Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 19/09/2020 23:17

Thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả

16:47 | 19/07/2019
Đó là phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại Hội nghị: “Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động 5 năm thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Công Thương”, diễn ra từ ngày 18 - 19/7 tại tỉnh Lâm Đồng.

Triển khai đồng bộ

Theo Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, an ninh năng lượng và phát triển ngành năng lượng bền vững luôn là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ Việt Nam. Bộ Công Thương đảm nhận trọng trách điều hành, cung ứng đủ năng lượng cho quốc gia, đáp ứng nhu cầu cho phát triển đất nước. Song song với việc khai thác các nguồn năng lượng sơ cấp để đáp ứng nhu cầu về năng lượng của nền kinh tế và toàn xã hội, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (NLTK&HQ) là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất giúp giảm áp lực trong việc khai thác, chế biến và cung ứng các dạng năng lượng, đạt hiệu quả cao về mặt kinh tế. Đồng thời giúp bảo tồn nguồn năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp cho công cuộc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.

thuc day cac giai phap tiet kiem nang luong hieu qua
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại hội thảo

Cụ thể, trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực liên tục để tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng. Ngày 14/4/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng NLTK&HQ giai đoạn 2006 - 2015 nhằm dỡ bỏ các rào cản, tạo bước chuyển biến đột phá trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chương trình được triển khai thực hiện thành công và đã đạt mục tiêu tiết kiệm được 3,4% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn 2006 - 2010, tương đương với 4,9 triệu tấn dầu quy đổi (TOE) và tiết kiệm được 5,65% trong giai đoạn 2011-2015, tương đương với 11,261 triệu TOE.

Chương trình đã được triển khai đồng bộ trên cả nước về lợi ích và các giải pháp tiết kiệm năng lượng đến việc hỗ trợ triển khai thực hiện các mô hình sử dụng năng lượng, sử dụng trang thiết bị hiệu suất cao trong công nghiệp, nông nghiệp, tiêu dùng, trong các công trình xây dựng, công trình công cộng và lĩnh vực giao thông vận tải” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ông Trịnh Quốc Vũ - Phó vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) cho biết, một trong những kết quả thành công của chương trình là đã giúp xây dựng, thể chế hóa chính sách của Nhà nước về thúc đẩy các hoạt động sử dụng NLTK&HQ bằng Luật Sử dụng NLTK&HQ. Hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng NLTK&HQ, bao gồm các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Luật cũng đã được xây dựng và kiện toàn, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các chương trình, hoạt động trong lĩnh vực sử dụng NLTK&HQ.

Hiện thực hóa nhiệm vụ

Mặc dù đạt được kết quả trên, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng lưu ý, trong bối cảnh từ năm 2015 đến nay nước ta đã chuyển từ một nước xuất siêu sang nhập siêu về năng lượng và ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn năng lượng nhập khẩu. Các nguồn năng lượng tái tạo có giá thành còn cao và gặp nhiều rào cản kỹ thuật và tài chính trong việc phát triển và vận hành các nguồn điện từ năng lượng tái tạo. Vì lẽ đó, ngành năng lượng đang đứng trước những khó khăn, thách thức rất lớn trong việc đảm bảo cung ứng đủ năng lượng, đủ điện cho phát triển nền kinh tế đất nước trong giai đoạn tới, sử dụng NLTK&HQ đang và sẽ đóng vai trò ngày càng to lớn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như đóng góp trong việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững nền kinh tế đất nước và đóng góp vào chương trình giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.

thuc day cac giai phap tiet kiem nang luong hieu qua

Nhằm tiếp nối các kết quả đạt được của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng NLTK&HQ giai đoạn 1 và giai đoạn 2, đồng thời đưa ra một kế hoạch và chiến lược dài hạn với định hướng rõ ràng cho các hoạt động sử dụng NLTK&HQ tại Việt Nam, Bộ Công Thương đã xây dựng “Chương trình quốc gia về sử dụng NLTK&HQ giai đoạn 2019-2030”. Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg phê duyệt chương trình. Chương trình quốc gia về sử dụng NLTK&HQ giai đoạn 2019-2030 đề ra các giải pháp toàn diện và đồng bộ như: Xây dựng, kiện toàn và thực thi mạnh mẽ các quy định pháp luật về sử dụng NLTK&HQ; thiết lập các cơ chế ưu đãi, khuyến khích các hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính để thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên tất cả các mặt của nền kinh tế và của toàn xã hội.

Bên cạnh đó, hình thành thói quen sử dụng NLTK&HQ trong mọi hoạt động của xã hội; giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế. Tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, Hội nghị là dịp để Bộ Công Thương phổ biến các nội dung của Chương trình quốc gia về sử dụng NLTK&HQ giai đoạn 2019 - 2030. Đồng thời phổ biến, hướng dẫn cho các Sở Công Thương xây dựng và triển khai kế hoạch hành động thực hiện chương trình trong giai đoạn 2020-2025. “Đây là cơ hội để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến cũng như những khó khăn vướng mắc trong việc thực thi chức năng quản lý nhà nước và thực hiện các hoạt động thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thực hiện thành công chương trình trong giai đoạn tới” - Thứ trưởng kỳ vọng.

Chương trình quốc gia về sử dụng NLTK&HQ giai đoạn 2019-2030 đưa ra mục tiêu cụ thể: Đạt mức tiết kiệm năng lượng 5 - 7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2019 - 2025 và từ 8 - 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ 2019 - 2030.

Lan Anh