Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 20/10/2021 19:37

Thực thi văn hóa doanh nghiệp còn ở mức trung bình

14:50 | 13/10/2021
Văn hóa doanh nghiệp chính là sức mạnh giúp doanh nghiệp có thể lớn mạnh, trưởng thành và vượt qua sóng gió. Tuy nhiên, hiện mức độ thực thi văn hóa doanh nghiệp vẫn còn hạn chế và mang nặng tính hình thức.

Nhằm giúp các nhà quản lý đánh giá được hiện trạng thực thi văn hoá doanh nghiệp (VHDN) tại Việt Nam, Blue C - đơn vị tư vấn VHDN đã thực hiện khảo sát 113 doanh nghiệp, đo lường mức độ trưởng thành của hoạt động này.

Khảo sát được thực hiện đánh giá dựa trên 3 khía cạnh: các nền tảng cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp, việc áp dụng vào các quy trình nhân sự và triển khai các hoạt động truyền thông thể hiện VHDN ra bên ngoài.

Thông qua báo cáo kết quả khảo sát, Blue C kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp xác định được mức độ trưởng thành của VHDN thông qua công cụ đo lường online một cách nhanh chóng. Thông qua việc đo lường, các lãnh đạo và quản lý VHDN có thể đánh giá được mức độ trưởng thành trong quản trị VHDN, tìm ra các cách thức hành động phù hợp nhất để cải thiện và phát triển VHDN thông qua 14 yếu tố cụ thể.

Thực thi văn hóa doanh nghiệp còn ở mức trung bình
Việc đo lường và đánh giá VHDN chưa được nhiều doanh nghiệp coi trọng

Theo báo cáo kết quả khảo sát cho thấy, trong 6 cấp độ trưởng thành của VHDN thì cấp độ 2 và 3 là phổ biến nhất với tỉ lệ hơn 60%. Nghĩa là cứ 6 trong số 10 doanh nghiệp đang thực thi văn hoá ở mức trung bình trong thang độ trưởng thành của VHDN.

Theo Blue C, hầu hết (90%) doanh nghiệp đã thiết lập các yếu tố nền tảng của VHDN như tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi. Hoạt động VHDN đã được chú trọng với việc định hình các ý tưởng và khái niệm đơn giản, áp dụng các hình thức truyền thông để giúp nhân viên nhận biết VHDN. Tuy nhiên, chưa đến một nửa số doanh nghiệp (45%) xác lập các bộ chuẩn hành vi một cách rõ nét và áp dụng chúng vào các quy trình nhân sự của tổ chức. Điều này dẫn đến hậu quả là việc triển khai hoạt động văn hoá tại nhiều doanh nghiệp còn mang nặng tính hình thức.

Ngoài ra, khảo sát cho thấy chỉ có 24% doanh nghiệp đưa bộ câu hỏi tuyển dụng phù hợp với văn hoá bắt buộc vào quy trình tuyển dụng. Việc đánh giá nhân sự và khen thưởng nhân viên theo các tiêu chí của VHDN chưa được chú trọng. Hầu hết doanh nghiệp vẫn đánh giá dựa trên kết quả công việc và chưa đánh giá nhân viên theo các giá trị mà doanh nghiệp coi trọng. Các tiêu chí VHDN hoặc chưa được xây dựng, hoặc chưa phải là bắt buộc trong quá trình đánh giá nhân viên. Chính vì tách rời văn hoá khỏi quá trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự, doanh nghiệp thường dễ gặp sai lầm trong cách thực thi, xem nặng yếu tố truyền thông mà coi nhẹ việc định hướng hành vi với nhân viên.

Điểm đáng chú ý là sự quan tâm của lãnh đạo chưa được chuyển hoá thành các đầu tư về ngân sách hay nguồn lực chuyên trách. Có 66,36% lãnh đạo nhận thấy vai trò của VHDN là quan trọng hoặc rất quan trọng. Hơn một nửa (56,64%) doanh nghiệp không có ngân sách dành riêng cho văn hoá hoặc chỉ có ngân sách theo sự vụ. Chỉ có 2 trong khoảng 10 doanh nghiệp (23,01%) là có nguồn lực chuyên trách cho VHDN với các mô tả công việc rõ ràng.

Bên cạnh đó, theo đánh giá từ Blue C, việc đo lường và đánh giá VHDN cũng chưa được coi trọng. Thông thường, chúng thường được lồng ghép trong một khảo sát chung định kỳ hàng năm, chưa có các khảo sát chuyên sâu cho VHDN. Đáng chú ý, có gần một nửa số doanh nghiệp (46,02%) chưa từng khảo sát, đo lường VHDN. Việc đo lường VHDN cần phải tiến hành định kỳ và thường xuyên hơn. Điều này cũng giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả và sự cần thiết phải điều chỉnh trong bối cảnh thay đổi và cần thích ứng liên tục.

Ông Lê Quang Vũ, CEO Blue C - khuyến nghị, các nhà lãnh đạo cần thay đổi nhận thức về cách thực thi VHDN. “Hoạt động VHDN ở khá nhiều công ty, tổ chức đang tập trung chủ yếu ở bề nổi. Các nhà lãnh đạo cần ý thức rằng muốn VHDN “sống” được, cần phải nhúng các nền tảng cốt lõi đã được định hình, bao gồm tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chuẩn hành vi vào các quy trình tuyển dụng, đánh giá, đào tạo và khen thưởng của tổ chức. Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược phát triển VHDN bằng cách tập trung vào các giá trị cốt lõi và chuẩn hành vi thay vì tập trung vào các biểu hiện bề nổi, thiên về giải trí và truyền thông" - ông Vũ nhấn mạnh.

Hoa Quỳnh