Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 20/09/2020 04:36

Thừa Thiên Huế phấn đấu trên 90% doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ hành chính công

18:24 | 05/05/2020
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Đối với các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020, về cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh sẽ phấn đấu trên 90% số lượng doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế là xây dựng chính phủ điện tử với các sáng kiến trong phát triển đô thị thông minh, hướng các hoạt động quản lý và điều hành địa phương trở nên phù hợp và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh hướng đến môi trường thân thiện, an toàn, công khai minh bạch; xây dựng các chính sách, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp; khuyến khích và hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Ngoài ra tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành qua đó đưa ra các sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính giúp cắt giảm các thành phần hồ sơ, giảm đầu mối và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Trong đó: Duy trì vị trí dẫn đầu về Chính phủ điện tử; Phấn đấu nằm trong nhóm địa phương có Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tốt hoặc khá; Đưa vào vận hành ít nhất ba sáng kiến/năm trong hoạt động quản lý và điều hành kinh tế địa phương.

thua thien hue phan dau tren 90 doanh nghiep hai long voi dich vu hanh chinh cong
Thừa Thiên Huế phấn đấu trên 90% số lượng doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Đối với các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020, về cải thiện môi trường kinh doanh sẽ phấn đấu trên 90% số lượng doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Không có Sở ban ngành hay địa phương nào rơi vào nhóm có điểm số dưới điểm khá tại kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020... Về nộp thuế sẽ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục giải quyết miễn, giảm thuế thực hiện tối đa không quá 20 ngày; kiểm tra trước hoàn thuế thực hiện tối đa không quá 40 ngày; giải quyết thủ tục hành chính về miễn, giảm thu tiền sử dụng đất và miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, thời hạn giải quyết hồ sơ còn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Về cải thiện năng lực cạnh tranh, Thừa Thiên Huế phấn đấu 100% thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo chế độ một cửa, một cửa liên thông tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn. 100% các cơ quan hành chính có hệ thống mạng thông tin nội bộ, các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính được giao dịch hoàn toàn dưới dạng điện tử. Phấn đấu đạt 98% doanh nghiệp khai thuế và nộp thuế qua mạng điện tử. 50% thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 100% hồ sơ khiếu nại, vướng mắc của doanh nghiệp được giải quyết đúng theo thời gian quy định của pháp luật. Hỗ trợ phát triển 5-10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hầu Tỷ