Thủ tướng: Người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước lãi 3,5 tỷ USD năm 2022 - tăng 23% so với năm trước, song Thủ tướng nhìn nhận hiệu quả chưa tương xứng với nguồn lực.
19 tập đoàn, tổng công ty sẽ thích ứng linh hoạt, phát huy “điểm sáng” để bứt phá trong năm 2022 19 tập đoàn, tổng công ty đạt doanh thu gần 900 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng Năm 2022- nhiều tập đoàn, tổng cổng ty Nhà nước hoàn thành vượt kế hoạch ở mức cao

Sáng 18/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước trực thuộc Ủy ban. Thủ tướng nêu rõ, hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty.

19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước lãi hơn 3,5 tỷ USD năm 2022

Báo cáo trước Thủ tướng, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng cho biết 19 tập đoàn, tổng công ty cho biết, sau gần 5 năm thành lập, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã thực hiện cơ bản đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty. Mô hình quản lý này mang lại một số thay đổi tích cực.

Thủ tướng: Người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

Nhờ đó, 19 tập đoàn, tổng công ty tăng trưởng tốt, có hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội, qua đó cho thấy việc tách bạch chức năng đại diện chủ sở hữu và chức năng quản lý nhà nước là phù hợp. Cụ thể, tính đến 31/12/2022, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty là 1 triệu 173 ngàn tỷ đồng; tổng tài sản hợp nhất là 2 triệu 445 tỷ đồng.

Tính đến năm 2022, 19 tập đoàn, tổng công ty đã đóng vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực quan trọng, cụ thể; đảm bảo khoảng 87% điện năng, 50% xăng dầu bán lẻ, 100% khí khô, 70% khí hóa lỏng, 70% phân bón, 45% thuê bao di động, 41% băng rộng cố định mặt đất, 49% vận tải hành khách hàng không nội địa, quản lý 21/22 cảng hàng không dân dụng trên cả nước, 16% hàng hóa vận tải biển, 100% điều hành và vận tải giao thông đường sắt.

Về cơ bản, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đạt được hàng năm đều tăng trưởng. Năm 2022, tổng doanh thu đạt 1 triệu 598 ngàn tỷ đồng (năm 2021 đạt 1 triệu 319 ngàn tỷ đồng), tổng lợi nhuận trước thuế đạt 83 ngàn 167 tỷ đồng (năm 2021 đạt 67 ngàn 478 tỷ đồng), tổng nộp ngân sách nhà nước đạt 191 ngàn 781 tỷ đồng (năm 2021 đạt 177 ngàn 211 tỷ đồng).

Một số tập đoàn, tổng công ty đã thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, kết hợp sản xuất, kinh doanh với góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia; điển hình như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam..

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thời gian qua, UBQLVNN Phó chủ tịch Ủy ban cũng đánh giá, tại 19 tập đoàn, tổng công ty còn những hạn chế, vẫn chưa thể hiện tốt vị thế, vai trò của mình, chưa phát huy được lợi thế về nắm giữ nguồn lực trong thực hiện sứ mệnh của mình.

Các ý kiến góp ý thẳng thắn

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra các ý kiến góp ý thẳng thắn về các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, thảo luận làm rõ thêm, bổ sung về các vấn đề trọng tâm, các nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định, tình hình đầu tư của các doanh nghiệp này cũng đạt được kết quả bước đầu. Trong giai đoạn 2018-2022, có 41 dự án nhóm A, 125 dự án nhóm B đã được các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban phê duyệt, triển khai thực hiện, hoàn thành đầu tư. Cơ bản hoàn thành xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển, nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết quả sản xuất-kinh doanh liên tục, ổn định.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu ý kiến tại Hội nghị
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Mặt khác, chỉ rõ những bất cập bên cạnh những kết quả bước đầu trong hoạt động của Uỷ ban và các tập đoàn, tổng công ty, Bộ trưởng Bộ Nguyễn Chí Dũng phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Thứ nhất, việc triển khai hoạt động đầu tư còn chậm do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, thống nhất, chưa đẩy mạnh phân công, phân cấp gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Quá trình thực hiện dự án đầu tư phải tham chiếu quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật làm cho quá trình chuẩn bị đầu tư kéo dài.

Thứ hai, người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp còn chưa chủ động chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đổi mới khoa học công nghệ, tham gia vào các dự án đầu tư lớn, phát triển các ngành nghề, sản phẩm mới, phù hợp với xu thế phát triển trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh đó, hoạt động của Ủy ban vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Ủy ban hiện đang tập trung vào việc xử lý các kiến nghị sự vụ, công việc thường xuyên về tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp mà chưa có chiến lược tổng thể đầu tư phát triển của 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc, chưa thực sự đẩy mạnh công tác đổi mới quản trị và xây dựng hệ thống tiêu chí giám sát, đánh giá sự phù hợp với từng doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư gợi mở giải pháp, Ủy ban cần tăng cường chức năng phản biện cho các bộ, ngành trong việc xây dựng chính sách, quy hoạch phát triển ngành trung và dài hạn. Hầu hết vẫn đang triển khai các nhiệm vụ được bàn giao từ các cơ quan đại diện chủ sở hữu trước đây. Cách thức tổ chức thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu cần thay đổi rõ nét hơn nữa",.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, với mong muốn tìm ra một cách làm đột phá, vừa tập trung được nguồn lực nội tại, vừa huy động được sự tham gia của nhiều bên vào thực hiện những nhiệm vụ và hoàn thành mục tiêu đã đề ra, VNPT đã nghiên cứu tham khảo một số mô hình, hướng đi triển khai xây dựng Chính phủ số của các nước trên thế giới, đánh giá thực tiễn triển khai Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số tại Việt Nam và đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép định hướng kế hoạch doanh nghiệp Nhà nước mạnh về công nghệ dẫn dắt thực sự các chương trình chuyển đổi số quốc gia. Và đề xuất tham gia trong lĩnh vực công nghệ, cụ thể là trong triển khai các giải pháp chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số để giải quyết bài toán chuyên ngành của bộ, ngành, địa phương. Trong đó, vận dụng Luật đấu thầu áp dụng một số tình huống đặc biệt cho các giải pháp này để giao (chỉ định) cho doanh nghiệp Nhà nước thực hiện đối với cả 2 trường hợp Nhà nước đầu tư hay là doanh nghiệp đầu tư, Nhà nước thuê dịch vụ.

Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho Ủy ban vốn và các tập đoàn kinh tế

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ rõ thực trạng và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc cần tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém thời gian qua và đổi mới hoạt động của Ủy ban, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó để phát triển hơn nữa trong điều kiện khó khăn.

Thủ tướng nhấn mạnh, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tiếp thu ý kiến các Bộ, cơ quan, doanh nghiệp tại Hội nghị này để đổi mới một cách thực chất, hiệu quả hoạt động của Ủy ban, phải thúc đẩy các doanh nghiệp trực thuộc phát triển tốt hơn nữa, thực hiện tốt trọng trách là nòng cốt, dẫn dắt tạo sự lan tỏa trong phát triển đất nước.

Cùng với đó căn cứ kế hoạch được phê duyệt, chủ động khắc phục các tồn tại, yếu kém; Quán triệt đầy đủ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu chuyên trách trong thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty.

Phát huy cao nhất vai trò của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong việc thúc đầy hoạt động đầu tư của tập đoàn, tổng công ty trực thuộc. Tăng cường phối hợp với các cơ quan để sớm có ý kiến có chất lượng đối với đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm Đề án sớm được phê duyệt, không làm mất cơ hội đầu tư của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu, phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về trình độ chuyên môn trong lĩnh vực được phân công, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng được tốt hơn nhiệm vụ được giao; Nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về việc giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp nhà nước triển khai nghiên cứu đầu tư một số dự án quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thủ tướng: Người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

Với vai trò của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn chuyên trách, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý đối với những dự án không hiệu quả, thua lỗ, thất thoát vốn nhà nước; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, góp phần vào phát triển KT-XH của đất nước. Chỉ đạo triển khai đề án cơ cấu lại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có hiệu quả sau khi được phê duyệt.

Đặc biệt, để phát huy nguồn lực to lớn của 19 doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị nâng cao nhận thức về trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu DNNN về đẩy mạnh đầu tư; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển gắn với phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật của tập đoàn, tổng công ty. Lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty cần đoàn kết, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng nhấn mạnh, người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty sớm nghiên cứu đề xuất giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp đi đầu của đất nước. Khuyến khích người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tiếp tục cơ cấu lại có trọng tâm, trọng điểm, thực chất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tương xứng với nguồn lực nắm giữ.

Đối với các bộ, cơ quan, địa phương Thủ tướng yêu cầu, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định của pháp luật, thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư, cơ cấu lại, thoái vốn, sắp xếp lại nhà, đất... của doanh nghiệp;

Thực hiện vai trò giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện quyền, chức năng nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu, trong đó có Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu đề xuất tăng cường hiệu lực, hiệu quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về thể chế, chính sách đã được Chính phủ quyết nghị tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 của Chính phủ.

Việt Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thủ tướng khảo sát thực tế việc bảo đảm thuốc, vật tư y tế cho bệnh nhân

Thủ tướng khảo sát thực tế việc bảo đảm thuốc, vật tư y tế cho bệnh nhân

Sáng 1/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Phê duyệt quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Phê duyệt quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 316/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chính phủ đề xuất 3 chính sách mới trong quản lý xuất, nhập cảnh

Chính phủ đề xuất 3 chính sách mới trong quản lý xuất, nhập cảnh

Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, hoàn thiện thủ tục một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh.
Long An cần tập trung phát triển công nghiệp, thương mại gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Long An cần tập trung phát triển công nghiệp, thương mại gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Long An cần có chính sách khuyến khích, tập trung phát triển công nghiệp, thương mại gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu theo hướng bền vững.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh

Chiều 31/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc): Tăng cường hợp tác trong tình hình mới

Bộ Công Thương và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc): Tăng cường hợp tác trong tình hình mới

Ngày 31/3/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã hội đàm với đồng chí Lưu Ninh - Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Khẩn trương rà soát, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Khẩn trương rà soát, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẩn trương rà soát tổng thể hệ thống pháp luật hiện hành, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hoá.
Địa phương, doanh nghiệp kỳ vọng sự đột phá phát triển liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng

Địa phương, doanh nghiệp kỳ vọng sự đột phá phát triển liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng

Việc hoàn thiện liên kết vùng từ thể chế, môi trường đầu tư sẽ là lực đẩy tạo sự phát triển đột phá không chỉ doanh nghiệp, mà còn cho từng tỉnh và cả vùng.
Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 31/3/2023, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Chính sách mới về công chức, tiền lương, thuốc, xây dựng… có hiệu lực từ tháng 4/2023

Chính sách mới về công chức, tiền lương, thuốc, xây dựng… có hiệu lực từ tháng 4/2023

Loạt chính sách về nhân sự, tiền lương, công chức, bệnh nghề nghiệp, đấu thầu thuốc, bất động sản, điều chỉnh đơn giá xây dựng… sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2023.
Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong (MRC) quốc tế lần thứ 4 tại Vientiane, Lào vào ngày 5/4/2023.
Đến năm 2030, Việt Nam cần gần 12 tỷ USD đầu tư cho hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt

Đến năm 2030, Việt Nam cần gần 12 tỷ USD đầu tư cho hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt

Ngày 30/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030.
Bộ Chính trị cho ý kiến về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW về chính sách xã hội

Bộ Chính trị cho ý kiến về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW về chính sách xã hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cho ý kiến về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW.
Việt Nam - Úc tổ chức họp Nhóm công tác Thương mại lần 4: Hợp tác thực thi hiệu quả các FTA

Việt Nam - Úc tổ chức họp Nhóm công tác Thương mại lần 4: Hợp tác thực thi hiệu quả các FTA

Sáng 30/3, Cuộc họp lần thứ 4 Nhóm công tác về Thương mại thuộc khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Đối tác kinh tế Việt Nam – Úc được tổ chức trực tuyến.
TỔNG THUẬT: Hội thảo “Phát triển đầu tư, thương mại, dịch vụ, tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp”

TỔNG THUẬT: Hội thảo “Phát triển đầu tư, thương mại, dịch vụ, tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp”

Sáng 30/3/2023, tại Thái Bình, đã diễn ra Hội thảo “Phát triển đầu tư, thương mại, dịch vụ, tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Tối 29/3/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
Tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á

Tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á

Chiều 29/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết kinh tế số là một trong ba nội dung xuyên suốt chủ đề chung của Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9
Sắp diễn ra Hội thảo “Phát triển đầu tư, thương mại, dịch vụ, tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp”

Sắp diễn ra Hội thảo “Phát triển đầu tư, thương mại, dịch vụ, tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp”

Hội thảo “Phát triển đầu tư, thương mại, dịch vụ - tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp” sẽ diễn ra sáng 30/3/2023.
Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Sáng 29/3, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 03/2023/NĐ-CP và Quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ của Ủy Ban Cạnh tranh Quốc gia.
Ông Vũ Thanh Mai giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Vũ Thanh Mai giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Sáng 29.3, tại Hà Nội,Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Chính thức phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX

Chính thức phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX

Sáng 29/3, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Thông tấn xã Việt Nam tổ chức họp báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc

Ngày 28/3/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với đồng chí Vương Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc.
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030.
Bộ Công Thương phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bộ Công Thương phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 29/3/2023 Bộ Công Thương phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động