Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 28/10/2020 09:47

Thừa Thiên Huế kêu gọi đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại 18 tỷ

21:03 | 30/09/2020
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại 18 tỷ đồng với diện tích khu đất 5.075m2, trong đó, diện tích cho nhà đầu tư thuê đất khoảng 1.965m2.

Theo đó, dự án cửa hàng xăng dầu sẽ được xây dựng tại Khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương, thuộc địa phận thị xã Hương Thủy. Dự án nhằm xây dựng mới một cửa hàng bán lẻ xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc gia bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của tỉnh, đảm bảo an ninh về nhiên liệu cho mọi tình huống.

Dự án sẽ được thực hiện tại khu đất nghiên cứu dự án có ký hiệu TM-DV8 và CL4 tại khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương với diện tích khu đất 5.075m2. Trong đó, diện tích cho nhà đầu tư thuê đất khoảng 1.965m2, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 18 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền thuê đất.

2016-kdtavd
Dự án xây dựng tại khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương với diện tích khu đất 5.075m2

Sau 30 ngày kể từ ngày công bố công khai thông tin kêu gọi đầu tư, nếu chỉ có 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký dự án đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo các nội dung yêu cầu tại thông tin kêu gọi đầu tư đính kèm, sẽ thực hiện thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên nộp hồ sơ đăng ký đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo các nội dung yêu cầu tại thông tin kêu gọi đầu tư đính kèm sẽ thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Khu đất ký hiệu CL4 có hiện trạng chủ yếu là đất lúa, đất bằng chưa sử dụng và đất ao hồ thuộc địa bàn xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy. Khu đất ký hiệu TM-DV8 chủ yếu là đất lúa đã giao cho người dân theo Nghị định số 64-CP của Chính phủ, thuộc địa bàn xã Thủy Thanh.

Hầu Tỷ