Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 04/08/2020 10:02

Thừa Thiên Huế: Thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ Hệ thống Truyền tải điện quốc gia

15:45 | 01/11/2019
Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - ông Phan Ngọc Thọ - đã ký quyết định Thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ Hệ thống Truyền tải điện quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban chỉ đạo).    

Theo đó, ông Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh - làm Trưởng ban, ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh - làm Phó Ban thường trực, ông Nguyễn Lương Bảy – Phó Giám đốc Sở Công Thương - làm Phó Ban và 22 ủy viên là đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

thua thien hue thanh lap ban chi dao bao ve he thong truyen tai dien quoc gia
Hệ thống truyền tải điện quốc gia đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai công tác bảo vệ các hệ thống truyền tải điện quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định; giúp Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”; chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương có các hệ thống truyền tải điện đi qua tổ chức công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an toàn đường dây, đấu tranh chống các hoạt động phá hoại và các hành vi khác xâm hại đến sự an toàn của hệ thống truyền tải điện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mặt công tác bảo vệ đường dây; đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ hệ thống truyền tải điện quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Tuấn