Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 23/09/2021 10:12

Thu nhập bình quân đầu người ở thành thị cao gấp 1,6 lần nông thôn

16:32 | 27/05/2021
Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả sơ bộ khảo sát mức sống dân cư năm 2020. Theo đó, thu nhập bình quân (TNBQ) 1 người /1 tháng chung cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt 4,230 triệu đồng, giảm 2% so với năm 2019.

Trong đó, TNBQ 1 người /1 tháng ở thành thị đạt 5,538 triệu đồng, cao gấp 1,6 lần khu vực nông thôn với 3,480 triệu đồng. Nhóm hộ giàu nhất có TNBQ 1 người/1 tháng năm 2020 đạt 9,108 triệu đồng, cao gấp 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất, với mức thu nhập đạt 1,139 triệu đồng. Vùng có TNBQ đầu người cao nhất là Đông Nam bộ với 6,023 triệu đồng/ 1 người /1 tháng, cao gấp 2,2 lần vùng có TNBQ đầu người thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc với 2,745 triệu đồng/ 1 người/ 1 tháng.

Thu nhập bình quân đầu người ở thành thị cao gấp 1,6 lần nông thôn
Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có mức thu nhập bình quân đầu người thấp nhất cả nước

Cũng trong năm 2020, chi tiêu bình quân hộ gia đình cả nước đạt 2,89 triệu đồng/ người/ tháng, tăng 13% so với năm 2018. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2020 là năm người dân bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19, nên mức chi tiêu này tăng chậm hơn so với thời kỳ trước. Cụ thể, chi tiêu bình quân năm 2018 tăng 18% so với năm 2016.

Các hộ gia đình thành thị có mức chi tiêu bình quân đầu người/tháng xấp xỉ 3,8 triệu đồng, trong khi các hộ nông thôn là 2,4 triệu đồng, chênh lệch giữa hai khu vực là 1,6 lần. Vùng Đông Nam bộ luôn đứng đầu cả nước với mức chi tiêu hộ gia đình cao nhất, xấp xỉ 3,9 triệu đồng/người/ tháng. Trong khi đó, vùng Trung dung miền núi phía Bắc có mức chi thấp nhất, tương đương 2,1 triệu đồng/ người/ tháng. Ngoài ra, chi tiêu bình quân đầu người 1 tháng ở vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2020 chỉ tăng 5% so với năm 2018, trong khi vùng Đông Nam bộ tăng tới 17,3% so với năm 2018.

Đặc biệt, trong chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình năm 2020 thì chi cho đời sống chiếm tỷ lệ cao. Cụ thể, chi cho đời sống bình quân 1 người/1 tháng là 2,7 triệu đồng (chiếm tới 93% trong tổng chi tiêu hộ gia đình), trong khi đó chi cho ăn uống bình quân đầu người 1 tháng chỉ xấp xỉ 1,69 triệu đồng.

Tiêu dùng lương thực, thực phẩm qua số liệu cho thấy xu hướng các hộ gia đình giảm dần việc tiêu thụ tinh bột, cụ thể lượng tiêu thụ gạo 1 người/ 1 tháng giảm dần qua các năm, từ 9,7 kg/ người/ tháng vào năm 2010 xuống còn 8,1kg vào năm 2018 và chỉ còn 7,6kg vào năm 2020. Trong khi đó, lượng tiêu thụ thịt các loại lại có xu hướng tăng nhẹ, từ 1,8kg người/tháng vào năm 2010 đã lên tới 2,3 kg/ người/ tháng vào năm 2020.

Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm 46.995 hộ gia đình đại diện cho toàn quốc. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm thu thập thông tin để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê cho các cấp, ngành để đánh giá mức sống, tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều.

Nguyễn Hòa