Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 20:45

Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ mới

21:32 | 14/11/2021
Ngày 14/11/2021, tại Quảng Ninh, Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Góp ý khu vực miền Bắc về Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Hội nghị được tổ chức để tiếp tục hoàn thiện Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Hội nghị thực hiện kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Điểm cầu chính tại Tỉnh uỷ Quảng Ninh với sự tham dự trực tiếp của đại diện lãnh đạo 8 tỉnh, thành và 17 điểm cầu tại các tỉnh, thành khu vực miền Bắc.

Hội nghị được tổ chức để tiếp tục hoàn thiện Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ
Hội nghị được tổ chức để tiếp tục hoàn thiện Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW khẳng định: Hướng đến mục tiêu hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách đất đai giai đoạn 2021-2030, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta về quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai phục vụ phát triển bền vững đất nước, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI, giao Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan Thường trực.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW phát biểu
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW đánh giá công tác tổng kết Nghị quyết đã được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

Trong quá trình tổng kết Nghị quyết cho thấy có nhiều vấn đề liên quan tới quản lý, sử dụng đất đai còn có những ý kiến khác nhau, cần tiếp tục làm rõ. Do vậy, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc tiếp tục lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm giải quyết các vấn đề đang còn có ý kiến khác nhau, đưa ra các kiến nghị, đề xuất cụ thể, khả thi, phù hợp để hoàn thiện Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW; được sự đồng ý của Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Khu vực miền Bắc góp ý kiến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 6 khóa XI.

Hội nghị thực hiện kết hợp trực tiếp và trực tuyến
Hội nghị thực hiện kết hợp trực tiếp và trực tuyến

Tại Hội nghị, ý kiến phát biểu của các tỉnh, thành tập trung vào các vấn đề đang còn có ý kiến khác nhau; một số ý kiến phân tích các vấn đề tồn tại kéo dài có liên quan đến quản lý và sử dụng đất nhưng chưa được xử lý dứt điểm tại địa phương như một số ý kiến đã làm rõ hơn về một số vấn đề có liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai, việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất tại địa phương…

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị
Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

Thông qua những ý kiến phát biểu mang nhiều kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành chỉ đạo các cơ quan trong địa phương mình tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện góp ý bằng văn bản và gửi lại Ban Chỉ đạo trong tháng 11 để làm cơ sở cho Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ Biên tập và các cơ quan liên quan tổng hợp, tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, các ý kiến đóng góp của các địa phương để tiếp tục hoàn thiện Đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW nhằm mục đích làm rõ hơn một số vấn đề thực tiễn và kinh nghiệm của Quảng Ninh trong quản lý, sử dụng đất đai của Tỉnh phục vụ công tác tổng kết Nghị quyết số 19- NQ/TW.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đất đai được xác định là nguồn lực đặc biệt quan trọng của Quảng Ninh, với địa phương có diện tích rộng cũng là thách thức trực tiếp với công tác quản lý, sử dụng đất đai. Song tỉnh Quảng Ninh xác định luôn thận trọng, có chiến lược sử dụng đất đảm bảo tính bền vững, bảo vệ tài nguyên. Tỉnh Quảng Ninh không khuyến khích thu hút đầu tư phát triển đơn thuần không tạo ra chuỗi dịch vụ. Tỉnh cũng mong muốn quá trình điều chỉnh, sửa đổi luật sẽ có cơ sở để việc thu hút đầu tư vào Quảng Ninh được thuận lợi, phù hợp hơn trong bối cảnh hiện nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh đã đánh giá cao sự chuẩn bị Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của tỉnh Quảng Ninh, nhất là công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về đất đai của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, nhờ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Tỉnh phát triển, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhất là bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền vùng Đông Bắc của tổ quốc, tạo mối quan hệ hữu nghị với nước bạn láng giềng.

Việc ban hành và thực hiện quy hoạch ổn định, kế hoạch sử dụng đất linh hoạt góp phần tạo quỹ đất thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng, công nghiệp, đô thị và dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực theo hướng bền vững từ “nâu” sang “xanh”; không gian phát triển du lịch được mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản; khu dân cư khu vực nông thôn như hạ tầng văn hóa, thể thao, giáo dục được cải thiện vượt bậc; khuyến khích tập trung và tích tụ đất nông nghiệp, hình thành nên những vùng sản xuất hàng hóa lớn đã góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh…

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định tỉnh Quảng Ninh xác định luôn thận trọng, có chiến lược sử dụng đất đảm bảo tính bền vững, bảo vệ tài nguyên
Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định tỉnh Quảng Ninh xác định luôn thận trọng, có chiến lược sử dụng đất đảm bảo tính bền vững, bảo vệ tài nguyên

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Tuấn Anh cũng lưu ý về một số những hạn chế, khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quảng Ninh cần được phân tích, đánh giá thấu đáo để xử lý có hiệu quả trong thời gian tới như: Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn gặp khó khăn khi giải quyết đối với trường hợp phát sinh các dự án, công trình chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện; việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số dự án vẫn còn chậm; công tác xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính còn chậm, chưa đạt yêu cầu, tiến độ đề ra; chưa giải quyết triệt để một số vụ việc khiếu kiện liên quan tới đất đai. Chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn; nhiều dự án gặp vướng mắc khi điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo, đồng chí Trần Tuấn Anh đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của Quảng Ninh đối với Dự thảo báo cáo tổng kết và cho rằng, đây là những ý kiến quan trọng, thiết thực về những vấn đề đang còn có ý kiến khác nhau. Đồng thời, yêu cầu Tổ Biên tập chắt lọc, tiếp thu trong quá trình bổ sung, hoàn thiện một cách toàn diện và sâu sắc Đề án Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW.

Tiến Dũng