời, tập trung rà soát, phát hiện các dự án, doanh nghiệp đang thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả khác của các doanh nghiệp, không để tổn thất lớn và kéo dài như 12 dự án của ngành Công Thương thời gian qua.

Thứ sáu, nghiên cứu đề xuất phương thức hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các tập đoàn, tổng công ty và trong các doanh nghiệp thành viên đã cổ phần hóa nhằm khắc phục những bất cập nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo chỉ đạo của Đảng phù hợp với tiến trình đổi mới, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và yêu cầu đổi mới chiến lược sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một số cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lan Anh