Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 18/06/2021 12:18

Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi biểu giá bán lẻ điện

18:17 | 12/03/2021
Hiện Bộ Công Thương đang tiếp tục thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, cải tiến cơ cấu bán lẻ điện để phục vụ nhu cầu khách hàng sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp để đảm bảo đúng thực tế sử dụng của khách hàng
Bộ Công Thương thông tin về việc rà soát các dự án điện mặt trời Bộ Công Thương: Thực hiện nghiêm trách nhiệm trong kinh doanh xăng dầu

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương cho biết như vậy tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương chiều ngày 12/3.

Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi biểu giá bán lẻ điện
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực trả lời câu hỏi tại họp báo

Theo đó, cơ chế bán lẻ điện bình quân thực hiện theo Quyết định 24/2017/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, giá bán lẻ điện sẽ được xây dựng thông qua các yếu tố đầu vào; các chi phí theo chuỗi, dây chuyền sản xuất cung ứng điện từ truyền tải, phân phối, bán lẻ điện đến các hộ sản xuất kinh doanh điện. Hiện Bộ Công Thương đã và đang chỉ đạo việc điều hành giá điện theo đúng Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện Tổng sơ đồ điện 8 đang được Bộ Công Thương trình Chính phủ xem xét và dự kiến thông qua trong thời gian tới. Trong đó đã nói đến quy hoạch phát triển hệ thống điện thời gian tới cũng như giải pháp phát triển lưới điện truyền tải, hệ thống phân phối. Trong đề án cũng đã đưa ra chi phí cận biên trong nguồn, lưới điện truyền tải và phân phối. Song song với việc sử dụng tổng sơ đồ này thì Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo các đơn vị triển khai xây dựng khung giá bán lẻ bình quân giai đoạn 2021 - 2026. Khung giá này có tính sát đến khối lượng đầu tư trong khâu phát điện, truyền tải và phân phối.

Về điều hành giá điện, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ kiên trì thực hiện điều hành giá điện theo Quyết định 24, cũng như định hướng điều hành giá điện theo cơ chế thị trường định hướng tại Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị.

Với vấn đề xem xét cải tiến cơ cấu bán lẻ điện theo Quyết định 28/2012/QĐ-TTG về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2020, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, cải tiến biểu giá bán lẻ điện theo các đối tượng khách hàng sử dụng điện. Đề án nghiên cứu, cải tiến biểu giá bán lẻ điện đã được lấy ý kiến rộng rãi của bộ ngành địa phương, khách hàng sử dụng điện. Trên cơ sở đánh giá góp ý của các đơn vị, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

“Trên cơ sở báo cáo của Bộ Công Thương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Quyết định 28 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Trong đó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu xem xét quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện khi dịch Covid-19 được kiểm soát và nền kinh tế phục hồi. Hiện Bộ Công Thương đang thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, cải tiến cơ cấu bán lẻ điện để phục vụ nhu cầu khách hàng sinh hoạt sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp để đảm bảo đúng thực tế sử dụng của khách hàng. Sau khi hoàn chỉnh các phương án, Bộ Công Thương sẽ một lần nữa lấy ý kiến các bộ ngành trước khi trình Chính phủ xem xét quyết định” - ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Nhóm phóng viên